Civiele inlichtingendienst Geopolitiek en exopolitiek

Stand van Zaken

Hieronder de huidige hoofdlijnen betrekkende de geo- en exopolitieke analyse van de Vrije Wereld denktank.

(zwarte tekst update: 03-11-2012)
(blauwe tekst update: 30-11-2014)

Noot: Geloof ons niet en doe uw eigen onderzoek en doe aan uw eigen waarheidsvinding.

New World Order en het duistere kabal
Illuminati
en New World Order types zijn grotendeels uitgeschakeld.
Er zal geen fascistische New World Order komen. Martial Law (staat van beleg) zal niet (massaal) intreden.Wereldbevrijding voorloopt voorspoedig.

FEMA-kampen zullen niet voor de bevolking ingezet worden, maar voor de resterende controleurs die weigeren te coöpereren in de waarheidsvinding naar hun misdaden.

Aanvallen onder valse vlag
De controleurs zullen verder pogingen doen (uit wanhoop), deze zullen echter niet meer het zelfde effect hebben als voorheen.

Sandy Hook shooting, Boston Marathon, MH17, allemaal voorbeelden van aanvallen onder valse vlag aanvallen waarvan nooit bewezen is dat zogenaamde extremisten of terroristen er achter zaten. Zoals gebruikelijk worden deze gebeurtenissen door de media gebruikt om angst te zaaien, maar het leidt slechts tot wantrouwen ten aanzien van het systeem.

Ontwaking van de wereld tegenover de leugens
Steeds meer mensen zijn wakker, dit proces is niet meer te stoppen.

De mainstream media kaart vaker bepaalde onderwerpen aan die voorheen alleen in de alternatieve media besproken werden, omdat zij anders geloofwaardigheid zouden verliezen. De alternatieve media zelf groeit ook enorm.

Wereld oorlog III
Gaat niet gebeuren. Er zal wereld vrede komen. Laat u geen oorlog aanpraten door de propaganda kanalen.

De verschillende militaire toppen zijn tegenwoordig op de hoogte van de plannen van de controleurs. Er is een coalitie binnen de strijdkrachten die niet langer onder de controle is van de controleurs.

Economische veranderingen.
Het huidige financiële systeem implodeert en is achter de schermen al vervangen door een nieuw systeem dat startklaar is. Overvloed is een gegeven onder het nieuwe financiële systeem.

Velen hebben het over de zogenaamde global currency reset (GCR). De petrodollar is dood,  en wereldwijd is er trend zichtbaar van terugkeer naar de goudstandaard. Dit zijn allemaal voortekenen van een globale economische herstart.

Dit zijn stappen in de goede richting maar uiteindelijk is de enige oplossing gehele afschaffing van financiële systemen door een dusdanige overvloed aan energie te creëren die elk financieel systeem overbodig maakt. De infrastructuur hiervoor zal echter tijdens een transitie periode gefinancierd moeten worden met fondsen die door de economische herstart ter beschikking komen (teruggave van geroofde rijkdom aan de wereldbevolking).

Een dergelijke herstart is geen garantie dat de boeven hun vingers niet langer in het spel hebben, maar het is wel een mogelijkheid om hen de deur te wijzen.

N.B. U gaat niet rijk worden door dinar te kopen.

Natuurlijke veranderingen op Aarde.
Massale wereldwijde natuurrampen gaan niet gebeuren.

Hoewel natuurrampen van alle tijden zijn, zal er geen zogenaamde extinction level event komen. Global warming is propaganda van een bepaalde factie van de controleurs om mensen te taxeren naar hun CO2 uitstoot.

UFO disclosure
Is al gebeurd. Gedurende de laatste 50+ jaar is de informatie gelekt en opgenomen door de massa’s.  De criminelen (geheime regeringen) gaan u het niet vrijwillig vertellen dat ze paradigma veranderende technologie hebben achtergehouden. GET OVER IT!

De controleurs zullen trachten UFO/ET/ED/CT disclosure te gebruiken om hun ET/ED/CT meester aan de bevolking te presenteren als zijnde de goden en scheppers van de mensheid. Dit is een misleiding. Dit plan zal niet slagen.

Kwaadaardige ET’s/ED’s en Archonten
Voor zover wij dit kunnen duiden vormen zij geen fysieke bedreiging meer.

(Noot redactie: We bedoelen in de zin van een massieve openbare ET/ED/CT militaire aanval op de Aarde…. Natuurlijk zijn er nog individuelen die direct bedreigd worden door ET/ED/CT aanvallen.)

‘UFO’ aanval onder valse vlag
Zal niet gebeuren.

Bepaalde ET/ED facties zullen dit niet toelaten. U hoeft niet bang te zijn voor een invasie van buitenaf, er is immers al van binnenuit een stille invasie geweest.

Wereld ondergang 21 december 2012
Gaat niet gebeuren.

Is niet gebeurd. En gaat verder ook niet gebeuren.

Openlijk massaal buitenaards contact
Nog niet. Naar onze inschatting zal dit op zijn vroegst in de lente van 2013 gebeuren. Schepen (UFO’s) zullen zich echter steeds veelvuldiger tonen.

Dimensionele ascentie (upliftment)
Ieder mens dat de intentie heeft om te ascenderen zal dit doen volgens zijn eigen plan.

Niburu, planeet X etc.
Zal geen problemen veroorzaken.

Eén grote psy-op.

Internetvrijheid
Pogingen om internet volledig aan banden te leggen zijn niet reëel en zullen nooit tot uitvoering komen. Pogingen om iedereen te bespioneren kunnen niet geheim gehouden worden, en wekken veel wantrouwen op.

Algemene opmerkingen
Wees niet bang, zonder angst hebben ze niets meer om u te controleren.

Ongehoorzaamheid is de weg naar vrijheid! Geen coöperatie met criminelen (overheden, bedrijven, organisaties  en individuen).

Volg  het natuurrecht! Gehoorzaam niet uw criminele bezetters! Wees geweldloos! (Uitzondering: geweld bij noodweer).

Heb geduld en werk aan verandering. Begin bij uzelf met veranderen. Het omzetten van oude paradigma naar het nieuwe is een geleidelijk proces dat steeds dichter bij voltooiing is.

Geplaatst namens de Vrije Wereld denktank.