Civiele inlichtingendienst Geopolitiek en exopolitiek

De geheimen van geld (documentaire reeks)

hidden secrets of money documentary
Documentaire reeks door Mike Maloney over geld en het corrupte fiat valuta systeem.
Hidden Secrets Of Money Ep 1 – Currency vs Money

Hidden Secrets Of Money Ep 2 – Seven Stages Of Empire

Death Of The Dollar – Hidden Secrets Of Money Ep 3

Hidden Secrets of Money Ep 4 – The Biggest Scam In The History Of Mankind

Hidden Secrets Of Money Ep 5 – When Money Is Corrupted

Zie ook: The Creature from Jekyll Island (federal reserve), Fiat geld, Docu v/d week #126 – The Capitalist Conspiracy, Change is on the Horizon, Fiat geld, Docu v/d week #56 – The Money Masters, De fraude van fractioneel reserve bankieren (video), Het internationale bankenkartel (video, Docu v/d week #98 – The Secret of Oz, Docu v/d week #98 – The Secret of Oz

Jim Marrs – The Trillion Dollar Conspiracy (lezing + boek)

jim marrs  The Trillion Dollar Conspiracy

Lezing en boek door auteur Jim Marrs over de rol van de bankiers bij de creatie van de Nieuwe Wereld Orde.

Het bijbehorende boek als .pdf: Jim Marrs – The Trillion Dollar Conspiracy

Zie ook: Antony C. Sutton over de financiers van de Nazi’s en de Russische revolutie (interview + boeken), The Creature from Jekyll Island (federal reserve), Fiat geld, Docu v/d week #126 – The Capitalist Conspiracy

Update: Stand van Zaken

updates

We hebben de Vrije Wereld denktank gevraagd enkele nieuwe uitspraken te doen omtrent de Stand van Zaken. We zijn nog altijd positief over de gang van zaken achter de schermen. Het wordt alsmaar duidelijker dat men steeds vaker genoeg heeft van het machtshongerige kabal, en dat er geopolitieke en economische verschuivingen zijn die blijk geven dat de Oude Wereld Orde  (Vaticaan/Rothschild) op haar retour is en dat de fascistische Nieuwe Wereld Orde (Bush/Rockefeller NAZI’s) niet zal slagen.

Zie ook: Laat u niet bang maken door alternatieve media, Wereldbevrijding is een dynamisch proces

Andrew Johnson over antizwaartekracht (presentatie)

antizwaartekracht

Presentatie door Andrew Johnson over antizwaartekracht.

Bijbehorende documentatie als .pdf:

Project Winterhaven – A proposal for joint service research and developement contract (The Townsend brown foundation)

Zie ook: Docu v/d week #144 – In Search of Coral Castle, Nick Cook – The Hunt for Zero Point (boek), Stan Deyo over anti-zwaartekracht en vrije energie (lezing), Igor Witkowski over de NAZI ‘Glocke’ (interview)

Kan ik mijn werk/studie nog serieus nemen?

verslaafd aan geld

Tenzij u onafhankelijk werkt en studeert bent u voornamelijk geld aan het opbrengen voor anderen. Wie niet door noodzaak gedwongen werkt voor het zogenaamde geld en er toch meer van nastreeft volgt een fake religion. Deze verslaving aan geld faciliteert onethisch handelen ten voordele van de corporaties waar men voor werkt en afhankelijk van is. Het potentiële verlies van de levensstijl die met het geld veroorloofd kan worden vormt vaak een blokkade voor objectief nadenken over de gang van zaken, en maakt men tot een carrièreslaaf. Hoe meer iemand gecompenseerd wordt voor zijn werk, hoe meer aanzien dat werk voor zowel anderen als voor hemzelf zal hebben, en hoe meer hij in zijn eigen functie gaat geloven. Men is geneigd zich over te geven aan de comfort-zone waarin hij wordt geplaatst; alles zal wel goed zijn op deze manier.

Dokters denken mensen gezonder te maken maar volgen slechts de protocollen van de levensgevaarlijke farmaceutische industrie. Politici claimen mensen te vertegenwoordigen, maar laten zich eigenlijk als marionetten in een poppenkast bespelen. Professoren en meesters dragen de hoogste titels, terwijl hun niche niet méér om waarheid draait dan smurfologie.

Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religions destroy spirituality. — Michael Ellner

Werken binnen dit systeem is slavernij. Uw functie is verzonnen om u aan het werk te houden. Eventueel ook zodat u anderen aan het werk kan houden. Men gaat naar school om gevormd (lees: gebrainwasht) te worden tot een slaaf. Tevens wordt men daar geclassificeerd naar cognitief niveau, om bij het latere werk proportioneel compensatie te kunnen bieden zodat zij die sneller geneigd zijn de realiteit van hun situatie in te zien blind worden gehouden met geld. Deze gevangenis kan totaal niet serieus genomen worden als waardige levensinrichting voor de mens.

Normal is getting dressed in clothes that you buy for work and driving through traffic in a car that you are still paying for – in order to get to the job you need to pay for the clothes and the car, and the house you leave vacant all day so you can afford to live in it. — Ellen Goodman

De stap om uw baan op te geven en iets voor uzelf te beginnen kan lastig zijn, maar zal met de tijd steeds makkelijker worden. Zie uzelf als een undercover agent, bewust van de situatie waarin men zit (altijd op zoek naar de waarheid), maar met alle kansen open om in vrijheid te gaan leven.

Depeche Mode – Everything Counts

Zie ook: De staat is de mafiaSlavernij blijft slavernij (afbeelding), Vrijheid (video), Wereldbevrijding is een dynamisch proces, Boodschap aan de controleurs, U moet het zelf doen (video)

De ITCCS rechtszaak betrekkende de genocide in Canada (video’s)

genocide canada

Hieronder video materiaal betrekkende de ITCCS zaak: Case Docket No. 02252013, The People v. Joseph Ratzinger,  et al . De zaak waarin een common law rechtbank het bewezen acht dat Joseph Ratzinger, Elizabeth Windsor en Stephen Harper schuldig zijn aan genocide en kindermoord.

Common Law Court Proceedings – Genocide in Canada (Part One: 1 hr. 46 mins, Part Two: 1 hr. 47 mins)

Final Court Verdict and Sentencing – 8 mins. 30 secs.

 Authorizations and Endorsements of ITCCS/Kevin Annett by indigenous eyewitnesses – 10 mins.

Irene Favel, Eyewitness to the incineration of a newborn baby by a priest at Muscowegan Catholic Indian school, Saskatchewan, 1944

Other key testimonies from our Court case against genocide in Canada

zie ook: Satanisch kindermisbruik, Ritueel kindermisbruik en kinderhandel in Nederland, Docu v/d week #74 – UNREPENTANT

Docu v/d week #155 – Hitlers Krieg? – Was Guido Knopp verschweigt!

documentaire van de week

Documentaire uit Duitsland over de toedracht van de Tweede Wereldoorlog vanuit Duits perspectief. De orginele titel refereert naar Guido Knopp, een Duitse gecontroleerde journalist van de Bertelsmann groep (de grootste producent van Nazi propaganda ten tijde van de Tweede Wereldoorlog), die veel disinfo-rapportages heeft gemaakt over het onderwerp.

De documentaire belicht met name de veranderingen in diplomatieke en militaire houdingen van o.a. Duitsland, Rusland, Engeland en Frankrijk, vanaf na de Eerste Wereldoorlog tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel het niet te ontkennen valt dat Hitler zelf ook een oorlogsmisdadiger was, wordt het in de documentaire duidelijk dat Hitler niet de enige was die op oorlog aanspoorde. Diverse verdragen werden gesloten om algemene ontwapening te bereiken (verdragen van Versailles en Locarno, en de League of Nations), maar nadat Duitsland zich aan de afspraken hield bleven de “geallieerden” hun grote militaire machten onderhouden en moderniseren. Hitler besloot om het Duitse leger weer op te bouwen, en wilde hereniging van Duitssprekende volken rondom Duitsland, beginnende met het Rijnland, Oostenrijk en het Sudetenland.

Er worden drie redenen genoemd voor Hitler’s oorlog tegen Polen, welke ertoe leidde dat Engeland en Frankrijk de oorlog verklaarde aan Duitsland. De eerste is dat Polen de strategisch gelegen stadstaat Danzig in West-Pruisen wilde controleren, terwijl de meerderheid van de inwoners Duitsgezind was. West-Pruisen was in het verdrag van Versailles aan Polen was toegekend, waardoor het Duitse Oost-Pruisen was afgesloten van Duitsland. De tweede reden is dat Polen het Duitse treinverkeer door West-Pruisen bemoeilijkte, waardoor Oost-Pruisen geïsoleerd raakte. Engeland en Frankrijk hadden militaire ondersteuning aangeboden aan Polen als het conflict rond Danzig en West-Pruisen op oorlog zou uitlopen. Onderhandelingen hierover strandden, waarna etnische Duitsers in Polen op zeer gewelddadige wijze werden ontheemd naar vluchtenlingenkampen in aan Polen grenzend Duits gebied. Deze situatie was de derde reden waardoor Hitler gedwongen was actie te ondernemen. Nadat Hitler een non-agressie verdrag met Stalin sloot, initieerde hij voor de laatste keer onderhandelingen om oorlog te kunnen voorkomen en toch tot een resolutie te komen over noordelijk West-Pruisen. De Britse overheid adviseerde Polen echter om geen concessies te doen, en liet zo de onderhandelingen misgaan.

Duitsland viel Polen binnen, Engeland en Frankrijk verklaarde Duitsland twee dagen later de oorlog. Churchill, die al meermaals publiekelijk had aangegeven Duitsland te willen aanvallen (zo zei hij in 1936 bijvoorbeeld op de radio: “We will force this war upon Hitler, if he wants it or not”), werd meteen lid van het Britse oorlogskabinet. Engeland begon met het bombarderen van Duitse havensteden. Duitsland en Engeland voerden oorlog op de Noordzee terwijl Engelse en Franse troepen verzamelden bij de Duitse grens. Toen de Duitse invasie van Polen in volle gang was viel ook Rusland Polen binnen, en verdeelden zij het land onder elkaar. Hoewel Engeland en Frankrijk dreigden met oorlog tegen Rusland als deze zich niet terugtrok uit Polen hielden zij in het geheim onderhandelingen met Rusland om samen te spannen tegen Duitsland. Na de capitulatie van Polen stelde Hitler voor om zich terug te trekken uit Polen, behalve uit Danzig en het noorden van West-Pruisen, om verdere oorlog te voorkomen. Engeland en Frankrijk weigerden echter dit compromis te sluiten en lieten de oorlog doorgaan. Nadat Engeland de slag om Noorwegen verloor tegen Duitsland trad de minder oorlogswellustige Chamberlain als minister-president af, en volgde Churchill hem op.

De controleurs in Europa wilde per se dat deze oorlog er zou komen. Zij hebben Churchill en Stalin en Hitler allemaal gebruikt om deze oorlog in gang te zetten. Die hebben op hun beurt de mensen voorgelogen over de ware intenties van hun daden. Nog altijd staan er gemanipuleerde verhalen hierover in de geschiedenisboeken die men op school te lezen krijgt. De onderstaande documentaire is absoluut niet het hele verhaal, maar het vult wel een aantal gaten die de geschiedenisboeken open laten.

Zie ook: Alle oorlogen zijn veroorzaakt door bankiers (video), De occulte geschiedenis van het derde rijk (documentaire reeks), Antony C. Sutton over de financiers van de Nazi’s en de Russische revolutie (interview + boeken), Docu v/d week #16 – Dark Fellowships: The Nazi Cult, De Jezuïeten en de zwarte Paus, De tyrannie van het Vaticaan (lezing)

Sun Tsu – The Art of War (boek + audioboek)

sunzi

The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting”.

-Sun Tsu

Er wordt een financiële, bio-chemische en psychologische oorlog tegen u gevoerd. Ken uzelf en ken uw tegenstander.

Hieronder het boek van de Chinese generaal Sun Tsu geschreven rond 500 B.C. over militarisme, strategie en tactiek.

Audioboek:

Boek als .pdf:

Zie ook: De Jezuïeten orde is een militaire inlichtingendienst, Silent Weapons for Quiet Wars

Recht en de magie van woorden (presentatie)

slavery

Woorden zijn magische spreuken. Ze maken contracten die onze realiteit beïnvloeden. Woorden worden gebruikt om u te binden en te manipuleren. Deze kennis wordt door de controleurs gebruikt om u vrijwillig tot slaaf te maken. Door de betekenis van de woorden in  deze contracten kennen, kunt u het contract opzeggen. Identificeer uzelf niet meer met de legale NAAM dit is de enige manier om slavernij te ontsnappen.

Zie ook: Slaven van het Vaticaan, Mark Passio over het Natuurrecht (presentatie), Dean Clifford over recht (presentatie), John Harris over recht (lezing), Frank O’Collins over recht (presentatie, Wie zijn de ‘archonten’?, Het Vaticaan weet van het bestaan van ‘buitenaardsen’, Silent Weapons for Quiet Wars

Frank O’Collins over recht (presentatie)

O'Collins

Presentatie van Frank O’Collins over occultisme en recht.

Zie ook: Uniform Commercial Code (UCC)Jordan Maxwell over maritiem recht (video), De Aard der Dingen, Mary Croft over maritiem recht (interview), Slaven van het Vaticaan, U hoeft niet te protesteren, Mark Passio over het Natuurrecht (presentatie), Dean Clifford over recht (presentatie), John Harris over recht (lezing), Recht en de magie van woorden (presentatie)