Civiele inlichtingendienst Geopolitiek en exopolitiek

De logica van wijsheid (dAdD)

Nikola Tesla
Alle informatie die we nodig hebben om tot een wetenschappelijk (empirisch) formeel logisch model te komen voor absolute vrijheid is beschikbaar. Het grootste obstakel is de fragmentatie van deze informatie.
Om tot een werkend model te komen dienen we verschillende disciplines te bestuderen en tot de conclusie te komen dat er niet zoiets bestaat als verschillende disciplines binnen de ware wetenschap. Als men de “wet van een” begrijpt zal zich het pad tot illuminatie openbaren.

Er is een geheel, dat terugkeert in alle afleidingen van dit geheel (God/natuur). De blauwdruk van alles bevindt zich in alles en iedereen. Als iets een beginpunt heeft (een metaforische big bang) komt alles wat daarna gebeurd voort uit dit begin. En daarmee is de relatie tussen de bron en de afleidingen daarvan logisch geredeneerd.

Kunstmatige schaarste en vrije energie

Zoals aangegeven op deze website is de kerncomponent van het huidige paradigma de kunstmatig in stand gehouden schaarste. Schaarste valt terug te leiden tot schaarste van energie. Om het paradigma te veranderen dienen we deze schaarste van energie op te heffen. Als alles energie is met een bepaalde frequentie (hierover is redelijke consensus onder natuurkundigen) dan kan er zoiets als energie schaarste in ons universum niet (echt) bestaan.

Als men enig geschiedkundig onderzoek heeft gedaan naar deze energie schaarste, zal men tot de conclusie komen dat de moderne mens al minimaal 100 jaar lang over de kennis van “vrije energie” beschikt (technologie die meer output geeft, dan input verreisd is).

Vooral bekend zijn de uitvindingen van Nikola Tesla. Van vrije energie tot draadloze energie, al deze uitvindingen zijn met succes getest.
Het bestaan van Tesla maakt dat de huidige concepties in het gehele maatschappelijke spectrum niet logisch zijn. We zijn dus niet natuurlijk (logisch) aan het leven. We leven niet in lijn met de wiskunde van al dat is. We voelen dit, omdat deze logische natuurlijke blauwdruk in ons allen zit.

Vrije energie apparaten zijn een geschiedkundig feit, los van Tesla zijn er honderden uitvinders en wetenschappers geweest die dit onomstotelijk aangetoond hebben.De vraag die dan rijst is: Waarom is deze technologie dan niet publiekelijk beschikbaar? Het antwoord op deze vraag introduceert een speler: de controleurs.

Als men even redeneert wat de invloed van vrije energie op onze gelimiteerde samenleving (mondiaal) zal zijn, zal men snel op het volgende uitkomen: de afbrokkeling van alle machtsstructuren. Daarom willen de controleurs niet dat deze technologie op een grote schaal gebruikt wordt. Het zal de wereldbevolking soeverein en vrij maken van energie netwerken, gas en olie, regeringen, sociale zekerheid en alle andere controle mechanismen. Alles waaraan de controleurs duizenden jaren gewerkt hebben zal instorten.

ENTER internet

Nu informatie niet langer geheim kan worden gehouden binnen het priesterschap (geheime genootschappen), en de lekken van deze informatie door klokkenluiders en fouten gemaakt door het priesterschap aan een ieder verspreid kunnen worden op het internet, zal er een zekere bewustwording komen over het bestaan van deze kennis. Uiteindelijk zal er een doorbraak zijn, en zal het waarheidsembargo jegens de ongeïnitieerden (het publiek) opgeheven moeten worden. Dit is niet een kwestie van of dit gaat gebeuren, maar een kwestie van wanneer dit gaat gebeuren.

Het UFO vraagstuk

De UFO kwestie heeft een bijrol als men het geheel abstract bekijkt. Het is geen essentiële kwestie, het is enkel een ondersteunend bewijs dat “vrije energie” technologie bestaat. Er is geen verbranding in een Anti-zwaartekracht schip. Dus er moet sprake zijn van een andere technologie, een soort van vrije energie aandrijving.
Als we er van uit gaan dat sommige schepen niet uit dit zonnestelsel zijn, betekend dit dat sommige schepen van vele lichtjaren ver dienen te komen . Als men zulke afstanden zou moeten afleggen had men zoveel brandstof nodig dat het technisch onmogelijk zou zijn deze afstanden met een verbrandingsraket af te leggen. De brandstofraketten zouden groter moeten zijn dan het gehele schip. Het moet dus gaan om een andersoortige aandrijving.
Wederom is het logica die ons helpt de realiteit te verkennen en ons bewustzijn te verruimen.

We hebben dus geschiedkundig bewijs voor vrije energie.Tevens hebben empirisch bewijs van vliegende schotels(zonder uitlaatgassen) in ons zonnestelsel, waaruit we het bestaan van vrije energie kunnen deduceren. We weten tevens dat er een kabal bestaat dat niet de controle willen verliezen en er alles aan doet om ons deze technologie en kennis te ontzeggen. Dit is onomstotelijk bewezen in de literatuur en bevestigd door de realiteit waarin we ons nu bevinden.

Als men al deze factoren samenneemt kan men tot een logische oplossing van de formule komen. Het is niet moeilijk, want het is allemaal logisch.

Wat hebben we nodig en wat hebben we niet nodig in een vrije energie maatschappij?

Ten eerste vrije energie voor een ieder. Dit lijkt mij het eenvoudigst te realiseren door het militaire industriële complex (MIC) om te vormen tot een vrije energie industrieel complex. Als men eenmaal de schaarste overwonnen heeft of een technologie in het vooruitzicht heeft dat de schaarste gaat oplossen, zal men snel inzien dat oorlogvoering nutteloos is, er is immers niets om over te vechten, er zijn geen vijanden meer, er is genoeg voor een ieder. Het in stand houden van een wapenindustrie is totaal overbodig geworden.

Als er genoeg is voor iedereen, en vrij snel daarna een overvloed aan alles, dan betekend dit ook dat er geen monetair systeem hoeft te zijn. Geld is niet meer nodig.Alles is gratis en alles wat u nodig heeft kunt zelf u produceren of wordt voor u geproduceerd of is er al in overvloed. Er zal een einde komen aan het fractioneel reserve bankieren (oplichting), en de daarmee gepaarde slavernij.

Als men in staat is totaal vrij te zijn zonder dat men anderen tot last valt, door technologische en spirituele ontwikkeling, zal er ook snel geen regering meer bestaan. Men mag niet regeert worden volgens het natuurrecht, omdat het tegen de vrije wil van een ieder ingaat. In de natuurlijke toestand van overvloed is er dus ook geen plaats voor een ander bestuur dan zelfbestuur. Dit houdt in dat het bestuur zich veelvuldig zal decentraliseren, totdat het individu zijn soevereiniteit heeft terug genomen. Vrije energie voor een ieder, zal het natuurrecht faciliteren en het natuurrecht zal de vrijheid faciliteren. Wederom zijn dit logische gevolgen.

Als criminelen wetten maken

De prevalerende en de enige vorm van echt recht in het nieuwe paradigma, zal het natuurrecht zijn. Het recht dat afgeleid is van de mens zelf. Dit zal niet de monstruositeit zijn die we in ons huidige positieve recht geschapen hebben. Wij kunnen geen recht scheppen en we kunnen geen natuurrechten wegnemen, het recht staat vast, verankerd in de natuur, inherent aan de mens. Als men deze inherente rechten aantast -zelfs als dit door democratische misleiding d.m.v. formele wetgeving gebeurd- constitueert dit tot onrecht, hoe legaal de criminele formele wetgever dit onrecht ook gemaakt heeft. De drager van deze rechten heeft vanaf dit moment een recht tot noodweer om deze aantasting van zijn inherente rechten ongedaan te maken (behalve als deze ermee heeft ingestemd, de drager van de rechten kan deze toestemming echter ten alle tijden intrekken). Wat ik zonet heb beschreven is beter bekend als burgerlijke ongehoorzaamheid beschreven vanuit het natuurrechtelijke uitgangspunt. We moeten een halt zeggen aan de criminelen die de formele wetten maken die tegen het natuurrecht ingaan.

Binnenkort meer…

Vrije Wereld (www.vrijewereld.org)
zie ook: De Aard der Dingen – een analyse van de bronnen

Mystery Babylon serie (door William Cooper)

Bill Cooper

Onderzoeker en radio presentator Bill Cooper (William Cooper), nam in de jaren 90 de tijd om het grote publiek bekend te maken met de mysterie religie van Babylonië, gnosticisme en het luciferanisme dat gepraktiseerd wordt door de controleurs sinds hun bestaan. Deze occulte kennis begrijpen is doorgaans moeilijk voor de non-geïnitieerden.

In zijn radio programma (Hour of the Time) doet William Cooper een poging om de profanen inzicht te geven in het denken van de controleurs en haar geloofsovertuigingen. Het is belangrijk om te weten hoe de controleur (de “vijand van de vrije mens”) denkt. Alleen als men weet hoe de tegenstander opereert kan men zich tegen zijn aanvallen beschermen.

Onder deze link is het audio archief van Bill Cooper’s radioprogramma the hour of the time te vinden. Individuele uitzendingen zijn te downloaden in .mp3 formaat.

Onder deze link de zijn de transcripten van de gehele serie te vinden (als .pdf).

mystery Babylon
Het gaat er niet om of men de doctrines van de mysterie religies geloofd of niet, het gaat erom dat men weet wat de luciferanen geloven en naar welke overtuigingen zij handelen.

Bill Cooper werd vermoord vanwege zijn pogingen het grote publiek te ontwaken.

Hieronder alle uitzendingen van de mystery babylon serie op een rij.

bron: Hour of the time
Taal: Engels
vorm: audio/video

1e uitzending: “Dawn of Man” op youtube
2e uitzending: “The Sun of God” op youtube
3e uitzending: “Egypt Magic” op youtube
4e uitzending: “Osiris and Isis Pt.1” op youtube
5e uitzending: “Osiris and Isis Pt.2” op youtube
6e uitzending: “New World Order & Freemasonry” op youtube
7e uitzending: “Maitreya” op youtube
8e uitzending: “Ecumenism” op youtube
9e uitzending: “Initiation” op youtube
10e uitzending: “Gnosticism” op youtube
11e uitzending: “The Assassins” op youtube
12e uitzending: “The Assassins & The Templars” op youtube
13e uitzending: “The End of the Templars” op youtube
14e uitzending: “The Skull and Bones” op youtube
15e uitzending: “The Roshaniya” op youtube
16e uitzending: “Quotes by Freemasons” op youtube
17e uitzending: “Sun Worship” op youtube
18e uitzending: “Bibliography” op youtube
19e uitzending: “Lucifer Worship” op youtube
20e uitzending: “68th Convocation of the Rose Cross Order” op youtube
21e uitzending: “William Morgan Interview Pt 1” op youtube
22e uitzending: “William Morgan Interview Pt.2” op youtube
23e uitzending: “William Morgan Interview Pt.3” op youtube
24e uitzending: “Jordan Maxwell Interview” op youtube
25e uitzending: “America’s Assignment with Destiny Pt.1” op youtube
26e uitzending: “America’s Assignment with Destiny Pt.2” op youtube
27e uitzending: “America’s Assignment with Destiny Pt.3” op youtube
28e uitzending: “In the Coils of the Coming Conflict” op youtube
29e uitzending: “Lucifer 2000 [VIDEO]” op youtube
30e uitzending: “The Godmakers & Bo Gritz” op youtube
31e uitzending: “United Nations Meditation Room” op youtube
32e uitzending: “Mystery Exposé” op youtube
33e uitzending: “Aid & Abet Newsletter” op youtube
34e uitzending: “Luxor, The Source of Light [VIDEO]” op youtube
35e uitzending: “Secret Societies & Vatican II” op youtube
36e uitzending: “From Babylon to Christianity” op youtube
37e uitzending: “Rose Cross College Pt.1” op youtube
38e uitzending: “Rose Cross College Pt.2” op youtube
39e uitzending: “Rose Cross College Pt.3” op youtube
40e uitzending: “The Occult History of the Third Reich Pt.1” op youtube
41e uitzending: “The Occult History of the Third Reich Pt.2” op youtube
42e uitzending: “The Occult History of the Third Reich Pt.3” op youtube
43e uitzending: “Darkness [BONUS]” op youtube

Binnenkort meer…

Zie ook: Behold a pale horse en het topje van de ijsberg, William Cooper (interview) en Bill Cooper in California – The Porterville Presentation

 

Occupy Wall Street protest (New York City)

Occupy Wall Street protest
Sinds 17 september 2011 wordt er geweldloos geprotesteerd tegen de criminele bankiers in het financiële district van New York city, NY, USA. Vergelijkbare protesten zijn gaande in andere grote steden over de hele wereld. De Mainstream Media (MSM) besteden hier niet of nauwelijks aandacht aan (zeker in de 1e week van de protesten). Op 30 september 2011 zouden er op en rond wall street meer dan 10.000 demonstranten zijn geteld. Welke organisatie er achter de protesten zit is nog niet duidelijk.  De controleurs zullen proberen de beweging te infiltreren mocht deze niet door hen georganiseerd zijn. CIA agent Michael Moore heeft al van zich laten horen bij het protest. We zullen zien of deze demonstratie tot meer vrijheid en positieve veranderingen zal leiden, of dat deze misbruikt zal worden om de globalistische agenda te dienen.

Het is bevestigd dat verschillende vakbonden zich aangesloten hebben bij de protestanten waaronder de vakbond voor openbaarvervoer-werkers van New York.

Geweldloosheid zal de sleutel zijn tot succes van de acties. Dit zal lastig worden daar de controleurs in het verleden veelvuldig provocateurs en undercover agenten gebruikten om geweld te instigeren. Tevens zijn er politie agenten in uniform die onrechtmatig gewelddadig optreden tegen de protestanten.

Hier een link naar de live feed van de demonstratie:link naar de live stream

link naar een site met een overzicht van de demonstraties in de USA en elders:http://www.occupytogether.org/

In Den Haag (op het Malieveld) en Amsterdam (op het beursplein) worden er op zaterdag 15 oktober 2011 om 12:00 uur  soortgelijke demonstraties georganiseerd. (Zie: occupy Den Haag en Amsterdam)
Link naar facebook occupy Den Haag:facebook occupy Den Haag
Website van occupy Amsterdam: http://www.occupyamsterdam.nl/

occupy everthing
(update)

Het aantal steden waarin soortgelijke demonstraties gepland zijn stijgt explosief. In meer dan 1400 1500 steden wereldwijd zijn er demonstraties gepland, de meesten op 15 oktober 2011.

Naast Den Haag en Amsterdam worden er ook in andere  Nederlandse steden protesten georganiseerd. Zoals  in Arnhem, Utrecht en Eindhoven (echter lijken deze protesten niet zo massaal te worden als in Den Haag en in Amsterdam).

———————————————————————————————————–

Congress lid en UFO getuige  Dennis Kucinich betoogt zijn steun aan de demonstranten:

http://www.youtube.com/watch?v=Vva7I8qdeGk

Hieronder kleine selectie van de berichtgeving:

Bron:Russia Today

http://www.youtube.com/watch?v=cG_TKAJyV6k

beelden van 30 september 2011:

politie geweld tegen vreedzame protestanten

bron: Russia Today

private video van mishandeling door de NYPD:

bron: MSNBC

binnenkort meer…

Secret space program conferentie (sprekers)

Op zondag 3 april, 2011 vond in Amsterdam de “secret space program” conferentie (http://secretspaceprogram.org) plaats. Besproken werd het geheime ruimtevaartprogramma en de verschillende onderwerpen die daaraan verbonden zijn.

Onder andere met de volgende sprekers:
Richard Dolan
Schrijver, onderzoeker en journalist
Bekend van de boeken ufo’s and the national security state vol. 1 & 2 en A.D. After Disclosure: The People’s Guide to Life After Contact.
https://www.youtube.com/watch?v=bJ3i_cf_Wyo

Peter Levenda
Schrijver, onderzoeker en journalist


Timothy Good

Schrijver, onderzoeker

Interviews met de sprekers:
https://www.youtube.com/watch?v=T7reA5DIczQ

binnenkort meer…

Zie ook: Het geheime ruimtevaartprogramma, Richard Dolan over UFO doofpot (lezing), Bob Lazar, Bob Lazar interview (audio), Richard Dolan – UFOs & the National Security State (presentatie + boeken)

“Bringers of the dawn” een channeling van de Pleiaden

Bringers of the Dawn: Teachings from the Pleiadians” (uitgeverij:Bear & Company, 1 december, 1992) is een reeks channelings aan Barbara Marciniak. Een channeling kan men beschouwen als een telepathische boodschap aan een bepaald medium. Geclaimd wordt dat de channeling van de Plejaden (Pleiaden) komt. De Plejaden zijn een collectie sterren ongeveer 440 lichtjaren van Aarde (terra).

Noot: Channeling is over het algemeen geen betrouwbare vorm van communicatie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Pleiades_large.jpg/264px-Pleiades_large.jpg
(de plejaden gefotografeerd door de hubble telescoop)

De channeling gaat in op de geschiedenis van de mens, zijn pad en zijn spirituele ontwikkeling. Dit alles uiteraard vanuit een plejediaans(?) perspectief.

Hieronder een audioboek versie van “Bringers of the Dawn”:
https://www.youtube.com/watch?v=n_6yxnFWJPM

download het boek “Bringers of the Dawn: Teachings from the Pleiadians”:hier

Zie ook: Docu v/d week #18 – The Silent Revolution of Truth, Desinformatie in ‘channels’

UFO’s in antieke kunst

http://www.vrijewereld.org/wp-content/uploads/2011/09/ufo_nuremberg.jpg?w=300

(boven afgebeeld: ufo zichtiging boven Neurenberg(Duitsland) 14 April ,1561 – hout werk door Hans Glaser 16e eeuw)

De meeste UFO (unidentified flying object) waarnemingen zijn post tweede wereld oorlog, het UFO fenomeen beperkt zich echter niet tot de laatste 100 jaar. Niet alleen geschriften uit de oudheid spreken over UFO’s. Ook in de kunst uit de oudheid is het UFO fenomeen aanwezig.
Hieronder nog een kleine selectie van UFO’s afgebeeld in antieke kunst:


http://www.vrijewereld.org/wp-content/uploads/2011/09/the-baptism-1710-aert-de-gelder-engeland.jpg
“The Baptism of Christ”

Fitzwilliam museum, Cambridge, Engeland
Geschilderd in 1710 door de Nederlandse kunstenaar Aert De Gelder

————————————————————————————

http://www.vrijewereld.org/wp-content/uploads/2011/09/miracle-of-the-snow-ca-1400.jpg

“The Miracle of the Snow”
door Masolino Da Panicale ca. 1400 A.D.
Bevindt zich in de kerk van Santa Maria Maggiore, Florence, Italië.

————————————————————————————–

http://www.vrijewereld.org/wp-content/uploads/2011/09/madona1.jpghttp://www.vrijewereld.org/wp-content/uploads/2011/09/madona2.jpg
“The Madonna with Saint Giovannino”
Geschilderd in de 15e eeuw, door een onbekende kunstenaar.

————————————————————————————————————-

Het bijbehorende boek als .pdf: Jacques Vallee, Chris Aubeck – Wonders in the sky

Op deze sites zijn nog meer voorbeelden te zien: http://lithiumdreamer.tripod.com/ufoart.html en http://www.bibleufo.com/anaintro.htm

Zie ook: Jim Marrs – our occulted history (lezing)

NASA astronauten over UFO’s

nasa ufo
NASA de zogenaamde “civilian space agency” probeerd het publiek al jaren lang te misleiden over de situatie in de ruimte. Binnen de organisatie zijn er echter klokkenluiders die zo nu en dan een tipje van de sluier lichten.

Veel Nasa astronauten hebben bevestigd dat er UFO’s zijn gezien tijdens ruimtemissies. Er zijn ook veel NASA radio conversaties tussen de astronauten en ground control in Houston Texas, USA waarin onbekende objecten worden aangeduidt.

Hieronder een kleine selectie van uitspraken van astronauten betreffende het UFO fenomeen:
edgar mitchell

“We all know that UFOs are real. All we need to ask is where do they come from, and what do they want?”
– Apollo 14 Astronaut Capt. Edgar Mitchell

“I’ve been asked about UFO’s and I’ve said publicly I thought they were somebody else, some other civilization.”
– Commander Eugene Cernan, commandeerde the Apollo 17 missie. (LA TIMES, 1973)

“In my official status, I cannot comment on ET contact. However, personally, I can assure you, we are not alone!”
-Charles J. Camarda (Ph.D.) NASA astronaut

“Mission control, we have a UFO pacing our position, request instructions.”
-Astronaut Cady Coleman
(NASA Transmission – Shuttle Mission STS-73)

“I believe that these extraterrestrial vehicles and their crews are visiting this planet from other planets which obviously are a little more technically advanced than we are here on Earth.” – Colonel L. Gordon Cooper (Mercury 9, Gemini-5 astronaut)

korte video met astronaut Gordon Cooper over UFO’s:

Edgar Mitchell (Apollo 14 Astronaut) over UFOs 24 April 24, 2009:

Brian O’Leary (geen missie gevlogen):

Astronaut Buzz Aldrin presenteert de Scottish Rite vlag die hij naar de maan had genomen met Apollo 11 aan Sovereign Grand Commander Luther A. Smith in 1969

“Tweede man op maan” en vrijmetselaar Buzz Aldrin vertelt in de onderstaande korte video over zijn UFO ervaringen (In de foto hierboven afgebeeld geeft hij de Scottish Rite vlag die hij naar de maan had genomen aan Sovereign Grand Commander Luther A. Smith in 1969.):

Noot: Het feit dat sommige astronauten eerst over UFO’s vertellen en later hun verklaringen ontkrachten heeft te maken met de bedreigingen/hersenspoeling (mind control) die ze gehad hebben na de debriefing.

Zie ook: De geheimen van NASA

binnenkort meer…

Jim Marrs – the Rise of the Fourth Reich (interview + boek)

4th reich

Journalist en onderzoeker Jim Marrs geeft in dit interview (met project Camelot) een overzicht van de geopolitieke situaties die het huidige paradigma tot stand hebben gebracht.

Jim Marrs bespreekt verschillende elementen van de grote samenzwering door de controleurs en haar agenten. De nadruk in het interview ligt op de Nazi connectie met de USA.

bron: project Camelot / Jim Marrs
taal: Engels
formaat: video

Klik hier voor een Nederlands talig transcript van dit interview.

Download het boek “the rise of the 4th reich” als .pdf  hier.

Zie ook: Dr. Joseph P. Farrell over de NAZI’s (lezing + boeken), Joseph P. Farrell over de postterritoriale NAZI’s (interview + boeken)

George Kavassilas interviews (contactee)

Interview van Project Camelot met George Kavassilas. Hij claimt een contactee en interdimensionaal reiziger te zijn, en geeft zijn visie op ascentie en de ET situatie.

bron:Project Camelot / George Kavassilas
formaat: video

Interview van Alfred Webre met George Kavassilas

bron: ExopoliticsTV / George Kavassilas
formaat: video

Het bijbehorende boek als .pdf: George Kavassilas – Our Universal Journey

Amerikaanse presidenten over de geheime regering

Velen zijn niet bewust dat men geregeerd wordt door een geheime regering. Een kabal dat achter de schermen de economie, het militaire apparaat, de media, het recht en de politiek controleert. Mensen in machtscentra zijn zich hiervan grotendeels bewust. Sommige Amerikaanse presidenten hebben gewaarschuwd voor deze ondemocratische macht, anderen hebben zich ingelaten met het kabal. Hieronder enkele voorbeelden van uitspraken van Amerikaanse presidenten over het kabal / militair industrieel complex / illuminati / controleurs.

President John F. Kennedy

The President and the Press: Address before the American Newspaper Publishers Association

Waldorf-Astoria Hotel, New York City, April 27, 1961

passage:
“The very word “secrecy” is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in insuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it is in my control. And no official of my Administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know.”

JFK

Kennedy was deel van een illuminati bloedlijn, hij wist uit persoonlijke ervaring tot wat de illuminati in staat zijn. Nadat hij tegen de agenda van de illuminati inging werd hij in een ritueel op Dealey plaza vermoord door de secret service (vrijdag 22 november 22,1963 in Dallas, Texas USA). Of hij bewust was van het feit dat hij ritueel geofferd ging worden of niet is naar mijn mening open voor speculatie. Het ritueel had de naam “Killing of the king” en het was bedoeld om het Amerikaanse volk te traumatiseren. (Zie: Michael A. Hoffman II, Secret Societies and Psychological Warfare,Independent History and Research, 2001)

Motieven voor de moordaanslag :
Afschaffing NSA commissie
ruimte exploratie met de russen
het drukken van schulden vrij geld door treasury (Executive Order 11110)

Luister hier de hele rede, en bekijk hier het volledige transcript.

Dwight D. Eisenhower

Eisenhouwer was een president en vrijmetselaar die de macht over het UFO geheim verloor aan het zogenaamde Militair Industrieel Complex (MIC).
Eisenhouwer
Dwight D. Eisenhower waarschuwt voor de macht van het Militair Industrieel Complex in zijn vaarwel rede van 17 Januari 1961.
transcript van rede:

My fellow Americans:

Three days from now, after half a century in the service of our country, I shall lay down the responsibilities of office as, in traditional and solemn ceremony, the authority of the Presidency is vested in my successor.

This evening I come to you with a message of leave-taking and farewell, and to share a few final thoughts with you, my countrymen.

Like every other citizen, I wish the new President, and all who will labor with him, Godspeed. I pray that the coming years will be blessed with peace and prosperity for all.

Our people expect their President and the Congress to find essential agreement on issues of great moment, the wise resolution of which will better shape the future of the Nation.

My own relations with the Congress, which began on a remote and tenuous basis when, long ago, a member of the Senate appointed me to West Point, have since ranged to the intimate during the war and immediate post-war period, and, finally, to the mutually interdependent during these past eight years.

In this final relationship, the Congress and the Administration have, on most vital issues, cooperated well, to serve the national good rather than mere partisanship, and so have assured that the business of the Nation should go forward. So, my official relationship with the Congress ends in a feeling, on my part, of gratitude that we have been able to do so much together.

We now stand ten years past the midpoint of a century that has witnessed four major wars among great nations. Three of these involved our own country. Despite these holocausts America is today the strongest, the most influential and most productive nation in the world. Understandably proud of this pre-eminence, we yet realize that America’s leadership and prestige depend, not merely upon our unmatched material progress, riches and military strength, but on how we use our power in the interests of world peace and human betterment.

Throughout America’s adventure in free government, our basic purposes have been to keep the peace; to foster progress in human achievement, and to enhance liberty, dignity and integrity among people and among nations. To strive for less would be unworthy of a free and religious people. Any failure traceable to arrogance, or our lack of comprehension or readiness to sacrifice would inflict upon us grievous hurt both at home and abroad.

Progress toward these noble goals is persistently threatened by the conflict now engulfing the world. It commands our whole attention, absorbs our very beings. We face a hostile ideology — global in scope, atheistic in character, ruthless in purpose, and insidious in method. Unhappily the danger is poses promises to be of indefinite duration. To meet it successfully, there is called for, not so much the emotional and transitory sacrifices of crisis, but rather those which enable us to carry forward steadily, surely, and without complaint the burdens of a prolonged and complex struggle — with liberty the stake. Only thus shall we remain, despite every provocation, on our charted course toward permanent peace and human betterment.

Crises there will continue to be. In meeting them, whether foreign or domestic, great or small, there is a recurring temptation to feel that some spectacular and costly action could become the miraculous solution to all current difficulties. A huge increase in newer elements of our defense; development of unrealistic programs to cure every ill in agriculture; a dramatic expansion in basic and applied research — these and many other possibilities, each possibly promising in itself, may be suggested as the only way to the road we wish to travel.

But each proposal must be weighed in the light of a broader consideration: the need to maintain balance in and among national programs — balance between the private and the public economy, balance between cost and hoped for advantage — balance between the clearly necessary and the comfortably desirable; balance between our essential requirements as a nation and the duties imposed by the nation upon the individual; balance between actions of the moment and the national welfare of the future. Good judgment seeks balance and progress; lack of it eventually finds imbalance and frustration.

The record of many decades stands as proof that our people and their government have, in the main, understood these truths and have responded to them well, in the face of stress and threat. But threats, new in kind or degree, constantly arise. I mention two only.

A vital element in keeping the peace is our military establishment. Our arms must be mighty, ready for instant action, so that no potential aggressor may be tempted to risk his own destruction.

Our military organization today bears little relation to that known by any of my predecessors in peacetime, or indeed by the fighting men of World War II or Korea.

Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But now we can no longer risk emergency improvisation of national defense; we have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, three and a half million men and women are directly engaged in the defense establishment. We annually spend on military security more than the net income of all United States corporations.

This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence — economic, political, even spiritual — is felt in every city, every State house, every office of the Federal government. We recognize the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society.

In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the militaryindustrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.

We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.

Akin to, and largely responsible for the sweeping changes in our industrial-military posture, has been the technological revolution during recent decades.

In this revolution, research has become central; it also becomes more formalized, complex, and costly. A steadily increasing share is conducted for, by, or at the direction of, the Federal government.

Today, the solitary inventor, tinkering in his shop, has been overshadowed by task forces of scientists in laboratories and testing fields. In the same fashion, the free university, historically the fountainhead of free ideas and scientific discovery, has experienced a revolution in the conduct of research. Partly because of the huge costs involved, a government contract becomes virtually a substitute for intellectual curiosity. For every old blackboard there are now hundreds of new electronic computers.

The prospect of domination of the nation’s scholars by Federal employment, project allocations, and the power of money is ever present

and is gravely to be regarded.

Yet, in holding scientific research and discovery in respect, as we should, we must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientifictechnological elite.

It is the task of statesmanship to mold, to balance, and to integrate these and other forces, new and old, within the principles of our democratic system — ever aiming toward the supreme goals of our free society.

Another factor in maintaining balance involves the element of time. As we peer into society’s future, we — you and I, and our government — must avoid the impulse to live only for today, plundering, for our own ease and convenience, the precious resources of tomorrow. We cannot mortgage the material assets of our grandchildren without risking the loss also of their political and spiritual heritage. We want democracy to survive for all generations to come, not to become the insolvent phantom of tomorrow.

Down the long lane of the history yet to be written America knows that this world of ours, ever growing smaller, must avoid becoming a community of dreadful fear and hate, and be instead, a proud confederation of mutual trust and respect.

Such a confederation must be one of equals. The weakest must come to the conference table with the same confidence as do we, protected as we are by our moral, economic, and military strength. That table, though scarred by many past frustrations, cannot be abandoned for the certain agony of the battlefield.

Disarmament, with mutual honor and confidence, is a continuing imperative. Together we must learn how to compose differences, not with arms, but with intellect and decent purpose. Because this need is so sharp and apparent I confess that I lay down my official responsibilities in this field with a definite sense of disappointment. As one who has witnessed the horror and the lingering sadness of war — as one who knows that another war could utterly destroy this civilization which has been so slowly and painfully built over thousands of years — I wish I could say tonight that a lasting peace is in sight.

Happily, I can say that war has been avoided. Steady progress toward our ultimate goal has been made. But, so much remains to be done. As a private citizen, I shall never cease to do what little I can to help the world advance along that road.

So — in this my last good night to you as your President — I thank you for the many opportunities you have given me for public service in war and peace. I trust that in that service you find some things worthy; as for the rest of it, I know you will find ways to improve performance in the future.

You and I — my fellow citizens — need to be strong in our faith that all nations, under God, will reach the goal of peace with justice. May we be ever unswerving in devotion to principle, confident but humble with power, diligent in pursuit of the Nation’s great goals.

To all the peoples of the world, I once more give expression to America’s prayerful and continuing aspiration:

We pray that peoples of all faiths, all races, all nations, may have their great human needs satisfied; that those now denied opportunity shall come to enjoy it to the full; that all who yearn for freedom may experience its spiritual blessings; that those who have freedom will understand, also, its heavy responsibilities; that all who are insensitive to the needs of others will learn charity; that the scourges of poverty, disease and ignorance will be made to disappear from the earth, and that, in the goodness of time, all peoples will come to live together in a peace guaranteed by the binding force of mutual respect and love.

bron: Public Papers of the Presidents, Dwight D. Eisenhower, 1960, p. 1035-1040

verkorte video:

Franklin Roosevelt

Franklin Roosevelt
President Franklin Roosevelt 21 November 1933:

“The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the larger centers has owned the government since the days of Andrew Jackson.

Theodore Roosevelt
theodore roosevelt

Theodore Roosevelt, 26ste President van de VS:

“Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing
no allegiance and acknowledging no responsibility to the people. To destroy
this invisible government, to befoul the unholy alliance between corrupt business
and corrupt politics is the first task of the statesmanship of the day.”

— Theodore Roosevelt, An Autobiography, 1913 (Appendix B)

Woodrow Wilson

Thomas Woodrow Wilson (leefde 28 december 1856 – 3 februari 1924) was de 28e president van de Verenigde Staten.
woodrow wilson

“Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the U.S., in the field of commerce and manufacturing, are afraid of somebody, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.” – President Woodrow Wilson in “The New Freedom” (1913)

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.” – President Woodrow Wilson, drie jaar nadat hij de Federal reserve act had ondertekend

Andrew Jackson

(7e president van de USA)

Andrew Jackson

It is maintained by some that the bank is a means of executing the constitutional power “to coin money and regulate the value thereof.” Congress have established a mint to coin money and passed laws to regulate the value thereof. The money so coined, with its value so regulated, and such foreign coins as Congress may adopt are the only currency known to the Constitution. But if they have other power to regulate the currency, it was conferred to be exercised by themselves, and not to be transferred to a corporation. If the bank be established for that purpose, with a charter unalterable without its consent, Congress have parted with their power for a term of years, during which the Constitution is a dead letter. It is neither necessary nor proper to transfer its legislative power to such a bank, and therefore unconstitutional.

Gentlemen! I too have been a close observer of the doings of the Bank of the United States. I have had men watching you for a long time, and am convinced that you have used the funds of the bank to speculate in the breadstuffs of the country. When you won, you divided the profits amongst you, and when you lost, you charged it to the bank. You tell me that if I take the deposits from the bank and annul its charter I shall ruin ten thousand families. That may be true, gentlemen, but that is your sin! Should I let you go on, you will ruin fifty thousand families, and that would be my sin! You are a den of vipers and thieves. I have determined to rout you out, and by the Eternal, (bringing his fist down on the table) I will rout you out!

 

James Madison

(4e president van de USA)
james madison

“History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance.”

George Washington

(1e president van de USA)

George Washington was een vrijmetselaar in de periode dat de (Bavariaanse-) illuminati bezig waren met het infiltreren van de vrijmetselarij.

George Washington verborgen hand gebaar (masonisch)

George Washington bespreekt de illuminati in een brief aan George Washington Snyder van 24 oktober, 1798 nadat George Washington Snyder hem het boek Proofs of a Conspiracy door John Robison (1798) toegezonden had:

Mount Vernon, October 24, 1798.

Revd Sir: I have your favor of the 17th. instant before me; and my only motive to trouble you with the receipt of this letter, is to explain, and correct a mistake which I perceive the hurry in which I am obliged, often, to write letters, have led you into.

It was not my intention to doubt that, the Doctrines of the Illuminati, and principles of Jacobinism had not spread in the United States. On the contrary, no one is more truly satisfied of this fact than I am.

The idea that I meant to convey, was, that I did not believe that the Lodges of Free Masons in this Country had, as Societies, endeavoured to propagate the diabolical tenets of the first, or pernicious principles of the latter (if they are susceptible of seperation). That Individuals of them may have done it, or that the founder, or instrument employed to found, the Democratic Societies in the United States, may have had these objects; and actually had a seperation of the People from their Government in view, is too evident to be questioned.
My occupations are such, that but little leisure is allowed me to read News Papers, or Books of any kind; the reading of letters, and preparing answers, absorb much of my time.

Bron: Library of congress

binnenkort meer…