Civiele inlichtingendienst Geopolitiek en exopolitiek

Vrije Wereld

connect the dots
Er is maar één waarheid, echter er zijn vele perspectieven. Wie heeft het compleetste overzicht van al dat is? Vrije Wereld oogt dit overzicht genuanceerd te verschaffen aan het Nederlandstalige publiek.  U bent aan het goede adres voor waarheidsvinding. Thema’s als de paradigma verandering, ET contact, vrije energie, geheime regering (illuminati), het nieuwe recht, absolute vrijheid, UFO technologie en dimensionale ascentie zullen aan bod komen en worden uitgelicht.


Vrije Wereld is een soevereine futurologische denktank ten behoeve van vrije wezens. Het heeft als doel uiteindelijk te functioneren als een civiele inlichtingendienst. Vrije Wereld heeft geen financieel oogmerk. U kunt als ondernemer niet adverteren op VrijeWereld.org. Wij verkopen niets!

vwgalia

Contact e-mail adres: admin@vrijewereld.org

Vrije Wereld op Facebook
Vrije Wereld op Twitter
Vrije Wereld op Gab
Vrije Wereld op YouTube

noot: Meningen of uitspraken geplaatst op www.vrijewereld.org hoeven niet overeen te komen met de mening(en) van Vrije Wereld. Misinformatie (en desinformatie) is overal! Het is uw eigen verantwoordelijkheid te geloven wat u denkt te weten. Wees hierop attent!
Spellingfouten en missende links in artikelen graag melden in de comments sectie onder het desbetreffende artikel.

De Stand Van Zaken
Enkele actuele conclusies van geopolitieke en exopolitieke analyses door de Vrije Wereld denktank.

De Aard Der Dingen (dAdD)

De Aard der Dingen is een verzamelwerk dat erop gericht is nieuwe inzichten uit onderzoek te koppelen aan maatschappelijke veranderingen ten behoeve van het universele en algemeen belang. De nadruk ligt op de transformatie van het huidige onrechtvaardige positief recht naar een rechtvaardig natuurrecht.

.pdf Bibliotheek
De Vrije Wereld denktank beschikt over een zeer grote bibliotheek met alternatieve literatuur. Op de .pdf Bibliotheek pagina vindt u een deel van van deze collectie in .pdf formaat, onderverdeeld in thema’s.

Docu v/d week
Op deze pagina vindt u een overzicht van de “documentaire v/d week” rubriek. Elke week een andere documentaire op VrijeWereld.org

Tips voor de Wijsgeer
Een aantal vuistregels voor wetenschappers, filosofen en waarheidszoekers.

U wilt helpen?
Hier kunt u zien hoe u VrijeWereld.org kunt assisteren. Tevens staan hier specifieke operaties vermeld waaraan de lezers kunnen participeren.

Privacy
Lees hier hoe Vrije Wereld omgaat met uw privacy en gegevens.

International readers

English readers please click the link above.

Zie ook: Het gaat niet om ons, het gaat om de boodschap