Civiele inlichtingendienst Geopolitiek en exopolitiek

Het criminele fascistische “koningshuis”

Het zijn maar roofridders

beatrix bernhard smomPrins Bernhard laat de wereld zien dat hij een ridder van Malta is (SMOM). De Soevereine Orde van de Maltese Ridders is een militaire inlichtingen dienst gecontroleerd door de Jezuïeten orde.

puas beatrix clausbernard malta ridder beatrix willem alexanderMaxima willem alexander borgoliio pausSMOM orde van de ridders van Malta kruisnazimaltacross(Logo van de SMOM en de NAZI variant. Dezelfde spelers, dezelfde ideeën.)

Beatrix von Amsberg SMOM lid
(Beide criminelen laten hun lidmaatschap van de Soevereine Militaire Orde van Malta blijken)

Heeft u kritiek op het criminele regiem dan wordt u opgesloten in een psychiatrische inrichting
Net zoals tijdens het regime van Stalin wordt in Nederland de psychiatrie gebruikt om mensen met een afwijkende mening te verwijderen uit de maatschappij.
http://www.youtube.com/watch?v=qBG4Lls3HSQ
U leeft in communistisch/fascistisch Nederland 2011-12 A.D..(meer hierover op http://erwinlensinkvrij.nl)

Onlangs is op 9 december weer iemand opgesloten in een psychiatrische gevangenis vanwege uitlatingen jegens Beatrix von Amsberg.

Zie: http://www.dossierdenhaag.nl/000791-Twitter-Beatrix-ontoerekeningsvatbaar.html#axzz1i7HxrS7K
Opvallend is dat het hier om belediging zou gaan maar de Rechtbank acht de verdachte ontoerekeningsvatbaar en stopt hem meteen weg in een inrichting, zonder dat de ter laste gelegde feiten in een strafzaak behandeld worden. Het is niet mogelijk om majesteitsschennis te plegen tegen Beatrix van Amsberg zonder dat ze bewijst dat ze rechtmatig op de troon zit, is ze koningin van niemand.

Vooralsnog is in Nederland vrijheid per wet verboden. De controleurs beseffen echter niet dat vrijheid een constante is, net als een soort natuur wet. Deze is niet door mensen te veranderen. Deze geldt altijd en overal. Deze wetten zijn het natuurrecht. Hoe zeer de Luciferanisten het ook proberen, ze kunnen dit natuurrecht niet omzeilen. Mijn vrijheid (of het ontbreken daarvan) is niet gecreëerd in een grondwet of door een parlement bepaald. Mijn vrijheid is door de schepping bepaald. Doordat ik met een vrije wil ben geboren, ben ik vrij, anders was ik wel zonder vrije wil geboren. Het is mijn doel als mens om vrij te zijn. Ik hoef niet te betalen en om op de planeet waar ik geboren ben te wonen. Ik ben geen eigendom van een heerser of landheer.

Nederland ontwaakt uit een illusie
De betrokkenheid bij luciferaanse geheime genootschappen, het hoogverraad door deelname aan de Bilderberg conferenties, omkoopschandalen, belangenverstrengeling etc. etc.

Het Nederlandse criminele fascistische koningshuis is bang, bang dat de bevolking erachter komt wie ze werkelijk zijn. Elk jaar op Koninginnedag kijkt Beatrix steeds banger naar de massa’s van mensen. Trillend zwaait ze naar haar komende vijanden. “Wanneer zullen ze me lynchen, voor wat we gedaan hebben“, zou een gedachte kunnen zijn die in haar hoofd rondspookt. Wees niet bang Beatrix, wij zijn niet zoals u.

Criminelen dienen uit de regering verwijderd te worden, zo ook Beatrix von Amsberg/Willem Alexander von Amsberg.
God heeft haar niet benoemd! Misschien gelooft ze dat god haar benoemd heeft, maar dit kan nooit de ware schepper geweest zijn. Die doet niet aan benoemen van koningen (lijkt ons logisch).


Ik heb geen koning, andere dan God!
Ik ben een vrij mens.
Ik ben geen onderdaan, ik ben niet onderdanig!
Ik ben geen slaaf.
Ik hoef niets af te dragen aan een feodale heer!
Ik heb het inherente recht om mijn natuurrechten te verdedigen.

Ik ben net zoals u…

U heeft geen koning, andere dan God!
U bent een vrij mens.
U bent geen onderdaan, ik ben niet onderdanig!
U bent geen slaaf.
U hoeft niets af te dragen aan een feodale heer!
U heeft het inherente recht om uw natuurrechten te verdedigen.

Wordt wakker mensen, tijd om op te staan en de waarheid onder ogen te zien!

Het “koninklijk” huis maakt zich mede schuldig aan de volgende misdaden:

 • Hoogverraad tegen de Nederlandse volk
 • Afpersing van de Nederlandse bevolking
 • Mensenrechtenschennis en vervuiling door haar bedrijven wereldwijd
 • Zich onrechtmatig voordoen als Nederlands staatshoofd/troon opvolger
 • Diefstal
 • Moord
 • Bilderberg deelname
 • Uitvoeren van de Roomse agenda
 • Ritueel kindermisbruik
 • Slavernij
 • Drugshandel

NCF

Vanaf het midden van de zeventiende eeuw tot 1950 heeft Nederland veel geld verdiend aan de opiumhandel, met Indonesië als centrum. Dat geld verdween in de zakken van de Vereenigde Oostindische Compagnie, van een kleine groep notabelen en van een aantal leden van het Huis van Oranje. De winsten waren fabelachtig…

Hans Derks – Verslaafd aan opium, De VOC en het Huis van Oranje als drugsdealers, 2015

 

Mabel Wisse Smit en internationale crimineel George Soros.

 

Video van Johan Oldenkamp over de fraude van de von Amsberg misdaad familie “openheid over oranje”:

Een familie vol NAZI’s

hitlergoet op konings feest bernard
Foto van het feest ter gelegenheid van het huwelijk van Bernard en Juliana (Den Haag,5 januari 1938) inclusief de ‘Hitlergroet’.

De families zur Lippe Biesterfeld en von Amsberg waren altijd sterk betrokken bij de NAZI’s.  Hetzelfde geld voor de Zorreguieta tak van deze criminele familie.

NAZI vlag op de ‘koninklijke’ boot:

Claus von Amsberg in NAZI uniform

Prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld pleegt hoogverraad op de Bilderberg conferentie in 1954.

Beatrix bilderberg meeting

Beatrix von Amsberg bij een Bilderberg conferentie 2012 en 2014

Binnenkort meer…

zie ook: Vijanden van de Nederlandse burger, Genealogische incest binnen het “koningshuis”, De Bilderberg conferenties, De keizer zonder kleren, “Bevrijdingsdag”, Ritueel kindermisbruik en kinderhandel in Nederland, De Jezuïeten en de zwarte Paus

Satanisch kindermisbruik

Waarschuwing: Als u in het verleden slachtoffer bent geweest van ritueel misbruik, kan het lezen van deze inhoud negatieve fysieke en geestelijke reacties oproepen.

baal worship
In de oudheid was het binnen bepaalde culturen de norm om bloedoffers te brengen. Door de spirituele evolutie van de mens is de meerderheid van dit gebruik afgestapt, echter niet iedereen wilde deze rituelen en offers verlaten, zeker niet diegenen die dachten dat hun wereldse macht hiervan afhing. Diezelfde priesters van toen regeren nu, met dezelfde rituelen.

child abuse pyramid

Sinds de luciferanen beschikken over het staatsapparaat beschikken ze ook over een groot aantal levens. Zo ook de levens van jonge kinderen binnen de jeugdzorg. Uit huis geplaatste kinderen, weeskinderen etc. etc. Deze kinderen zijn veelvuldig slachtoffer van satanisch kindermisbruik en bloedoffers.

De ratio van de luciferanen voor kindermisbruik

Ten eerste beschouwen de luciferanen zich als God met de grote G. En geloven daarmee niet in een God buiten zichzelf om. Dit betekend dat ze geloven alles te kunnen doen wat zij willen. Zoals Aleister Crowley’s channeling uit the book of the law stelde:”Do what thou wilt shall be the whole of the Law“. Kindermoord is dus moreel geen probleem voor deze “mensen”. Ze zien niet in dat er karmische gevolgen zijn gecreëerd door dit leed.

Kinderen zijn onschuldig en daarmee energetisch aantrekkelijker voor offers dan volwassenen, hun lichaam is doorgaans rein van vervuiling zoals nicotine, en andere niet wenselijke stoffen voor de consument(zelfs kannibalisme van kinderen is een praktijk die onder de luciferanen beoefend wordt).

Pedovoren

Het gaat bij ritueel misbruik om het opwekken van negatieve energie, om een negatieve vortex te creëren waar negatieve entiteiten zich mee voeden. Soms is het doel openingen tussen dimensies te creëren en entiteiten naar deze dimensie te loodsen. Als het gaat om de luciferanen van de slangenorde (een van de meest geheime ordes) zijn de bloedoffers ten gunste van reptiel-achtige entiteiten. Deze entiteiten zijn beschreven in het oude testament als de slang bij Adam en Eva. Het is wederom niet belangrijk of men geloofd of niet geloofd in de dingen die de luciferanen geloven. De luciferanen zijn er van overtuigd dat het werkt en handelen naar dit geloof. Deze geloofsovertuiging resulteert in duizenden kinderen die jaarlijks ontvoerd worden op straat of uit het jeugdzorg systeem, en in plaatsing van kinderen binnen luciferaanse kringen om misbruikt te worden.

Andrenochrome gewonnen uit mishandelde kinderen.

Hieronder een Franse documentaire over ritueel kindermisbruik (waarschuwing: zeer schokkend materiaal) uitgezonden op de Duitse televisie met Engelse ondertiteling.


Georganiseerd kindermisbruik door kerkelijke en statelijke organen

We kennen natuurlijk de vele zaken betreffende seksueel kindermisbruik binnen de Rooms katholieke kerk, dit is omdat de Rooms katholieke kerk onderdeel is van de luciferanen. Er is niets Christelijks aan de Rooms katholieke kerk.
Hieronder een quote van de voormalige paus (en Nazi):

(…) In the 1970s, paedophilia was theorized as something fully in conformity with man and even with children. This, however, was part of a fundamental perversion of the concept of ethos. It was maintained – even within the realm of Catholic theology – that there is no such thing as evil in itself or good in itself. There is only a “better than” and a “worse than”. Nothing is good or bad in itself. Everything depends on the circumstances and on the end in view. Anything can be good or also bad, depending upon purposes and circumstances. Morality is replaced by a calculus of consequences, and in the process it ceases to exist. (…)

ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI
ON THE OCCASION OF CHRISTMAS GREETINGS
TO THE ROMAN CURIA

Sala Regia
Monday, 20 December 2010

lees hier het hele transcript van de rede.

pedofiel Joris Demmink(afgebeeld: pedofiel Joris Demmink)

In België had men de zaak Marc Dutroux. Dit is geen uitzondering, in elk land waar de luciferanisten heersen bestaat een actieve kindermisbruik scene.

(Video: Mothers of Darkness Castle:The Most Evil Place on Earth! Documentary)

In Nederland hebben we de zaak betreffende pedofiel Joris Demmink (secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie), waarin geprobeerd is door de controleurs deze pedofiele kindermisbruik organisatie te beschermen, en het geheel in de doofpot te stoppen. Vele Nederlandse top ambtenaren en politici schijnen hierbij betrokken te zijn (klik hier voor een overzicht van de feiten betreffende deze zaak). De Nederlandse politiek beschermd pedofielen omdat ze gecontroleerd worden door de luciferanen, met Beatrix von Amsberg (ze is niet “van Oranje”) als hun Nederlandse Bilderberg afgezant. Gezien de (NAZI) achtergrond van Beatrix von Amsberg, en de betrokkenheid van de Europese adel bij luciferaanse praktijken, is het niet uit te sluiten dat het illegale Nederlandse “koningshuis” ook bij kindermisbruik betrokken is, of in ieder geval weet heeft van deze praktijken.

In de USA dat een hotspot is voor de luciferanen worden de kindermisbruik projecten vaak georganiseerd binnen geheime projecten van inlichtingendiensten. Criminele (vaak pedofiele) ouders worden door de inlichtingendiensten gechanteerd om hun kinderen af te staan aan de staat, als ze dit niet doen worden ze bedreigd met gevangenisstraf. Andere slachtoffers worden geboren in families die generationeel betrokken zijn bij Satanish ritueel (kinder-)misbruik (vaak ‘illuminati’ families of militaire families met leden in zwarte budget projecten).

(Video:  EO/tijd sein 1989, Satanisme in VS en NL)

Bij sommigen wellicht bekend is de MONARCH programmering (vernoemd naar een soort vlinder). Het MONARCH project begon begin jaren 60 en komt voort uit het bekende mind control programma van de CIA genaamd MK ULTRA. Het project vind zijn wetenschappelijke basis in het mind control onderzoek van de SS. MONARCH is het programmeren van een kind door het toevoegen van traumatische ervaringen door mishandeling zowel geestelijk en lichamelijk.

(Video: Ex-Illuminati Satanist Speaks Out (Child Sacrifice))

De geprogrammeerde kinderen worden door de luciferaans gecontroleerde inlichtingendiensten gedistribueerd aan hoog geplaatste luciferanisten. Hoog geplaatste politici en andere bekenden maken zich vervolgens schuldig aan luciferaans seksueel kindermisbruik en/of bloedoffers.

Deze gang van zaken is extreem populair onder de 13 Satanische bloedlijnen zo ook de (Europese) adel en de pauselijke bloedlijnen.

Binnenkort meer… helaas…
Zie ook: Docu v/d week #4 – Conspiracy Of Silence en Ex-”illuminati” programmeur over mind control en de orde (interview) en Arizona Wilder (MK ULTRA slachtoffer) en Cathy O’Brien MK ULTRA en Monarch overlevende, Joseph Ratzinger, Elizabeth Windsor en Stephen Harper schuldig aan genocide, Ritueel kindermisbruik en kinderhandel in Nederland, Ritueel kindermisbruik in Hampstead, PizzaGate pedofilie netwerk, Docu v/d week #183 – Who Will Find What The Finders Hide?

De logica van wijsheid (dAdD)

Nikola Tesla
Alle informatie die we nodig hebben om tot een wetenschappelijk (empirisch) formeel logisch model te komen voor absolute vrijheid is beschikbaar. Het grootste obstakel is de fragmentatie van deze informatie.
Om tot een werkend model te komen dienen we verschillende disciplines te bestuderen en tot de conclusie te komen dat er niet zoiets bestaat als verschillende disciplines binnen de ware wetenschap. Als men de “wet van een” begrijpt zal zich het pad tot illuminatie openbaren.

Er is een geheel, dat terugkeert in alle afleidingen van dit geheel (God/natuur). De blauwdruk van alles bevindt zich in alles en iedereen. Als iets een beginpunt heeft (een metaforische big bang) komt alles wat daarna gebeurd voort uit dit begin. En daarmee is de relatie tussen de bron en de afleidingen daarvan logisch geredeneerd.

Kunstmatige schaarste en vrije energie

Zoals aangegeven op deze website is de kerncomponent van het huidige paradigma de kunstmatig in stand gehouden schaarste. Schaarste valt terug te leiden tot schaarste van energie. Om het paradigma te veranderen dienen we deze schaarste van energie op te heffen. Als alles energie is met een bepaalde frequentie (hierover is redelijke consensus onder natuurkundigen) dan kan er zoiets als energie schaarste in ons universum niet (echt) bestaan.

Als men enig geschiedkundig onderzoek heeft gedaan naar deze energie schaarste, zal men tot de conclusie komen dat de moderne mens al minimaal 100 jaar lang over de kennis van “vrije energie” beschikt (technologie die meer output geeft, dan input verreisd is).

Vooral bekend zijn de uitvindingen van Nikola Tesla. Van vrije energie tot draadloze energie, al deze uitvindingen zijn met succes getest.
Het bestaan van Tesla maakt dat de huidige concepties in het gehele maatschappelijke spectrum niet logisch zijn. We zijn dus niet natuurlijk (logisch) aan het leven. We leven niet in lijn met de wiskunde van al dat is. We voelen dit, omdat deze logische natuurlijke blauwdruk in ons allen zit.

Vrije energie apparaten zijn een geschiedkundig feit, los van Tesla zijn er honderden uitvinders en wetenschappers geweest die dit onomstotelijk aangetoond hebben.De vraag die dan rijst is: Waarom is deze technologie dan niet publiekelijk beschikbaar? Het antwoord op deze vraag introduceert een speler: de controleurs.

Als men even redeneert wat de invloed van vrije energie op onze gelimiteerde samenleving (mondiaal) zal zijn, zal men snel op het volgende uitkomen: de afbrokkeling van alle machtsstructuren. Daarom willen de controleurs niet dat deze technologie op een grote schaal gebruikt wordt. Het zal de wereldbevolking soeverein en vrij maken van energie netwerken, gas en olie, regeringen, sociale zekerheid en alle andere controle mechanismen. Alles waaraan de controleurs duizenden jaren gewerkt hebben zal instorten.

ENTER internet

Nu informatie niet langer geheim kan worden gehouden binnen het priesterschap (geheime genootschappen), en de lekken van deze informatie door klokkenluiders en fouten gemaakt door het priesterschap aan een ieder verspreid kunnen worden op het internet, zal er een zekere bewustwording komen over het bestaan van deze kennis. Uiteindelijk zal er een doorbraak zijn, en zal het waarheidsembargo jegens de ongeïnitieerden (het publiek) opgeheven moeten worden. Dit is niet een kwestie van of dit gaat gebeuren, maar een kwestie van wanneer dit gaat gebeuren.

Het UFO vraagstuk

De UFO kwestie heeft een bijrol als men het geheel abstract bekijkt. Het is geen essentiële kwestie, het is enkel een ondersteunend bewijs dat “vrije energie” technologie bestaat. Er is geen verbranding in een Anti-zwaartekracht schip. Dus er moet sprake zijn van een andere technologie, een soort van vrije energie aandrijving.
Als we er van uit gaan dat sommige schepen niet uit dit zonnestelsel zijn, betekend dit dat sommige schepen van vele lichtjaren ver dienen te komen . Als men zulke afstanden zou moeten afleggen had men zoveel brandstof nodig dat het technisch onmogelijk zou zijn deze afstanden met een verbrandingsraket af te leggen. De brandstofraketten zouden groter moeten zijn dan het gehele schip. Het moet dus gaan om een andersoortige aandrijving.
Wederom is het logica die ons helpt de realiteit te verkennen en ons bewustzijn te verruimen.

We hebben dus geschiedkundig bewijs voor vrije energie.Tevens hebben empirisch bewijs van vliegende schotels(zonder uitlaatgassen) in ons zonnestelsel, waaruit we het bestaan van vrije energie kunnen deduceren. We weten tevens dat er een kabal bestaat dat niet de controle willen verliezen en er alles aan doet om ons deze technologie en kennis te ontzeggen. Dit is onomstotelijk bewezen in de literatuur en bevestigd door de realiteit waarin we ons nu bevinden.

Als men al deze factoren samenneemt kan men tot een logische oplossing van de formule komen. Het is niet moeilijk, want het is allemaal logisch.

Wat hebben we nodig en wat hebben we niet nodig in een vrije energie maatschappij?

Ten eerste vrije energie voor een ieder. Dit lijkt mij het eenvoudigst te realiseren door het militaire industriële complex (MIC) om te vormen tot een vrije energie industrieel complex. Als men eenmaal de schaarste overwonnen heeft of een technologie in het vooruitzicht heeft dat de schaarste gaat oplossen, zal men snel inzien dat oorlogvoering nutteloos is, er is immers niets om over te vechten, er zijn geen vijanden meer, er is genoeg voor een ieder. Het in stand houden van een wapenindustrie is totaal overbodig geworden.

Als er genoeg is voor iedereen, en vrij snel daarna een overvloed aan alles, dan betekend dit ook dat er geen monetair systeem hoeft te zijn. Geld is niet meer nodig.Alles is gratis en alles wat u nodig heeft kunt zelf u produceren of wordt voor u geproduceerd of is er al in overvloed. Er zal een einde komen aan het fractioneel reserve bankieren (oplichting), en de daarmee gepaarde slavernij.

Als men in staat is totaal vrij te zijn zonder dat men anderen tot last valt, door technologische en spirituele ontwikkeling, zal er ook snel geen regering meer bestaan. Men mag niet regeert worden volgens het natuurrecht, omdat het tegen de vrije wil van een ieder ingaat. In de natuurlijke toestand van overvloed is er dus ook geen plaats voor een ander bestuur dan zelfbestuur. Dit houdt in dat het bestuur zich veelvuldig zal decentraliseren, totdat het individu zijn soevereiniteit heeft terug genomen. Vrije energie voor een ieder, zal het natuurrecht faciliteren en het natuurrecht zal de vrijheid faciliteren. Wederom zijn dit logische gevolgen.

Als criminelen wetten maken

De prevalerende en de enige vorm van echt recht in het nieuwe paradigma, zal het natuurrecht zijn. Het recht dat afgeleid is van de mens zelf. Dit zal niet de monstruositeit zijn die we in ons huidige positieve recht geschapen hebben. Wij kunnen geen recht scheppen en we kunnen geen natuurrechten wegnemen, het recht staat vast, verankerd in de natuur, inherent aan de mens. Als men deze inherente rechten aantast -zelfs als dit door democratische misleiding d.m.v. formele wetgeving gebeurd- constitueert dit tot onrecht, hoe legaal de criminele formele wetgever dit onrecht ook gemaakt heeft. De drager van deze rechten heeft vanaf dit moment een recht tot noodweer om deze aantasting van zijn inherente rechten ongedaan te maken (behalve als deze ermee heeft ingestemd, de drager van de rechten kan deze toestemming echter ten alle tijden intrekken). Wat ik zonet heb beschreven is beter bekend als burgerlijke ongehoorzaamheid beschreven vanuit het natuurrechtelijke uitgangspunt. We moeten een halt zeggen aan de criminelen die de formele wetten maken die tegen het natuurrecht ingaan.

Binnenkort meer…

Vrije Wereld (www.vrijewereld.org)
zie ook: De Aard der Dingen – een analyse van de bronnen

Mystery Babylon serie (door William Cooper)

Bill Cooper

Onderzoeker en radio presentator Bill Cooper (William Cooper), nam in de jaren 90 de tijd om het grote publiek bekend te maken met de mysterie religie van Babylonië, gnosticisme en het luciferanisme dat gepraktiseerd wordt door de controleurs sinds hun bestaan. Deze occulte kennis begrijpen is doorgaans moeilijk voor de non-geïnitieerden.

In zijn radio programma (Hour of the Time) doet William Cooper een poging om de profanen inzicht te geven in het denken van de controleurs en haar geloofsovertuigingen. Het is belangrijk om te weten hoe de controleur (de “vijand van de vrije mens”) denkt. Alleen als men weet hoe de tegenstander opereert kan men zich tegen zijn aanvallen beschermen.

Onder deze link is het audio archief van Bill Cooper’s radioprogramma the hour of the time te vinden. Individuele uitzendingen zijn te downloaden in .mp3 formaat.

Onder deze link de zijn de transcripten van de gehele serie te vinden (als .pdf).

mystery Babylon
Het gaat er niet om of men de doctrines van de mysterie religies geloofd of niet, het gaat erom dat men weet wat de luciferanen geloven en naar welke overtuigingen zij handelen.

Bill Cooper werd vermoord vanwege zijn pogingen het grote publiek te ontwaken.

Hieronder alle uitzendingen van de mystery babylon serie op een rij.

bron: Hour of the time
Taal: Engels
vorm: audio/video

1e uitzending: “Dawn of Man” op youtube
2e uitzending: “The Sun of God” op youtube
3e uitzending: “Egypt Magic” op youtube
4e uitzending: “Osiris and Isis Pt.1” op youtube
5e uitzending: “Osiris and Isis Pt.2” op youtube
6e uitzending: “New World Order & Freemasonry” op youtube
7e uitzending: “Maitreya” op youtube
8e uitzending: “Ecumenism” op youtube
9e uitzending: “Initiation” op youtube
10e uitzending: “Gnosticism” op youtube
11e uitzending: “The Assassins” op youtube
12e uitzending: “The Assassins & The Templars” op youtube
13e uitzending: “The End of the Templars” op youtube
14e uitzending: “The Skull and Bones” op youtube
15e uitzending: “The Roshaniya” op youtube
16e uitzending: “Quotes by Freemasons” op youtube
17e uitzending: “Sun Worship” op youtube
18e uitzending: “Bibliography” op youtube
19e uitzending: “Lucifer Worship” op youtube
20e uitzending: “68th Convocation of the Rose Cross Order” op youtube
21e uitzending: “William Morgan Interview Pt 1” op youtube
22e uitzending: “William Morgan Interview Pt.2” op youtube
23e uitzending: “William Morgan Interview Pt.3” op youtube
24e uitzending: “Jordan Maxwell Interview” op youtube
25e uitzending: “America’s Assignment with Destiny Pt.1” op youtube
26e uitzending: “America’s Assignment with Destiny Pt.2” op youtube
27e uitzending: “America’s Assignment with Destiny Pt.3” op youtube
28e uitzending: “In the Coils of the Coming Conflict” op youtube
29e uitzending: “Lucifer 2000 [VIDEO]” op youtube
30e uitzending: “The Godmakers & Bo Gritz” op youtube
31e uitzending: “United Nations Meditation Room” op youtube
32e uitzending: “Mystery Exposé” op youtube
33e uitzending: “Aid & Abet Newsletter” op youtube
34e uitzending: “Luxor, The Source of Light [VIDEO]” op youtube
35e uitzending: “Secret Societies & Vatican II” op youtube
36e uitzending: “From Babylon to Christianity” op youtube
37e uitzending: “Rose Cross College Pt.1” op youtube
38e uitzending: “Rose Cross College Pt.2” op youtube
39e uitzending: “Rose Cross College Pt.3” op youtube
40e uitzending: “The Occult History of the Third Reich Pt.1” op youtube
41e uitzending: “The Occult History of the Third Reich Pt.2” op youtube
42e uitzending: “The Occult History of the Third Reich Pt.3” op youtube
43e uitzending: “Darkness [BONUS]” op youtube

Binnenkort meer…

Zie ook: Behold a pale horse en het topje van de ijsberg, William Cooper (interview) en Bill Cooper in California – The Porterville Presentation

 

Occupy Wall Street protest (New York City)

Occupy Wall Street protest
Sinds 17 september 2011 wordt er geweldloos geprotesteerd tegen de criminele bankiers in het financiële district van New York city, NY, USA. Vergelijkbare protesten zijn gaande in andere grote steden over de hele wereld. De Mainstream Media (MSM) besteden hier niet of nauwelijks aandacht aan (zeker in de 1e week van de protesten). Op 30 september 2011 zouden er op en rond wall street meer dan 10.000 demonstranten zijn geteld. Welke organisatie er achter de protesten zit is nog niet duidelijk.  De controleurs zullen proberen de beweging te infiltreren mocht deze niet door hen georganiseerd zijn. CIA agent Michael Moore heeft al van zich laten horen bij het protest. We zullen zien of deze demonstratie tot meer vrijheid en positieve veranderingen zal leiden, of dat deze misbruikt zal worden om de globalistische agenda te dienen.

Het is bevestigd dat verschillende vakbonden zich aangesloten hebben bij de protestanten waaronder de vakbond voor openbaarvervoer-werkers van New York.

Geweldloosheid zal de sleutel zijn tot succes van de acties. Dit zal lastig worden daar de controleurs in het verleden veelvuldig provocateurs en undercover agenten gebruikten om geweld te instigeren. Tevens zijn er politie agenten in uniform die onrechtmatig gewelddadig optreden tegen de protestanten.

Hier een link naar de live feed van de demonstratie:link naar de live stream

link naar een site met een overzicht van de demonstraties in de USA en elders:http://www.occupytogether.org/

In Den Haag (op het Malieveld) en Amsterdam (op het beursplein) worden er op zaterdag 15 oktober 2011 om 12:00 uur  soortgelijke demonstraties georganiseerd. (Zie: occupy Den Haag en Amsterdam)
Link naar facebook occupy Den Haag:facebook occupy Den Haag
Website van occupy Amsterdam: http://www.occupyamsterdam.nl/

occupy everthing
(update)

Het aantal steden waarin soortgelijke demonstraties gepland zijn stijgt explosief. In meer dan 1400 1500 steden wereldwijd zijn er demonstraties gepland, de meesten op 15 oktober 2011.

Naast Den Haag en Amsterdam worden er ook in andere  Nederlandse steden protesten georganiseerd. Zoals  in Arnhem, Utrecht en Eindhoven (echter lijken deze protesten niet zo massaal te worden als in Den Haag en in Amsterdam).

———————————————————————————————————–

Congress lid en UFO getuige  Dennis Kucinich betoogt zijn steun aan de demonstranten:

http://www.youtube.com/watch?v=Vva7I8qdeGk

Hieronder kleine selectie van de berichtgeving:

Bron:Russia Today

http://www.youtube.com/watch?v=cG_TKAJyV6k

beelden van 30 september 2011:

politie geweld tegen vreedzame protestanten

bron: Russia Today

private video van mishandeling door de NYPD:

bron: MSNBC

binnenkort meer…

Secret space program conferentie (sprekers)

Op zondag 3 april, 2011 vond in Amsterdam de “secret space program” conferentie (http://secretspaceprogram.org) plaats. Besproken werd het geheime ruimtevaartprogramma en de verschillende onderwerpen die daaraan verbonden zijn.

Onder andere met de volgende sprekers:
Richard Dolan
Schrijver, onderzoeker en journalist
Bekend van de boeken ufo’s and the national security state vol. 1 & 2 en A.D. After Disclosure: The People’s Guide to Life After Contact.
https://www.youtube.com/watch?v=bJ3i_cf_Wyo

Peter Levenda
Schrijver, onderzoeker en journalist


Timothy Good

Schrijver, onderzoeker

Interviews met de sprekers:
https://www.youtube.com/watch?v=T7reA5DIczQ

binnenkort meer…

Zie ook: Het geheime ruimtevaartprogramma, Richard Dolan over UFO doofpot (lezing), Bob Lazar, Bob Lazar interview (audio), Richard Dolan – UFOs & the National Security State (presentatie + boeken)

“Bringers of the dawn” een channeling van de Pleiaden

Bringers of the Dawn: Teachings from the Pleiadians” (uitgeverij:Bear & Company, 1 december, 1992) is een reeks channelings aan Barbara Marciniak. Een channeling kan men beschouwen als een telepathische boodschap aan een bepaald medium. Geclaimd wordt dat de channeling van de Plejaden (Pleiaden) komt. De Plejaden zijn een collectie sterren ongeveer 440 lichtjaren van Aarde (terra).

Noot: Channeling is over het algemeen geen betrouwbare vorm van communicatie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Pleiades_large.jpg/264px-Pleiades_large.jpg
(de plejaden gefotografeerd door de hubble telescoop)

De channeling gaat in op de geschiedenis van de mens, zijn pad en zijn spirituele ontwikkeling. Dit alles uiteraard vanuit een plejediaans(?) perspectief.

Hieronder een audioboek versie van “Bringers of the Dawn”:
https://www.youtube.com/watch?v=n_6yxnFWJPM

download het boek “Bringers of the Dawn: Teachings from the Pleiadians”:hier

Zie ook: Docu v/d week #18 – The Silent Revolution of Truth, Desinformatie in ‘channels’

UFO’s in antieke kunst

http://www.vrijewereld.org/wp-content/uploads/2011/09/ufo_nuremberg.jpg?w=300

(boven afgebeeld: ufo zichtiging boven Neurenberg(Duitsland) 14 April ,1561 – hout werk door Hans Glaser 16e eeuw)

De meeste UFO (unidentified flying object) waarnemingen zijn post tweede wereld oorlog, het UFO fenomeen beperkt zich echter niet tot de laatste 100 jaar. Niet alleen geschriften uit de oudheid spreken over UFO’s. Ook in de kunst uit de oudheid is het UFO fenomeen aanwezig.
Hieronder nog een kleine selectie van UFO’s afgebeeld in antieke kunst:


http://www.vrijewereld.org/wp-content/uploads/2011/09/the-baptism-1710-aert-de-gelder-engeland.jpg
“The Baptism of Christ”

Fitzwilliam museum, Cambridge, Engeland
Geschilderd in 1710 door de Nederlandse kunstenaar Aert De Gelder

————————————————————————————

http://www.vrijewereld.org/wp-content/uploads/2011/09/miracle-of-the-snow-ca-1400.jpg

“The Miracle of the Snow”
door Masolino Da Panicale ca. 1400 A.D.
Bevindt zich in de kerk van Santa Maria Maggiore, Florence, Italië.

————————————————————————————–

http://www.vrijewereld.org/wp-content/uploads/2011/09/madona1.jpghttp://www.vrijewereld.org/wp-content/uploads/2011/09/madona2.jpg
“The Madonna with Saint Giovannino”
Geschilderd in de 15e eeuw, door een onbekende kunstenaar.

————————————————————————————————————-

Het bijbehorende boek als .pdf: Jacques Vallee, Chris Aubeck – Wonders in the sky

Op deze sites zijn nog meer voorbeelden te zien: http://lithiumdreamer.tripod.com/ufoart.html en http://www.bibleufo.com/anaintro.htm

Zie ook: Jim Marrs – our occulted history (lezing)

NASA astronauten over UFO’s

nasa ufo
NASA de zogenaamde “civilian space agency” probeerd het publiek al jaren lang te misleiden over de situatie in de ruimte. Binnen de organisatie zijn er echter klokkenluiders die zo nu en dan een tipje van de sluier lichten.

Veel Nasa astronauten hebben bevestigd dat er UFO’s zijn gezien tijdens ruimtemissies. Er zijn ook veel NASA radio conversaties tussen de astronauten en ground control in Houston Texas, USA waarin onbekende objecten worden aangeduidt.

Hieronder een kleine selectie van uitspraken van astronauten betreffende het UFO fenomeen:
edgar mitchell

“We all know that UFOs are real. All we need to ask is where do they come from, and what do they want?”
– Apollo 14 Astronaut Capt. Edgar Mitchell

“I’ve been asked about UFO’s and I’ve said publicly I thought they were somebody else, some other civilization.”
– Commander Eugene Cernan, commandeerde the Apollo 17 missie. (LA TIMES, 1973)

“In my official status, I cannot comment on ET contact. However, personally, I can assure you, we are not alone!”
-Charles J. Camarda (Ph.D.) NASA astronaut

“Mission control, we have a UFO pacing our position, request instructions.”
-Astronaut Cady Coleman
(NASA Transmission – Shuttle Mission STS-73)

“I believe that these extraterrestrial vehicles and their crews are visiting this planet from other planets which obviously are a little more technically advanced than we are here on Earth.” – Colonel L. Gordon Cooper (Mercury 9, Gemini-5 astronaut)

korte video met astronaut Gordon Cooper over UFO’s:

Edgar Mitchell (Apollo 14 Astronaut) over UFOs 24 April 24, 2009:

Brian O’Leary (geen missie gevlogen):

Astronaut Buzz Aldrin presenteert de Scottish Rite vlag die hij naar de maan had genomen met Apollo 11 aan Sovereign Grand Commander Luther A. Smith in 1969

“Tweede man op maan” en vrijmetselaar Buzz Aldrin vertelt in de onderstaande korte video over zijn UFO ervaringen (In de foto hierboven afgebeeld geeft hij de Scottish Rite vlag die hij naar de maan had genomen aan Sovereign Grand Commander Luther A. Smith in 1969.):

Noot: Het feit dat sommige astronauten eerst over UFO’s vertellen en later hun verklaringen ontkrachten heeft te maken met de bedreigingen/hersenspoeling (mind control) die ze gehad hebben na de debriefing.

Zie ook: De geheimen van NASA

binnenkort meer…

Jim Marrs – the Rise of the Fourth Reich (interview + boek)

4th reich

Journalist en onderzoeker Jim Marrs geeft in dit interview (met project Camelot) een overzicht van de geopolitieke situaties die het huidige paradigma tot stand hebben gebracht.

Jim Marrs bespreekt verschillende elementen van de grote samenzwering door de controleurs en haar agenten. De nadruk in het interview ligt op de Nazi connectie met de USA.

bron: project Camelot / Jim Marrs
taal: Engels
formaat: video

Klik hier voor een Nederlands talig transcript van dit interview.

Download het boek “the rise of the 4th reich” als .pdf  hier.

Zie ook: Dr. Joseph P. Farrell over de NAZI’s (lezing + boeken), Joseph P. Farrell over de postterritoriale NAZI’s (interview + boeken)