Civiele inlichtingendienst Geopolitiek en exopolitiek

De Aard Der Dingen (handleiding voor het nieuwe paradigma)

huis met de 3 pijlers model

 

dAdD
Ik ben begonnen aan het stuk dat ik “De Aard Der Dingen – een analyse van de bronnen” heb betiteld.
Het is bedoeld als overzichtswerk van de thema’s hier op de site besproken en wat de implicaties van deze informatie zijn. Het zal vooral op sociaaleconomische aspecten en het recht ingaan. Het zal als ware een handleiding voor de manifestatie van het nieuwe paradigma zijn. Ik hoop velen hiermee van dienst te zijn, en een aanzet kunnen geven voor de hervorming van de Nederlandse maatschappij, economie, recht en staatsbestel. Ik vertegenwoordig geen andere agenda dan die van absolute vrijheid voor de wereldbevolking. Ik heb geen financieel oogmerk, noch ben ik lid van een geheim genootschap, religie of sekte.

In dit bericht zal ik u op de hoogte houden van de voortgang van dit werk.

Het werk zelf zal een permanente pagina hebben met een link in de menubalk van de hoofdpagina:
De Aard Der Dingen – een analyse van de bronnen
Op naar een vrije wereld!

binnenkort meer…

De valse vlag ET invasie en de NWO

Noot: Het onder beschreven voornemen zal waarschijnlijk nooit in de praktijk worden gebracht. Er is teveel bewustzijn als het gaat om dit plan. Een externe factor (E.T. gerelateerd) ziet er op toe dat het plan niet uitgevoerd wordt. Desalniettemin is het belangrijk om bewust te zijn van dit voornemen van het Kabal, zodat men zich niet laat misleiden mocht er een ET aanval onder valse vlag gepleegd worden.

et alien invasion fake
Hoed u voor de valse vlag door nep buitenaardsen

Inlichtingendiensten (praktisch geheime genootschappen) en hun meesters plegen veelvuldig valse vlag aanvallen op eigen doelen.  Hoofdredenen hiervoor zijn geopolitiek gewin, manipulatie van de bevolking en het creëren van fictieve vijanden.

False flag aanslagen zijn aanslagen die gepleegd worden door een partij, die vervolgens de verantwoordelijkheid voor de aanslag bij een andere externe partij legt. Het bekendste voorbeeld zijn de gebeurtenissen in de USA op 11 september 2001. Door de controleurs werden aanslagen gepleegd op eigen bodem en werden er 3 torens gecontroleerd tot ontploffing gebracht (de WTC7 toren was de derde naast de twin towers). De schuld werd gegeven aan een voormalig CIA contact Osama Bin laden (onder een valse vlag), om Afghanistan te bezetten waarschijnlijkal sluiten wij andere occulte redenen niet uit, vanwege de opium teelt (Het hoofddeel van de inkomsten van de geheime projecten komen uit opbrengsten uit de drug-handel, deze projecten zijn de zogenaamde: black budget operations of black projects). De heroïne invoer naar de VS is sinds de invasie van Afghanistan meer dan 33 keer zoveel als voor de invasie van Afghanistan.

“Today, America would be outraged if U.N. troops entered Los Angeles to restore order [referring to the 1991 LA Riot]. Tomorrow they will be grateful! This is especially true if they were told that there were an outside threat from beyond [i.e., an “extraterrestrial” invasion], whether real or promulgated, that threatened our very existence. It is then that all peoples of the world will plead to deliver them from this evil. The one thing every man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by the World Government.”

– Henry Kissinger, Bilderberg Confentie, Evians, Frankrijk, 1991

Hegeliaanse Dialectiek

Het gebruiken van false flag aanvallen is een goed voorbeeld van Hegeliaanse dialectiek: these en antithese maken de synthese.

De controleurs hebben een bepaalde toekomstige uitkomst die ze willen bereiken. Om deze toekomstige doelen te bereiken moeten ze in dialoog treden met de bevolking (de ongeïnitieerden/profanen). De controleurs moeten dus een conversatie stuk creëren in de vorm van een probleem (de these).
Dit probleem wordt aan de bevolking voorgelegd terwijl achter de schermen de gewenste “oplossing” (anti-these) voor het volk al is gekozen. Deze “oplossing” wordt aan het volk gecommuniceerd door hun religies,scholen, gecontroleerde media, gestuurde sociale processen etc. etc.
Deze oplossing verwijderd het fictieve probleem dat gecreëerd is (of het nu een echt fysiek (3d) probleem is of niet doet niet ter zake, zodra het probleem met opzet is gecreëerd door de controleurs bestaat het probleem in de natuurtoestand niet) en creëert een nieuwe werkelijkheid, namelijk de samenkomst van de these en de anti-these in een synthese. Deze synthese is doorgaans de vooraf bepaalde toekomstige uitkomst die de controleurs wilden bereiken.

Een voorbeeld: De mens is nog te vrij, menen de controleurs. De mens moet minder vrij zijn volgens hen (toekomstige doel d.m.v. de geplande synthese). Hoe krijgen we de mens minder vrij. Door hem bang te maken. ENTER de grote joodse samenzwering ENTER grote depressie ENTER Reichstag brand ENTER Pearl harbor ENTER Communistisch Rusland ENTER school schietpartijen ENTER Oklahoma City bomaanslag ENTER Islamitische terroristen ENTER ET aanval etc. etc. Allemaal fictieve vijanden waar we ons tegen dienen te beschermen (probleem/these). Om ons te beschermen dienen we onze vrijheid op te geven aan de controleurs zodat we niet meer bang hoeven te zijn voor de fictieve (gecreëerde) vijanden (“oplossing”/anti-these). Resultaat (synthese)we zijn minder vrij = gelijk voorheen bepaalde toekomstige doel van de controleurs.

Dialectiek TRAP ER NIET IN u wordt misleid.

Het belangrijkste plan voor een toekomstige false flag door het kabal is de valse vlag ET aanval.

Een aanval door vliegende schotels en gestuurde robots die op “buitenaardsen” lijken (waarschijnlijk zullen ze lijken op greys van zeta rectulli). Dit is een van de volgende opties voor een wereldwijde mindcontrol event.

Een groot gedeelte van de bekendheid van het ET false flag plan komt voort uit de project blue beam (niet te verwarren met project blue book) samenzwering geruchten. Project blue beam heeft 4 stappen volgens de bekende informatie:

1. kunstmatig gemaakte aardbevingen die resulteren in nep archeologische ontdekkingen
2. Een wereldwijde luchtshow door holografische projectie
3. Artificiële creatie van gedachten en communicatie door satelliet technologie voor brainwashing doeleinden
4. Universele paranormale verschijningen gemanifesteerd door elektronica. De AFFA die de wereld bevolking zal verenigen tegen een nieuwe externe (nep ET) vijand.

serge monast

Serge Monast (1945-1996) een Canadese onderzoeker die onderzoek deed naar project bluebeam is echter gestorven aan een verdachte hart complicatie.  Het verhaal dat zijn dochter door de Canadese regering is ontvoerd, om druk op hem uit te oefenen om zijn onderzoek naar project blue beam te staken doen ook de ronde.

De uitkomst sturen naar een Nieuwe Wereld Orde

Of het verhaal van Serge Monast nu waar is of niet, een soortgelijk plan zou de ronde kunnen doen binnen de verschillende facties van de controleurs. De technologie is beschikbaar om een soortgelijke operatie uit te voeren.

Holografische technologie is veel verder gevorderd in de speciale budget programma’s.

Militair gezien is het dus een goede optie om een valse (ET ) vijand te creëren en met deze fictieve bedreiging te gebruiken om de wereld financieel, politiek, en cultureel te verenigen in een Nieuwe Wereld Orde.

Hieronder een stuk uit een speech die Ronald Reagan gaf aan de VN (NWO orgaan) vergadering:

Wat gezegd kan worden is dat het uiteindelijke doel van project blue beam (of soortgelijk project) een nieuwe wereld orde is. Daarom dienen we altijd bij alles wat lijkt op ET contact,  op de hoede  zijn voor promotie van de NWO door de ET manifestatie. Dit geldt voor boodschappen uit channelings en andere contacten.  We dienen ons te verzekeren dat de bron van de informatie en manifestatie een positief gepolariseerde ET is, en geen nep ET manifestatie door de NWO en/of een negatief gepolariseerde ET fractie.

Belangrijk is te weten dat de negatief gepolariseerde (boosaardige) ET Aanwezigheid militair een verwaarloosbare factor is in het hele spel. Een aanval door buitenaardsen zal dus hoogstwaarschijnlijk door de controleurs geïncineerd zijn. De ET presentie op aarde is technologisch volledig capabel om ons allen te vernietigen of tot slaaf te maken, het feit dat het nog niet gebeurd is duidt op een andere agenda dan de destructie van aarde en de mensheid. Er is zelden agressief gedrag gemeld gepleegd door ET’s, behalve in de zogenaamde ET ontvoeringen, die grotendeels vanuit het kabal geregisseerd werden. Men kan concluderen dat ET contact doorgaans iets positiefs is, en gaat worden in de toekomst. We moeten ons derhalve niet laten misleiden door een nep ET aanval. Een samenleving die zo geavanceerd is en beschikking heeft over vrije energie technologie, heeft niets materieels van ons nodig (logisch).

Andere mind control operaties om de wereld bevolking bang te maken voor ET contact
nti et propaganda film: independence day
Heel hollywood als onderdeel van het psychologische complex van de illuminati hebben als het gaat om buitenaards contact twee doelen:

Doel 1: Het bekend maken van het publiek met de noties van ET/ED contact (disclosure en predictive programming)

Doel 2: Het portreteren van buitenaardsen als een gevaar voor de mensheid. (psychological operation en predictive programming)

Een ander voordeel is dat men fictie en waarheidsgetrouwe benaderingen van ET/ED contact kan mengen, waardoor ET/ED contact getuigen minder geloofwaardig worden geacht door de groepsdenkers: “Ja ja, zeker net als in die film?”

Mensen kunnen als fantasten worden neergezet omdat er een overeenkomst is met een fictief verhaal. Soms is de realiteit echter de inspiratie voor de fictie, zo ook als het gaat om ET contact.

Hieronder nog wat bronmateriaal die het voorgaande onderschrijft:

Bill Cooper – the Orion conspiracy: “(…)wij zijn ervan overtuigd dat UFO `S gebouwd door de Amerikanen of de Russen gebruikt zullen worden voor het ondersteunen van een “Nep Aanval” op de aarde van “buitenaardse oorsprong”. De Media zorgt voor de rest. Natuurlijk. De reden, nu de dreiging van internationaal terrorisme als oorlog word betwist, heeft de oorlogseconomie van de grote mogendheden met de Verenigde Staten aan het hoofd van het pact zullen een nieuwe vijand nodig hebben om voorspoed te bewerkstelligen. Oorlog op aarde zal vervangen worden door een Ruimte Oorlog tegen een vijand van Verreweg (Buiten bereik).” (vrij vertaald uit het Engels door René Voogt)

Dr. Carol Rosin voormalig medewerker van Werner von Braun (voormalig lid SS) over een valse vlag ET aanval:

Noot: Een alternatief scenario is: de “terugkeer” van een valse (potentieel “buitenaardse”) Jesus messias figuur die de nieuwe wereld orde komt verkondigen.

Binnenkort meer…

Zie ook: The report from iron mountain, Het Vaticaan weet van het bestaan van ‘buitenaardsen’, Manipulatie door Angst, Laat u niet bang maken door alternatieve media, Aanvallen onder valse vlag (video), Golf van Tonkin incident (false flag), De Aurora schietpartij (false flag), De valse vlag tsunami van Japan (11 maart 2011), Geen vliegtuigen op 11 september 2001, Hegeliaanse dialectiek (video)

Bezoekers en graancirkels (documentaires)

Graan cirkels zijn niet allemaal gemaakt door mensen met planken onder hun voeten.  Waarom dit niet het geval is, komt aan bod in de volgende documentaire over het graan cirkel fenomeen.

Crop Circles: Quest for Truth (van William Gazecki)
http://www.youtube.com/watch?v=a4e_wlLb_kk

Crop Circles: The Hidden Truth (van Richard D. Hall)

Zie ook: Boodschap in Graancirkel, Docu v/d week #38 – Crop Circles – Hyperspace Gateways

UFO doofpot documentaires van kwaliteit


De UFO cover-up door de geheime regering loopt nu al ongeveer 60+ jaar lang. Steeds meer mensen ontwaken en zien de waarheid over hun plaats in de kosmos,  en de technologie die achter wordt gehouden door de geheime regering.

De volgende documentaires hebben ruwweg dezelfde inhoud en behandelen de UFO doofpot in een goed overzicht.

Out of the blue
Herkomst: USA
Taal: Engels

UFO: The greatest story ever denied
Herkomst: USA
Taal: Engels
bron: Jose Escamilla

Stanton Friedman – Flying Saucers Are Real
Een lezing van nucleair fysicus Stanton Friedman over het wetenschappelijke bewijs omtrent het bestaan van vliegende schotels.
Herkomst: USA
Taal: Engels
Bron: UFOtv / Stanton Friedman

Zie ook: programmering van het ego en nieuwe informatie, “Phoenix lights” 13 maart, 1997 (en later…), Docu v/d week #21 – Fastwalkers

binnenkort meer…

De Agenda van de “Nieuwe Wereld Orde” (NWO)

(laatste update: 06-10-2011)

Voordat men zich zorgen gaat maken om de samenzwering die aangeduid wordt als NWO, dient men te begrijpen dat het grote plan voor een nieuwe wereld orde mislukt is en dat ook dit imperium op het moment aan het instorten is en de controleurs hun macht steeds sneller verliezen. Dus wees gerust en vol goede moed dat deze misdadigers niet veel langer de dienst zullen uitmaken over uw vrije leven in een vrije wereld.

logo van de illuminati - het oog van horus

Novus Ordo Seclorum = Nieuwe Wereld Orde


Nieuwe Wereld Orde (NWO)

New World Order, we hebben deze term vaker gehoord, geuit door politici, op de federal reserve banknotes van de V.S. staat het logo van de illuminati met daaronder de woorden: novus ordo seclorum (latijn voor: nieuwe wereld orde).

Wat betekend deze term?
Wat is de agenda van de NWO?

Dit zal een korte uiteenzetting zijn van de hoofddoelen die behaald moeten worden volgens de Luciferanen om een nieuwe wereld orde te stichten.

1. Depopulatie van de wereldbevolking.
2. Globale (concern-)dictatuur en vernietiging van alle natiestaten.
3. Vernietiging van de grote wereld religies en het opzetten van een luciferaanse wereld religie.
4. Afschaffing mensenrechten en natuurrechten
5. opzetten van een totale elektronische bewakingsstaat
6. verhinderen van spirituele massa-ontwaking van het volk

Dit zijn de hoofddoelen van de luciferanen en aanhangers van de NWO. Om deze doelen te bereiken zijn duizenden kleinere complotten gesmeed om het “Grote werk” van wereld dominantie door de luciferanen te bereiken. Als men schrijft over de NWO kan men doorgaans slechts een klein onderdeel daarvan belichten omdat het een uiterst groot en complex complot tegen de mensheid is. (Dit stuk zal niet ingaan op de hiërarchische verhoudingen tussen bepaalde ET fracties en de aardse illuminati fracties.)

De actoren

Om de wereldregering te begrijpen dient men een overzicht van de actoren te hebben.
Hieronder een link naar een .pdf bestand met een algemeen overzicht van de wereldregering.
wereld regering
klik hier voor de overzichts-kaart     bron: (c) bureau d’etudes.org 2005
jesuiten logo IHS
Al deze lokale en internationale actoren worden geleid door enkele (Aardse) kernfracties (die doorgaans overlap hebben met elkaar), dit zijn sowieso:

 • Pauselijke bloedlijnen/Het Vaticaan, met name de Jezuïeten (deze hebben niets met de ware Jesus te maken)
 • De luciferaanse Zionisten (Israël)
 • The Knights Templar (Tempeliers)
 • De Teutoonse bloedlijnen (Europese adel)
 • De ridders van Malta (SMOM)
 • Chinese keizerlijke bloedlijnen
 • De NAZI’s (jawel die van Adolf Hitler en Co.)

Voor het gemak noemen wij alle luciferaanse facties: de controleurs.

Velen spreken van de illuminati, echter deze term wordt door veel verschillende facties gebruikt, die niet de zelfde (geschiedkundige/politieke/ideologische) oorsprong hebben.

Het gebruik van deze term is daarmee niet een nauwkeurige omschrijving van met wie we te maken hebben als we het hebben over een (geheime) wereldregering.

Het zelfde geld voor de term NWO (new world order). De term door de oorspronkelijke architecten bedacht, had meer gelijkenis met de idealen van New Age beweging, dan de connotatie van een absolute politiestaat, die we nu hebben bij de term NWO.  Er is dus een oude NWO en de nieuwe NWO. De oude versie is die van een Utopia, de nieuwe conceptie (door de huidige controleurs) is een Hel op Aarde voor de mensheid (ook wel eens aangeduid als de Old World Order ).

Het leiden van deze actoren gebeurd door een aantal denktanks/non democratische organen:

 • Club van Rome (milieu en eugenetica)
 • Council on foreign Relations (CFR)
 • Rhodes round table

etc.

Vanuit de top van de piramide (‘parents’/the council of 13 en hoger) worden er bepaalde doelen en richtlijnen meegegeven die agenten lager op de piramide implementeren in hun hoedanigheid.

De oude bloedlijnen zijn veelvuldige te vinden binnen de controleurs:
http://www.youtube.com/watch?v=bOnV1DDPQQg

Allemaal werken ze aan het grote werk. Ieder verantwoordelijk voor zijn bijdrage aan het aan het grote werk. Zo is men erin geslaagd om maatschappijen over de gehele wereld te infiltreren en illuminati agenten op cruciale posities te plaatsen en de wereld te controleren. Dit betekend niet dat alle facties samenwerken, onderling is er veel frictie.  Intern vindt er sinds jaren een machtsstrijd plaats tussen verschillende spelers.

Hieronder een lezing van onderzoeker David Icke over de NWO:

De Europese illuminati kent zijn oorsprong in de Bavariaanse Illuminaten orden. Hieronder een documentaire over de originele Bavariaanse illuminati (officieel opgericht op 1 mei 1776) en haar invloed tot op heden.

(Video: The Enemy Within – A Global Conspiracy bron: UFOTV)

http://www.youtube.com/watch?v=PNFOv_mbbLQ

Lezing van Walter Veith over de Nieuwe Wereld Orde:

https://www.youtube.com/watch?v=JrdYItdP9gE
https://youtu.be/HHS8bAnXBsg
https://www.youtube.com/watch?v=rL4ntCEBIa0
https://youtu.be/xJkKNb622ms
https://youtu.be/EWQtZ91myE4

Binnenkort meer…

Zie ook: De transhumanistische agenda, William Guy Carr – Pawns in The Game (lezing + boek), Interconnecties van de geheime regering (afbeelding)

Vijanden van het Nederlandse volk

Beatrix en haar nazi vader
Deze lijst betreft mensen die geïdentificeerd zijn als kwaaddoeners als het gaat om schade aan het Nederlandse volk. Deze lijst is bij lange na niet compleet en zal veelvuldig aangepast en vernieuwd worden. Deze lijst waarschuwt de Nederlandse (en wereld)-burger voor de acties en agenda’s van deze personen. Vertrouw deze slangen niet!
Wanneer u op de lijst genoemd wordt en wilt van deze lijst verwijderd worden dient u ons eerst te overtuigen hiervan en berouw tonen voor uw misdaden tegen de Nederlandse en wereld bevolking. Op geen enkele wijze ondersteunen wij gewelddadige actie tegen de op de lijst genoemde personen.

Deze lijst bevat namen van personen die in hun hoedanigheid acties uitvoeren die de Nederlandse bevolking en de wereld bevolking schaden, velen van hen staan op de lijst voor moord, hoogverraad, volksverraad, hoernalisme, diefstal, pedofilie, fraude, genocide, lidmaatschap van een criminele organisatie etc.:

     • Beatrix von Amsberg aka “konigin” der Nederlanden, (Bilderberg lid)
     • Willem Alexander von Amsberg (Bilderberg/WEF)
     • Maxime Verhagen
     • Jan Peter Balkenende (CDA/Bilderberg)
     • Ernst Hirsch Balin (WRR)
     • Piet Hein Donner
     • Neelie Kroes
     • Victor Halberstadt,  Professor of Economics, Leiden University; voormalig Honorary Secretary General van de Bilderberg conferenties
     • Camiel Eurlings
     • Ruud Lubbers, voormalig premier Minister (CDA)
     • Wim Kok, voormalig Premier Minister (PvdA)
     • jaap de hoop Scheffer, NAVO
     • Max van der Stoel, voormalig Minister
     • Joris Demmink (pedofiel)
     • Mat Herben
     • Mariko Peters
     • Geert Wilders, zionistische agent
     • Nout Wellink, lid van de Trilateral Commission (TLC)
     • Ronald Maurice (Ronny) Naftaniel
     • Frits Bolkenstein
     • Jeroen van der Veen (Royal Dutch Shell)
     • Klaas de Vries (PvdA)
     • Ab Osterhaus
     • Carla Eradus
     • Benk Korthals
     • Frits van Straelen
     • Uri Rosenthal
     • Jaap W. Winter
     • Marc E. Chavannes (NRC/universiteit Groningen)
     • Tim Kuik (BREIN)
     • Johan Friso von Amsberg
     • Peter-Hans Kolvenbach (voormalig ‘zwarte paus’)
     • Constantijn von Amsberg
     • Mabel Wisse Smit (Soros agent)
     • H. Onno Ruding
     • Karel van Wolferen
     • Frank H.G. de Grave
     • Klaas Knot (DNB/WEF)
     • Liesbeth Spies
     • Chris Hensen (corrupte rechter)
     • Ivo Opstelten
     • Ger van Roon
     • Lodewijk de Waal (ex-FNV)
     • Kees Lunshof (Telegraaf)
     • Heleen Dupuis
     • Lidewijde M.C. Ongering
     • Dick Berlijn
     • Mark Rutte (Bilderberg/WEF)
     • Diederik Samson
     • Guus Pareau Dumont
     • Erik van den Emster
     • Adrianus Herman (Ad) van Luyn is de bisschop-emeritus van Rotterdam en beschermer van kinderverkrachters
     • Sharon Dijksma (Bilderberg crimineel)
     • Jozias van Aartsen
     • Pauline Krikke (drugsmafia)
     • Pia Dijkstra (D66)
     • Rob Bertholee (AIVD)
     • Katja/Kajsa Ollongren (D66/Bilderberg crimineel)
     • Jan Kees Wiebenga
     • Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans/ Frans Timmermans
     • Sybrand Buma (CDA)
     • Sharon Dijksma (Bilderberg)
     • Vincent Leenders (pedofiel)
     • Chris Klomp (pedofielen beschermer/nep nieuws)
     • Guus Valk (NRC / pizza liefhebber)
     • Rita Verdonk
     • Alexander Pechtold (D66/ Bilderberg)
     • Judith Sargentini (Soros agent)
     • Marietje Schaake (Soros Agent)
     • Hans van Baalen (Soros Agent)
     • Cora van Nieuwenhuizen (Soros Agent)
     • Agnes Jongerius (Soros Agent)
     • Sophie in ’t Veld (Soros Agent)
     • Kati Piri (Soros Agent)
     • Anne-marie Mineur (Soros Agent)
     • Dennis de Jong  (Soros Agent)
     • Lambert van Nistelrooij (Soros Agent)
     • Rob Arnoldus Adrianus Jetten
     • Harm Nanne Brouwer
     • Joris Thijssen (Greenpeace)
     • Hans Holthuis
     • Jan Wolter Wabeke
     • Henk Wooldrik
     • Máxima Zorreguieta
     • Ed Nijpels
     • Gerrit Hiemstra (staatstelevisie leugenaar)
     • Oscar Hammerstein
     • Antonius Lambertus Maria (Anton) Hurkmans
     • Franciscus Jozef Maria (Frans) Wiertz
     • Ronald Philippe Bär
     • Martinus Antonius Jansen
     • Adrianus Johannes Simonis
     • Dick Schoof (AIVD)
     • Erik Akerboom
     • Tjibbe Joustra
     • Thom de Graaf (loser)
     • Sander Dekker
     • Gerard Bouman
     • Ahmed Aboutaleb (Bilderberg)
     •  Sigrid Kaag (Bilderberg)
     • Rob Jetten
     • Marcel Martinus Jacobus Johannes Boekhoorn
     • Cees van der Hoeven
     • Arthur Docters van Leeuwen
     • Fokko van Duyne
     • Ingrid K. van Engelshoven
     • Jesse Klaver (GL)
     • Esther van Fenema
     • Lodewijk Asscher (PvdA)
     • Marcel Gelauff (NOS propagandist)
     • Rutger Bregman
     • Frank Renout (nepnieuws hoernalist)
     • Renske Leijten
     • Kathalijne Buitenweg (bilderberg / GL)
     • Leo Lucassen
     • Paul Rosenmöller
     • Maarten van Rossem (idioot)
     • Henk Kummeling (Kiesraad/UU)
     • Arnold Croiset van Uchelen (Bilderberg)
     • Jessica Uhl (shell / Bilderberg)
     • John De Mol
     • Carola Schouten (CU)
     • Corinne Ellemeet (Groen Links)
     • Ferdinand Grapperhaus (CDA)
     • Pieter Broertjes
     • Nelson Maatman (pedofiel)
     • Marthijn Uittenbogaard (pedofiel)
     • Erik Akerboom (AIVD)
     • Tjeerd de Groot (D66)
     • Kees Verhoeven (D66)
     • Stephanus Abraham “Stef” Blok
     • Kim van Sparrentak (GL)
     • Meindert Fennema (Pedovriend/GL)
     • Jeroen Hoencamp
     • Arne Weverling (VVD)
     • Hugo Mattheüs de Jonge (CDA)
     • Jacobien Vreekamp
     • Wopke Hoekstra (bilderberg)
     • Diederik Gommers
     • Marc Bonten (UMC)
     • Jaap van Dissel (RIVM)
     • Arend Jan (Arjen) Gerritsen (VVD)
     • Susan Rutten (Universiteit Maastricht)
     • Yassin Elforkani
     • Agnes Kant (idioot/socialist/Lareb)
     • Pieter Coppens (VU)
     • Johan Roeland (VU)
     • Kauthar Bouchallikht (moslimbroederschap / GL)
     • Tom van ’t Einde (fakenews leugenaar)
     • Ahmed Marcouch (fraudeur/salafist)
     • Jack Bogers
     • Christian Drosten
     • Menno de Jong (OMT)
     • Jan Hoek (GL)
     • Tom de Swaan (voorzitter van de raad van commissarissen van ABN AMRO/WEF)
     • Nadine Ridder (cultuur marxist/ promotor van kindermoord/moslimbroederschap)
     • Lilianne Ploumen (WEF)
     • Femke Halsema (WEF/GL)
     • Cees van der Laan (propagandist)
     • Marion Koopmans (kwakzalver)
     • Huub Bellemakers (GL)
     • Arnon Grunberg (pedo vriend)
     • Jan Paternotte (D66)
     • Sydney Smeets (pedofiel/D66)
     • Vincent Leenders
     • Susan van den Hof (kwakzalver)
     • Nikki Sterkenburg (hoernaliste)
     • Sunny Bergman (propagandiste)
     • Mariëtte Hamer (WEF)
     • Bruno Bruins (WEF)
     • Edith Schippers (WEF)
     • Detlef van Vuuren (klimaatfantast/PBL)
     • J. A. van Vliet (RIVM/gifprik moordenaar)
     • Jelle de Graaf (idioot)
     • H. Boersma (gezondheidsraad)
     • H. Bouwmeester (gezondheidsraad)
     • I.A. Kreis (gezondheidsraad)
     • J. van der Naalt (gezondheidsraad)
     • M. Rooseboom (gezondheidsraad)
     • C. Schultsz (gezondheidsraad)
     • A. Simon (gezondheidsraad)
     • A.A.E. Verhagen (gezondheidsraad)
     • E.W.M.L. de Vet (gezondheidsraad)
     • S.J.L. Bakker (gezondheidsraad)
     • E.E. Blaak (gezondheidsraad)
     • S. le Cessie (gezondheidsraad)
     • O.M. Dekkers (gezondheidsraad)
     • M.T.E. Hopman (gezondheidsraad)
     • A. Huss (gezondheidsraad)
     • S. Kremers (gezondheidsraad)
     • G.J. Navis (gezondheidsraad)
     • R.T. van Strien (gezondheidsraad)
     • G.J.M.W. van Thiel (gezondheidsraad)
     • E.H. van Vliet-Lachotzki (gezondheidsraad)
     • A.P. van Wezel (gezondheidsraad)
     • Sander Schimmelpenninck (VPRO hoernalist)
     • Marise Voskens (VPRO)
     • Bart Schut (propagandist)
     • Lennart van der Meulen (VPRO/D66)
     • Margo Smit (NPO/D66)
     • Pauline van Steijnen (D66/ corrupte rechter)
     • Roy Hazenoot (idoot/ propagandist)
     • Salima Belhaj (D66)
     • Tijs van den Brink (Propagandist/EO)
     • Pieter Klok (propagandist/ volkskrant)
     • Shula Rijxman (NPO)
     • Joost Oranje (nieuwsuur)
     • Hans Nijenhuis (Algemeen Dagblad)
     • Gert-Jaap Hoekman (Nu.nl)
     • Paul Römer (Talpa)
     • Peter van der Vorst (RTL Nederland)
     • Suzanne Kuzeler (NPO)
     • Martinus Hendricus Petrus (Martijn) van Dam (PvdA/NPO)
     • Gert Ysebaert (mediahuis)
     • René Moerland (NRC)
     • Phillipe Remarque (DPG media)
     • Tamara van Ark (VVD)
     • Bart Jan van Ettekoven (Raad van State)
     • Jaap Polak (Raad van State)
     • Hanna Sevenster (Raad van State)
     • Ben Vermeulen (Raad van State)
     • Sylvia Wortmann (Raad van State)
     • Marcel Steeman (D66)
     • Vera Bergkamp (D66)
     • Paul van Meenen (D66)
     • Nicki Pouw-Verweij (JA21)
     • Romke de jong (D66)
     • Laura Bromet (GroenLinks/idioot)
     • Roel Schreinemachers (RTL/hoernalist)
     • Hans Besselink (raad van state)
     • Cees Zweistra (volksverrader/kneus)
     • Claudia de Breij (propagandiste)
     • Rudy Bouma (Hoernalist/nieuwsuur)
     • Mirjam Touwslager (groomer/LAPPA Books International)
     • Henk Westbroek (idioot)
     • Hubert Bruls (CDA)
     • Dilan Yesilgöz (VVD)
     • Arjen Lubach (propagandist)
     • R.H.M. (Roland) Pierik (UvA)
     • Aliëtte Jonkers (stichting skepsis/kneus/volkskrant)
     • Larisa Alwin (gerechtshof Amsterdam)
     • Tim Vos (pedofiel)
     • Bart Verheggen (Klimaat fantast/ RTL)
     • Sikke Kingma (Hoge Raad)
     • André Rouvoet (CU)
     • Norbert Dikkeboom (propagandist)
     • Laurens Dassen (VOLT Nederland / Soros agent)
     • Farid Azarkan (Denk)
     • Joost Tonino (pedofiel)
     • Daniel Cohn-Bendit (pedofiel)
     • Gijs Ketelaar (pedofiel/GroenLinks)
     • Thomas van der Ven (pedofiel)
     • Fokke Fernhout (pedofiel)
     • Cornelis Stolk (pedofiel)
     • F.W.M. (Frits) van Straelen (pedofiel/ OvJ)
     • Jeroen Lennaers (CDA)
     • Petra de Bruin
     • Francisco van Jole (propagandist/joop.nl)
     • Aimée Slangen (idioot)
     • Sywert van der Lienden (fraudeur)
     • Lisa Westerveld (GroenLinks)
     • Ian Buruma (hoernalist)
     • Cees Zweistra (kneus)
     • Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (D66)
     • Kysia Hekster (NOS fakenews)
     • Ernst Kuipers (Erasmus MC)
     • Alexander Hammelburg (D66)
     • Attje Harma Kuiken (PvdA)
     • Elly van den Heuvel (WEF/CSR)
     • Pieter Omtzigt (WEF/CDA)
     • A.W.H. (Annet) Bertram (rijks vastgoed bedrijf)
     • Peter Snijders (Burgemeester Zwolle)
     • Meike Smolenaars (Belastingsdienst/dief)
     • Peter Pannekoek (propagandist)
     • Annelien Bredenoord (D66)
     • Mirjam Bikker (CU)
     • Marc Bonten (OMT)
     • Ron Eisenmann (CIDI)
     • Bert Wagendorp (Propagandist volkskrant)
     • Saskia Noort (propagandiste)
     • Peter Kuipers Munneke (NOS)
     • Maaike Schoon (buitenhof)
     • Marcel van Roosmalen (NRC)
     • Nel Ruigrok (Erasmus universiteit)
     • Harry Hol (clown)
     • Henk Staghouwer (CU)
     • Paul van Musscher (Politie Den Haag)
     • Bart Steukers (CEO Agoria)
     • Wiebe Draijer (Rabobank/WEF)
     • Bas Brouwers (Rabobank)
     • Els de Groot (Rabobank)
     • Mariëlle Lichtenberg (Rabobank)
     • Kees van Dijkhuizen (ABN AMRO/WEF)
     • Ralph Hamers (UBS bank/ING bank/WEF)
     • Bart Leurs (Rabobank)
     • Kirsten Konst (Rabobank)
     • Pim Mol (Rabobank foundation)
     • Barbara Baarsma (Rabobank)
     • Pieter-Jaap Aalbersberg (NCTV)
     • Hester Somsen (NCTV)
     • Menno Snel (D66)
     • Faiza Oulahsen (greenpeace)
     • Özcan Akyol (propagandist/AD)
     • Annelien Bredenoord (D66/Erasmus Universiteit)
     • Steven van Weyenberg (D66)
     • Lars Duursma (propagandist)
     • Loes Reijmer (volkskrant)
     • Mathijs Bouman (propagandist)
     • Max Pam (propagandist)
     • Karien van Gennip (CDA/WEF)
     • Kristel Baele (raad van cultuur)
     • Johan Vollenbroek (MOB)
     • Caroline van der Plas (BBB/CDA/gecontroleerde oppositie)
     • Mike Ackermans (hoofddirecteur CBS)
     • Hans Stegeman (Triodos bank/ propagandist FD)
     • Frederieke Leeflang (NPO)
     • Sjaak van der Tak (LTO Nederland)
     • Eric van der Burg (VVD)
     • Tom van der Lee (Oxfam/Groen Links)
     • Jos de Blok (WEF)
     • Maarten Keulemans (hoernalist volkskrant)
     • Erik van Muiswinkel (propagandist)
     • Rena Netjes (hoernaliste)
     • Laurens Jan Brinkhorst (D66)
     • Marijn Frank (propganda hoer/KRO-NCRV)
     • Dolf Jansen (propagandist/kneus)
     • Emine Uğur (Turkse agent/propagandist)
     • Ewout Klei (propagandist)
     • Robert van der Noordaa (propagandist)
     • Willem Groeneveld (hoernalist)
     • Jelger Groeneveld (D66)
     • Natascha van Weezel (promotor van genocide/propagandist)
     • Abdelkader Benali (promotor van genocide/hoernalist)
     • Hubert Smeets (propagandist/NRC)
     • Sandra Phlippen (WEF/ABN AMRO)
     • Arjen Gerritsen (burgemeester Almelo/VVD)
     • Henk van Essen (korpschef nationale politie)
     • Esther Chavannes (propagandiste/KRO-NCRV)
     • Niels Heithuis (hoernalist/KRO-NCRV)
     • Anna Gimbrère (hoernaliste/KRO-NCRV)
     • Rhodia Maas (IND)
     • Andy Palmen (Greenpeace Nederland)
     • Joeri Kapteijns (COA)
     • Milo Schoenmaker (COA)
     • Mathijs Binkhorst (Radboud UMC)
     • Caroline Verduin (D66)
     • Paul Smeulders (Groen Links)
     • Ziggy Klazes (Groen Links)
     • Ruben Brekelmans (VVD)
     • Suzanne Kröger (Groen Links)
     • Corien Prins (WRR)
     • Catharina Christina Johanna Hermina (Catrien) Bijleveld (WRR)
     • Mark Bovens (WRR)
     • Frans Brom (WRR)
     • Godfried Engbersen (WRR)
     • Suzanne Hulscher (WRR)
     • Marianne de Visser (WRR)
     • Casper G. de Vries (WRR)
     • Femke Nijboer (universiteit Twente)
     • Humberto Tan (propagandist)
     • Aart de Geus (bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Triodosbank)
     • Hilde Blank  (directrice van bureau BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling)
     • Pauline van der Meer Mohr (bestuurder en commissaris, onder meer voorzitter Monitoring commissie Corporate governance, voorzitter RvC EY Nederland LLP en vicevoorzitter Raad van Commissarissen DSM NV)
     • Arthur Mol (rector magnificus van Wageningen Universiteit en Research)
     • Peter Kuipers (directie voorzitter KRO-NCRV)
     • Doede Veltman (gifprik propagandist)
     • Virlgil Dalm (gifprik propagandist)
     • Rozemarijn van Bruchem-Visser (gifprik propagandist)
     • Jaques van Dongen (gifprik propagandist)
     • Johanna Catharina Maria “Jolande” Sap (Groen Links / MIT)
     • Lucille Werner (CDA)
     • Gunay Uslu (D66)
     • Pim van Strien (VVD)
     • Asha ten Broeke (propaganda zeug/ volkskrant/terroriste)
     • Merel Ek (propagandiste)
     • Job van den Broek (CDA)
     • Bart Wallet (UvA)
     • Esther Voet (Nieuw Israëlisch Weekblad)
     • Paul Jansen (Telegraaf)
     • Peter Blom (Triodos bank/ club van Rome)
     • Anne Kuik (CDA)
     • Lisa Mianti van Ginneken (gestoorde man die zich voordoet als vrouw/ D66)
     • Ingrid Robeyns (communiste/ Universiteit Utrecht)
     • J.C. (Joost) Sneller (D66)
     • Monique Anne Maria “Micky” Adriaansens (VVD)
     • Frans Klein (directeur staatsomroep NPO)
     • Hanke Gerdina Johannette Bruins Slot (CDA)
     • Franciscus Max “Franc” Weerwind (D66)
     • Danilo Vlaming (ministerie van financiën)
     • Eelco Heinen (VVD)
     • Inge van Dijk (DNB)
     • Pieter Enneüs Heerma (CDA)
     • Dennis Greijn (hoernalist/ De Gelderlander)
     • Rick Nieman (hoernalist)
     • Károly Illy (pharma hoer)
     • Giselle van Cann (NOS)
     • Gert-Jaap Hoekman (Nu.nl)
     • Linda Akkermans (AD)
     • Feike Sijbesma (DSM/WEF)
     • Mei li Vos (PvdA)
     • Ronald Prins (kiesraad)
     • Cees Oudshoorn (VNO-NCW)
     • Marc Veldhoen (gifprik moordenaar/MSc Utrecht)
     • Marga Waanders (PvdA)
     • Alexandra Carla van Huffelen (D66)
     • John Riemen (politie/WEF)
     • V.L.W.A. (Vivianne) Heijnen (CDA/WEF)
     • Maarten Keulemans (Volkskrant)
     • Niels van der Laan (gifprik propagandist)
     • Jeroen Woe (gifprik propagandist)
     • Judith Tielen (VVD)
     • Wieke Paulusma (D66)
     • Christophe van der Maat (VVD)
     • Paul Römer (Talpa)
     • Rob de Wijk (HCSS)
     • Pieter Adema (CU)
     • Ilse van heusden (Chef eindredactie Trouw)
     • Jacoba Antonia Maria Joanna van den Berg-Jansen (CDA)
     • Marlies van Leeuwen (hoernaliste AD)
     • Tom van Boxsel (gifprik moordenaar)
     • Robert Swaak (directeur van ABN AMRO/WEF)
     • Lard Friese (directeur van Aegon)
     • Arnout Damen (directeur van Damen Shipyards Group/WEF)
     • Ronald Wuijster (directeur van APG Asset Management/WEF)
     • Ahmad Joudeh (WEF)
     • Coen van Oostrom (directeur van EDGE/WEF)
     • Dolf van den Brink (directeur van Heineken/WEF)
     • Hard van den Broek (CFO van Heineken/WEF)
     • Steven van Rijswijk (directeur van ING Group/WEF)
     • Yousef Yousef (directeur van LG Sonic/WEF)
     • Manuel Kohnstamm (senior vice-president van Liberty Global/WEF)
     • Sven Smit (Senior Partner bij McKinsey/WEF)
     • Minister Liesje Schreinemacher (VVD/WEF)
     • Jaime de Bourbon de Parme (WEF)
     • David Knibbe (directeur van NN Group/WEF)
     • Roland Sackers  (CFO van QIAGEN/WEF)
     • Sander van ’t Noordende (directeur van Randstad/WEF)
     • Dimitri de Vreeze  (directeur van Royal DSM/WEF)
     • Roy Jakobs (directeur van Royal Philips/WEF)
     • Edwin Paalvast (Chief International Markets van Philips/WEF)
     • Jan-Willem Scheijgrond (Vice-President van Philips/WEF)
     • Feike Sijbesma (president-commissaris bij Philips/WEF)
     • Dick Richelle (directeur van Royal Vopak/WEF)
     • Eric Rondolat (directeur van Signify/WEF)
     • Harry Verhaar (Head Global Public and Government Affairs bij Signify/WEF)
     • Hanneke Faber (President Nutrition bij Unilever/WEF)
     • Cornelis van Zadelhoff (oprichter van Zadelhoff Beheer/WEF)
     • Peter Giesen (hoernalist/volkskrant)
     • Boris Dittrich (D66)
     • Boris van der Ham (D66)
     • Ruben van Gaalen (CBS)
     • Jean Dohmen (hoernalist Het Financieele Dagblad)
     • Lennart ’t Hart (hoernalist/NU.nl)
     • Felix Gerardus Woudenberg (D66)
     • Lale Gül (propagandiste/het Parool)
     • Lilian ten Donkelaar (hoernaliste)
     • Anne Kervers (triodos bank /Soros)
     • Marieke van der Plas (groomer/rutgers)
     • Kees Aarts (protix/WEF)
     • Hannah Prins (Soros hoertje)
     • Pim Lammers (groomer)
     • Marjan Minnesma (Urgenda/Soros)
     • Rudmer Heerema (VVD)
     • Willy Spaan (UvA)
     • Anne-Marijke Podt (D66)
     • Sander Dekker (VVD)
     • Tom van der Lee (GroenLinks/Oxfam)
     • Isabelle Diks (GroenLinks)
     • Walter de Boef (GroenLinks)
     • Henk Bril (VGGM/gifprikker)
     • L. (Bart) van Poelgeest (Directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdiens)
     • Gaby Perin-Gopie (Volt/CNV/Soros)
     • Jan swillens (MIVD)
     • Huib Modderkolk (hoernalist volkskrant)
     • Jan-Willem van Prooijen (propagandist Vrije Universiteit Amsterdam/NSCR)
     • Juurd Eijsvoogel (nepnieuws NRC)
     • Rob Koster (nepnieuws NOS)
     • Wouke van Scherrenburg (hoernaliste)
     • Jan Hendrikus Cornelis van Zanen (VVD)
     • Annemieke Tromp (BBB/SDG hoer)
     • Sandra Pellegrom (SDG hoer)
     • Hugo von Meijenfeldt (SDG hoer)
     • Judith Maas (SDG hoer)
     • I.M. (Ilona) Lagas-Meijer (BBB)
     • Peter Bennemeer (IGJ)
     • Manja Bomhoff (IGJ)
     • Philip Idenburg (IGJ)
     • C. (Conny) Kokje (IGJ)
     • M.A.W. (Marina) Eckenhausen (IGJ)
     • H.N. (Henk) de Groot (IGJ)
     • Annette Stekelenburg (IGJ)
     • Najla van Veen-Mirzakhyl (IGJ)
     • P.A.M. (Petra) Coffeng (IGJ)
     • Karen van Ruiten (SDG hoer)
     • Heleen van Royen (oude hoer)
     • Robert van der Noordaa (propagandist)
     • Johan Vollenbroek (klimaat fantast)
     • Erdal Balci (propagandist/ de volkskrant)
     • Mark van Oosten (D66)
     • Maresa Oosterman (SDG hoer)
     • Laura van Geest (AFM)
     • Rozemarijn van ’t Einde (Soros/terroriste)
     • Ulysse Ellian (VVD)

De lijst zal aangevuld worden met meer geïdentificeerde misdadigers en handlangers. Volkstribunalen zullen over deze misdadigers oordelen…

Binnenkort meer…

Zie ook: Boodschap aan de agenten van de ‘kroon’, Boodschap aan de controleurs

Behold a Pale Horse en het topje van de ijsberg (boek + audioboek)

vorm: boek .pdf formaat / audioboek formaat
Bron: Light Technology Publishing / www.hourofthetime.com
herkomst: USA
Taal:Engels
jaar:1991

Milton William Cooper ofwel Bill Cooper was een onderzoeker die is doodgeschoten op zijn eigen land door de politie. Hij is een voormalig naval intelligence officier en radio presentator. Hij voorspelde de valse vlag aanval van 11 september 2001 maanden van tevoren op zijn radioprogramma (luister fragment)
(video: William Cooper predicted 9/11)

Zijn bekendste werk is het boek behold a pale horse. Het boek belicht het topje van de ijsberg als het gaat om thema’s zoals de geheime regering, E.T. Contact (bezoekers) en gerelateerde onderwerpen. Het is een goed boek als introductie tot deze materie. Voor diegenen die zich nog maar net in deze materie verdiept hebben geeft het een redelijk accuraat overzicht, al worden vele belangrijke facetten van het geheel niet besproken. Zoals gezegd het is het topje van de ijsberg vanuit het perspectief van een patriot, christen en vrijheidsstrijder.

Specifieke informatie weergegeven kan gedateerd zijn, maar de hoofdlijnen zijn altijd bevestigd. Doordat hij zijn bevindingen altijd met gedocumenteerde feiten onderbouwde, werd hij aangeduid door president Bill Clinton (“illuminati” marionet) als Amerika’s gevaarlijkste radio persoonlijkheid. Gevaarlijk voor de machthebbers, valt te verstaan.
Pogingen om zijn karakter te besmeuren zijn irrelevant, wat deze man gedaan heeft om het grote publiek te verlichten is opzienbarend, vooral zijn werk over de mysterie religies is zeer aan te raden voor hen die de luciferanen willen begrijpen in hun denken en methoden.

overzicht van de inhoud:
INTRODUCTION

FOREWORD

1 ) SILENT WEAPONS FOR QUIET WARS
2 ) SECRET SOCIETIES AND THE NEW WORLD ORDER
3 ) OATH OF INITIATION OF AN UNIDENTIFIED SECRET ORDER
4 ) SECRET TREATY OF VERONA
5 ) GOOD-BY USA, HELLO NEW WORLD ORDER
6 ) H.R. 7049 & FEMA
7 ) ANTI-DRUG ABUSE ACT OF 1988
8 ) ARE THE SHEEP READY TO SHEER?
9 ) ANATOMY OF AN ALLIANCE
10) LESSONS FROM LITHUANIA
11) COUP DE GRACE
12) THE SECRET GOVERNMENT
13) TREASON IN HIGH PLACES
14) A PROPOSED CONSTITUTIONAL MODEL FOR THE NEWSTATES OF AMERICA
15) PROTOCOLS OF THE WISE MEN OF ZION
16) THE STORY OF JONATHAN MAY
17) DOCUMENTATION: U.S. ARMY INTELLIGENCE CONNECTION WITH SATANIC CHURCH

APPENDIXES
A) WILLIAM COOPER’S MILITARY RECORD
B) UFOs AND AREA 51
C) ALIEN IMPLANTS
D) AIDS
E) NEW WORLD ORDER
F) U.S. GOVERNMENT DRUG INVOLVEMENT
G) KURZWEIL vs. HOPKINS

Download het boek als .pdf: William Cooper – Behold A Pale Horse

De belangrijkste passages uit het boek zijn als audioboek te beluisteren op youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=QsztLYbXEls

Zie ook: Mystery Babylon serie (door William Cooper), William Cooper – interview, Docu v/d week #9 – The Hour of Our Time, Bill Cooper over Majestic 12 en de geheime regering (lezing), Bill Cooper in California – The Porterville Presentation, Bill Cooper over de moord op JFK, Bill Cooper (lezingen), Bill Cooper over de geheime regering en de UFO doofpot (lezing)

Programmering van het ego en nieuwe informatie

ufo's bestaan get over it vrijewereld.org

Het ontwaken van mensen met informatie

Het ego maakt de werkelijkheid. Het individuele ego is geprogrammeerd met regels en commando’s. Deze regels en commando’s zijn de formules die de werkelijkheid van het individu manifesteren. Deze regels zijn sterk verankerd in het ego, dit is om continuïteit van deze werkelijkheid te bewerkstelligen. Als er nieuwe informatie aan het individuele ego gepresenteerd wordt die niet strookt met de in het ego verankerde regels en commando’s, dan zal het ego deze informatie proberen aan te vallen (om zichzelf te beschermen tegen de afbraak van de gevestigde regels en commando’s). Het ego zal proberen de informatie te verwerpen en in diskrediet te brengen. Dit gebeurd doorgaans door de bron te ridiculiseren. Als dit echter niet mogelijk is omdat het ego geconfronteerd wordt met onomstotelijke feiten dan is de laatste mogelijkheid de informatie te compartimentaliseren en ver weg te stoppen van de regels die in het hedendaagse leven het vaakst gebruikt wordt. Zo kan men verder in het oude ego leven totdat men klaar is om het oude ego te verlaten.

Feiten (informatie) zijn dus essentieel om het oude ego te transformeren naar een nieuw geprogrammeerd ego. Feiten zijn doorgaans de enige programmering die het ego accepteert.

Feiten zijn porties van licht (informatie) die duisternis doen verdwijnen, daar waar licht is kan geen duisternis zijn. En als er eenmaal licht is kan de duisternis niet meer binnentreden. De horizon (het bewustzijn) is verbreedt door de nieuwe informatie.

 

Informatie en het internet

Het internet of “enternet” is te beschouwen als een grote bibliotheek met alle boeken op aarde. Het is de nieuwe bibliotheek van Alexandrië. Als het op het internet staat is het beschikbaar voor diegene die het zoekt, en uiteindelijk zal het door de zoekende gevonden worden. (Matthew 7:7 king james bible :”Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:”)

Is de informatie eenmaal opgenomen zal hij zijn zoekende bereiken. Het internet is dus het middel voor klokkenluiders om aandacht te vragen voor de misstanden (zo nodig anoniem). Vandaar dat we ook in een tijd van grote onthullingen leven, vooral als het gaat om het bewustzijn van de massa’s ongeïnitieerden.

Het is pas sinds vrij recent mogelijk om grote hoeveelheden informatie te vergaren buiten de gecontroleerde massa media om. Dit is de reden voor de tsunami van informatie die ons bereikt, er is immers een hoop achterstand in te halen en deze achterstand wordt in een grote golf over ons heen gespoeld.

Het ego heeft het dus zeer druk in deze tijd en wordt van alle kanten aangevallen, daar waar het ego zich transformeert wordt de nieuwe informatie aangewend als bouwsteen voor het nieuwe ego, daar waar de informatie niet sterk genoeg bleek te zijn is het oude ego nog actief wachtende op de volgende aanslag op de heersende programmering, wetende dat ook dit gedeelte van het oude ego het zal begeven en zich zal omvormen door middel van nieuwe kennis en ervaring, resulterend in een groter bewustzijn en een kleiner (getransformeerd) ego.

 

De bronnen

De onderstaande video’s zijn naar onze mening bronnen die door niemand effectief geridiculiseerd, ontkend of debunked kunnen worden. En zijn een goed middel tegen ignorantie over de deze specifieke onderwerpen. Ze zijn ignorantie vernietigend. Ze brengen licht waar voor velen voorheen duisternis heerste (beperkte programmering van het ego). Illuminatie van het bewustzijn, is mogelijk te bereiken zonder dat men een geheim genootschap toetreedt, zonder dat men anderen met deze geheimen bevecht hem benadeeld, illuminatie is voor iedereen en iedereen heeft het recht en de kans verlicht te worden tot op het niveau dat het individu wenst te ervaren.

 

Disclosure project 2001 persconferentie

Persconferentie voor de verzamelde media om verzamelde getuigen aan het woord te laten komen over hun ervaringen met de wereld wijde UFO cover-up samenzwering door de geheime regering.

Credibiele hoge officieren binnen alle delen van de krijgsmacht en werknemers binnen het militair industrieel complex en haar industrieën komen eveneens aan woord en zelfs NASA medewerkers verklaren dat UFO’s een feit zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=7vyVe-6YdUk

 

Out of the Blue 2011 persconferentie

Zelfde setting en inhoud als voorgaande video echter bijna tien jaar later.

Zie UFO doofpot documentaires van kwaliteit voor de documentaire zelf.

 

Disclosure project 2 uur durende getuigen verklaringen

Getuigen betrokken bij het disclosure project geven uitvoerige verklaringen op camera.

http://www.youtube.com/watch?v=dUOTF7NQlwQ

 

Korte speech van nucleair fysicus Stanton Friedman op het 2011 Global Competetiveness Forum

http://www.youtube.com/watch?v=c7fqDpBvV_4

 

Interview met Dr. Ir. Coen Vermeeren hoofd van de afdeling Studium Generale van de TU in Delft.

http://www.youtube.com/watch?v=s02WEyLPgHY

 

UFO’s geregistreerd in Noorwegen

 

Binnenkort meer…

 

Zie ook: ‘UFO Disclosure’: De zoveelste ronde, Cognitieve Dissonantie, UFO doofpot documentaires van kwaliteit