Docu v/d week #109 – Will Work For Free

docu van de week

Technologie stelt de mens in staat meer controle uit te oefenen op haar omgeving. Met een stok of een steen kan men een zwijn of een wolf makkelijker doden dan zonder, wat leidt tot minder gevaar voor honger of dood en dus een langer en gezonder leven. Agricultuur heeft tevens meer menselijk leven mogelijk gemaakt door een sterke stijging in de voedselopbrengst. Door problemen van schaarste op te lossen en overvloed te creëren kan men meer en sneller produceren. Technologie neemt functies over van mensen die zich vervolgens bezig kunnen gaan houden met andere of nieuwe functies. Toen de dieseltrein in opkomst was verdween het beroep kolenschepper. De kolenschepper moest vervolgens een nieuw beroep vinden, aangezien hij een gezin te onderhouden had. Daar dieseltreinen transport goedkoper maakten groeide de vraag ernaar, en kon de kolenschepper wellicht machinist worden op nieuwe treinen. Als de vraag naar arbeid echter niet stijgt, terwijl technologie arbeid wel overbodig maakt, spreekt men van technologische werkloosheid.

Daar de reden voor hun werkloosheid niet relevant is voor werklozen is het probleem voor de slachtoffers even reëel: zij kunnen hun gezinnen niet voeden, hun schulden niet betalen en verliezen hun huizen. Dat terwijl de productiecapaciteit van de samenleving is vergroot. Technologische ontwikkelingen hebben er ook voor gezorgd dat de gemiddelde werkweek steeds korter is geworden. Terwijl werk over het algemeen als verveld wordt beschouwd, wil niemand echter 0 uur werken, want dat is effectief werkloos zijn; 0 uur verdienen, met eerdergenoemde gevolgen. Hoewel technologie ons helpt problemen op te lossen, lijkt geen enkele technologie in staat het probleem van werk op te lossen. Werk is een sociaal probleem, een probleem van verdeling. Als de werker de vruchten van zijn werk niet zelf kan plukken, kan hij of zij zich nooit onafhankelijk maken. Het idee dat technologie ons werk overneemt zou moeten betekenen dat wij niet langer hoeven te werken, en dus vrij kunnen zijn. Het verdelingsprobleem zit in de financiële noodzakelijkheid van werk. Het huidige (financiële) systeem is gebaseerd op schuld, waardoor bedrijven hun werknemers uitbuiten en overheden van hun burgers stelen. Een schuldenmaatschappij is in essentie slavernij, waar technologie vooral gebruikt wordt voor het bevorderen van een technocratie.

In de documentaire van deze week worden talloze voorbeelden gegeven van technologie die gezamenlijk een groot deel van de huidige werkgelegenheid overbodig maken. Tevens wordt het concept werk onder de loep genomen binnen de context van het nieuwe paradigma.

    Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *