Civiele inlichtingendienst Geopolitiek en exopolitiek

Docu v/d week #155 – Hitlers Krieg? – Was Guido Knopp verschweigt!

documentaire van de week

Documentaire uit Duitsland over de toedracht van de Tweede Wereldoorlog vanuit Duits perspectief. De orginele titel refereert naar Guido Knopp, een Duitse gecontroleerde journalist van de Bertelsmann groep (de grootste producent van Nazi propaganda ten tijde van de Tweede Wereldoorlog), die veel disinfo-rapportages heeft gemaakt over het onderwerp.

De documentaire belicht met name de veranderingen in diplomatieke en militaire houdingen van o.a. Duitsland, Rusland, Engeland en Frankrijk, vanaf na de Eerste Wereldoorlog tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel het niet te ontkennen valt dat Hitler zelf ook een oorlogsmisdadiger was, wordt het in de documentaire duidelijk dat Hitler niet de enige was die op oorlog aanspoorde. Diverse verdragen werden gesloten om algemene ontwapening te bereiken (verdragen van Versailles en Locarno, en de League of Nations), maar nadat Duitsland zich aan de afspraken hield bleven de “geallieerden” hun grote militaire machten onderhouden en moderniseren. Hitler besloot om het Duitse leger weer op te bouwen, en wilde hereniging van Duitssprekende volken rondom Duitsland, beginnende met het Rijnland, Oostenrijk en het Sudetenland.

Er worden drie redenen genoemd voor Hitler’s oorlog tegen Polen, welke ertoe leidde dat Engeland en Frankrijk de oorlog verklaarde aan Duitsland. De eerste is dat Polen de strategisch gelegen stadstaat Danzig in West-Pruisen wilde controleren, terwijl de meerderheid van de inwoners Duitsgezind was. West-Pruisen was in het verdrag van Versailles aan Polen was toegekend, waardoor het Duitse Oost-Pruisen was afgesloten van Duitsland. De tweede reden is dat Polen het Duitse treinverkeer door West-Pruisen bemoeilijkte, waardoor Oost-Pruisen geïsoleerd raakte. Engeland en Frankrijk hadden militaire ondersteuning aangeboden aan Polen als het conflict rond Danzig en West-Pruisen op oorlog zou uitlopen. Onderhandelingen hierover strandden, waarna etnische Duitsers in Polen op zeer gewelddadige wijze werden ontheemd naar vluchtenlingenkampen in aan Polen grenzend Duits gebied. Deze situatie was de derde reden waardoor Hitler gedwongen was actie te ondernemen. Nadat Hitler een non-agressie verdrag met Stalin sloot, initieerde hij voor de laatste keer onderhandelingen om oorlog te kunnen voorkomen en toch tot een resolutie te komen over noordelijk West-Pruisen. De Britse overheid adviseerde Polen echter om geen concessies te doen, en liet zo de onderhandelingen misgaan.

Duitsland viel Polen binnen, Engeland en Frankrijk verklaarde Duitsland twee dagen later de oorlog. Churchill, die al meermaals publiekelijk had aangegeven Duitsland te willen aanvallen (zo zei hij in 1936 bijvoorbeeld op de radio: “We will force this war upon Hitler, if he wants it or not”), werd meteen lid van het Britse oorlogskabinet. Engeland begon met het bombarderen van Duitse havensteden. Duitsland en Engeland voerden oorlog op de Noordzee terwijl Engelse en Franse troepen verzamelden bij de Duitse grens. Toen de Duitse invasie van Polen in volle gang was viel ook Rusland Polen binnen. Hoewel Engeland en Frankrijk dreigden met oorlog tegen Rusland als deze zich niet terugtrok uit Polen hielden zij in het geheim onderhandelingen met Rusland om samen te spannen tegen Duitsland. Na de capitulatie van Polen stelde Hitler voor om zich terug te trekken uit Polen, behalve uit Danzig en het noorden van West-Pruisen, om verdere oorlog te voorkomen. Engeland en Frankrijk weigerden echter dit compromis te sluiten en lieten de oorlog doorgaan. Nadat Engeland de slag om Noorwegen verliest tegen Duitsland treedde de minder oorlogswellustige Chamberlain als minister-president af, en volgde Churchill hem op.

De controleurs in Europa wilde per se dat deze oorlog er zou komen. Zij hebben Churchill en Stalin en Hitler allemaal gebruikt om deze oorlog in gang te zetten. Die hebben op hun beurt de mensen voorgelogen over de ware intenties van hun daden. Nog altijd staan er gemanipuleerde verhalen hierover in de geschiedenisboeken die men op school te lezen krijgt. De onderstaande documentaire is absoluut niet het hele verhaal, maar het vult wel een aantal gaten die de geschiedenisboeken open laten.

Zie ook: Alle oorlogen zijn veroorzaakt door bankiers (video), De occulte geschiedenis van het derde rijk (documentaire reeks), Antony C. Sutton over de financiers van de Nazi’s en de Russische revolutie (interview + boeken), Docu v/d week #16 – Dark Fellowships: The Nazi Cult, De Jezuïeten en de zwarte Paus, De tyrannie van het Vaticaan (lezing)

Sun Tsu – The Art of War (boek + audioboek)

sunzi

The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting”.

-Sun Tsu

Er wordt een financiële, bio-chemische en psychologische oorlog tegen u gevoerd. Ken uzelf en ken uw tegenstander.

Hieronder het boek van de Chinese generaal Sun Tsu geschreven rond 500 B.C. over militarisme, strategie en tactiek.

Audioboek:

Boek als .pdf:

Zie ook: De Jezuïeten orde is een militaire inlichtingendienst, Silent Weapons for Quiet Wars

Recht en de magie van woorden (presentatie)

slavery

Woorden zijn magische spreuken. Ze maken contracten die onze realiteit beïnvloeden. Woorden worden gebruikt om u te binden en te manipuleren. Deze kennis wordt door de controleurs gebruikt om u vrijwillig tot slaaf te maken. Door de betekenis van de woorden in  deze contracten kennen, kunt u het contract opzeggen. Identificeer uzelf niet meer met de legale NAAM dit is de enige manier om slavernij te ontsnappen.

Zie ook: Slaven van het Vaticaan, Mark Passio over het Natuurrecht (presentatie), Dean Clifford over recht (presentatie), John Harris over recht (lezing), Frank O’Collins over recht (presentatie, Wie zijn de ‘archonten’?, Het Vaticaan weet van het bestaan van ‘buitenaardsen’, Silent Weapons for Quiet Wars

Frank O’Collins over recht (presentatie)

O'Collins

Presentatie van Frank O’Collins over occultisme en recht.

Zie ook: Uniform Commercial Code (UCC)Jordan Maxwell over maritiem recht (video), De Aard der Dingen, Mary Croft over maritiem recht (interview), Slaven van het Vaticaan, U hoeft niet te protesteren, Mark Passio over het Natuurrecht (presentatie), Dean Clifford over recht (presentatie), John Harris over recht (lezing), Recht en de magie van woorden (presentatie)

Jordan Maxwell – Matrix of Power (presentatie + boek)

matrix of power .pdf jordan maxwell

Presentatie en boek door onderzoeker Jordan Maxwell over de rol van vrijmetselarij binnen de geheime regering.

Het bijbehorende boek als .pdf: Jordan Maxwell – Matrix of Power

Zie ook: Docu v/d week #40 – Esoteric Agenda, Jordan Maxwell – interview, De compartimentalisatie van kennis binnen geheime genootschappen, De Jezuïeten en de zwarte Paus, Mystery Babylon serie (door William Cooper)

Feminisme is een NWO ideologie

i had an abortion gloria steinem illuminati sign(Feministe Gloria Steinem maakt een illuminati handgebaar en pronkt met moord.)

“There is no way of influencing men so powerfully as by means of the women.

These should therefore be our chief study; we should insinuate ourselves into their good opinion, give them hints of emancipation from the tyranny of public opinion, and of standing up for themselves;

it will be an immense release to their enslaved minds to be freed from any one bond of restraint, and it will fire them more, and cause them to work for us with zeal, without knowledge that they do so, for they will only be indulging their own desire for personal admiration.”

– Adam von Weishaupt (oprichter Bavariaanse Illiminati orde)

Bij vele sociale omwentelingen hebben de controleurs hun handen in het spel. Dit wordt ook wel social engineering genoemd, en maakt de samenleving kapot. Feminisme is een voorbeeld van waar de controleurs aan social engineering doen. Het heeft vrouwen in dezelfde slavernij als mannen gedwongen. De doelstellingen achter de promotie van feminisme door de controleurs waren:

Het kapot maken van de feminiene energie.
Door de vrouwen te sturen naar meer mannelijk gedomineerde energieën trachten de controleurs de samenleving uit balans te krijgen. Compassie, zorgzaamheid en vrouwelijke intuïtie worden binnen een door mannelijke energieën gedomineerde samenleving minder waardevol geacht.

Geboortecijfers temperen.
Een carrière vrouw heeft minder tijd voor kinderen, met als resultaat minder geboortes. De promotie van abortus heeft hetzelfde effect.

Het afbreken van de familie.
Des te zwakker de familie des te sterker de invloed van de staat (controleurs). Werkende vrouwen hebben minder tijd voor hun kinderen. Dit stelt de controleurs in staat meer invloed op kinderen uit te oefenen. Kinderen worden in het kinderdagverblijf afgescheiden van hun ouders en met overheidspropaganda bestookt.

Meer werkende vrouwen betekent meer slaven.
Als alle vrouwen (ongeveer 50% van de wereldbevolking) zouden werken, dan hebben de controleurs 100% meer belasting betalers (slaven). Feminisme heeft de vrouwen niet bevrijd, maar meer tot slaaf gemaakt. Goedkopere slaven.

Zie ook: Edward L. Bernays – Propaganda (boek), Silent Weapons for Quiet Wars, Yuri Bezmenov over psychologische oorlogsvoering en subversie van culturen (lezing)

Murray N. Rothbard – History of Money and Banking in the United States: The Colonial Era to World War II (boek + audioboek)

rothbard
Boek door libertarische auteur Murray N. Rothbard over de geschiedenis en de introductie van fiat geld in westerse economieën.

Audioboek:

Boek als .pdf: Murray N. Rothbard – A History of Money and Banking in The United States: The Colonial Era to World War II

Zie ook: Paul Hellyer – A World in Turmoil (lezing), The Creature From Jekyll Island (federal reserve), Fiat geld, Docu v/d week #98 – The Secret of Oz, Docu v/d week #56 – The Money Masters, Operation Golden Lily

Docu v/d week #154 – The Pharmacratic Inquisition

documentaire van de week

Documentaire over de astrotheologische en sjamanistische oorsprong van de christelijke mythologie. Veel verhalen, symbolen en rituelen die door de kerk gepropageerd worden zijn eigenlijk van heidense afkomst. De kerk heeft nooit de bedoeling gehad om al haar kennis te openbaren; integendeel, zij deelt het slechts met geïnitieerden om een monopolie in stand te houden. Het gevolg is dat de meeste christenen zich met fabeltjes bezighouden in plaats van zich spiritueel te ontwikkelen.

Zie ook: Docu v/d week #69 – Manna, Kanker en de onderdrukte geneeswijzen (documentaire), Docu v/d week #148 – The War On Kids, Docu v/d week #42 – Making a Killing: The Untold Story of Psychotropic Drugging, Docu v/d week #132 – Manifesting the Mind

Wereldbevrijding is een dynamisch proces

geduld is een schone zaak

Het heeft de controleurs duizenden jaren gekost om de slavernij systemen op te zetten. Wereldbevrijding is een gradueel proces, dat vele jaren heeft gekost. Velen verwachten snelle veranderingen en klagen dat deze niet snel genoeg intreden, wederom anderen zien dat alles steeds erger wordt en verliezen de moed.

Veel veranderingen zijn (nog) niet publiek bekend. De schijn dat de nieuwe wereld orde steeds verder oprukt kan hierdoor gewekt worden.

De veranderingen gaan zeer snel op het moment als men bedenkt dat binnen relatief korte tijd de controleurs zeer veel aan macht hebben verloren. Om echter de grote veranderingen te laten plaatsvinden dienen alle boeven eerst uit posities verwijderd te worden waar ze potentieel grote schade kunnen aanrichten.

Enkelen van de controleurs zijn dusdanig vastgeroest in hun waandenken dat het opgeven van ‘het grote werk’ voor hen geen optie is. Zij zullen vernietigd worden. Het is hun eigen keus, het universum zal die wens waarmaken. De rest zal zich erbij moeten neerleggen dat er geen fascistische NWO zal komen.

Het laatste grote obstakel is de hersenspoeling van de mensheid, vooral in het westen. Het is een intensief proces de programmatuur bij de mensen te verwijderen. Velen zijn zich er niet van bewust dat er een financiële/psychologische/biochemische oorlog tegen ze gevoerd wordt.

Er wordt op verschillende fronten achter de schermen gevochten tussen verschillende facties met verschillende agenda’s. Allen proberen ze een goede uitgangspositie te verkrijgen voor het moment dat de dijk breekt.

Soms is er voorspoed en soms is er een tegenslag. Voorspoedige operaties ten behoeve van wereldbevrijding halen het concrete moment van wereldbevrijding naar voren. En succesvolle acties van de controleurs om dit te verhinderen vertragen de komst van wereldbevrijding. Geduld is een schone zaak. Voor hen die ongeduldig zijn is actie de enige gerichte optie.

Let vooral niet op concrete data die door zogenaamde ingewijden (en channels) wordt verteld. Wereldbevrijding is een dynamisch proces. Het concrete moment van een doorbraak in de kritische massa van het aantal ontwaakten en haar acties is niet bekend. Het enige dat een mathematische zekerheid is, is dat er op een zeker moment een kantelpunt is bereikt zodat de grootschalige veranderingen zich steeds sneller zullen opvolgen totdat de wereld bevrijd is. We zijn relatief dicht bij het moment. Tenslotte is ‘tijd’ maar een illusie.

Zie ook: Stand van Zaken, Laat u niet bang maken door alternatieve media