Civiele inlichtingendienst Geopolitiek en exopolitiek

.pdf Bibliotheek (2)

Go to the PREVIOUS PAGE.

Vervolg op .pdf Bibliotheek pagina:

Last update: 28-05-2019

Jodendom/Khazaren/Tora/Talmud/Kabbala/Zionisme

Joden, crypto Joden, Israel.

Kindermisbruik/pedofilie/ritueel misbruik
satanisch (ritueel) kindermisbruik. SRA

Martial Arts/vechtkunst/self defence

Zelfverdediging.

Militarisme
Strategie, taktiek.

Hersenspoeling/ social engineering/MK ULTRA
Propaganda. Project MONARCH. Psychotronics. Scholing. Tavistock Institute, cults, media .

NAZI financiers

5th collumn, IG Farben, project paperclip, post territoriale NAZI’s, verborgen NAZI geschiedenis.

NAZI occultisme
Esoterisch NAZI gedachtegoed. Vril, Thule, Schwarze Sonne/black sun

Natuurkunde/ Quantum physics
Reciprocal theory

De Nederlandse republiek
De Bataafse republiek, the dutch repuplic

New World Order/ Nieuwe Wereld Orde/ NWO

One world government/religion, Globalisme/ United Nations.

Occultisme en occulte wetenschap

Esoterie, Symboliek

Oosterse filosofie
Eastern Philosophy

Open source
Linux, gnu, internet

Overige/other

Ongesorteerde werken.

Psychoactieve middelen
Drugs, Geestveruimende middelen.

Religieuze teksten

Remote Viewing / ESP
CRV/SRV, Astraal reizen, OBE, bijna dood ervaringen, NDE.

Rosicrucianism/AMORC/Rozenkruizers

The Order of the Rose-Croix, Johan Valentin Andreae

Nikola Tesla

Transhumanisme/Transhumanism/A.I.
Kunstmatige intelligentie

Romans en Novelles / fictie/fiction

Survival/bushcraft
Prepping.

Theosofie

UFO’s/anti-zwaartekracht

Technologie.

Vrije energie/nulpunt energie

Alternatieve energie.

Vrijmetselarij/ Freemasonry
geschiedenis, doctrine

Westerse filosofie

Geen enkele .pdf waarop copyright is gevestigd wordt gehost door www.VrijeWereld.org.

Binnenkort meer boeken…

Zie ook: U wilt helpen?

Go to the PREVIOUS PAGE.