Deel dit bericht:

4 reacties

 1. Guus schreef:

  LoL, Frank O’Collins.

  Ja, leuke interviews heb ik van hem geluisterd, ik ben dankbaar voor de websites die Frank O’Collins online heeft staan, maar hij maakt wel enkele fouten. Lieden zoals Santos Bonacci, ik hoorde het ook van de Nederlandse Mel Ve, nemen vervolgens die fouten over, maar de waarheid is nogal anders dan wat Frank Collins noemt: “Het Katholicisme is een Sekte.”

  Ik studeerde wat (anti)Theologie bij de Katholieken, daar kreeg ik in een college uitgelegt wat de definitie is van een sekte. Wat het woord Cult betekend in Engels. Ik vroeg toen aan de Professor: “Meneer, als dit de definitie is van een sekte, dan is het Rooms Katholicisme een sekte“. De Professor antwoordde: “Neen, het Katholicisme is geen sekte!“. Dus ik vroeg, “Waarom niet, het past toch in de definitie?” De professor antwoordde: “Dit gaan we niet bespreken, als je meent dat Katholicisme een sekte is dan ben je een slecht mens.

  MAW. en dit was niet de eerste keer dat ik een dergelijke discussie had met de papisten. Elke keer als je de waarheid verteld tegen een papist, dan wordt die boos, voelt zich aangevallen, gaat je het zwijgen opleggen zonder een redelijk argument daar voor.

  Ik was dat niet gewend.
  Ik had op de middelbare school een exact pakket, waar de waarheid het resultaat is van een wiskunde som, dus de logica levert ook de waarheid op. Als het Katholicisme past in de definitie van een sekte, dan is het Katholicisme een sekte, als dat niet zo is dan moet daar een reden voor zijn. De professor gaf geen enkele reden om aan te geven dat Katholicsme geen sekte is.

  Maar die Professor had gelijk, het Katholicisme is namelijk geen sekte, maar Katholicisme is de propaganda van een geheime dienst, waarbij de staatspropaganda is samengevat als een sekte of ideologie. Sektes zijn een onafhankelijk geloof, maar katholicisme is de romanistische Staats-ideologie. Op dat niveau is ideologie exact hetzelfde als een religie, als je meent dat Katholicisme een religie is.

  Als je niet meedoet met die leugen, redelijkheid werkt niet, slechts blind geweld, zoals het misbruik van de machtpositie van de zojuist beschreven Professor die ik meemaakte, die vanuit zijn macht vanuit de leerstoel een student het zwijgen oplegt, tegen de belangen van de leerstof in.

  Katholicisme is een “asset” van de geheime dienst van Keizer Nero.
  Dit is ontdekt door Alberto Rivera bij onderzoek naar de oorsprong van het Katholicisme.
  Alberto Rivera:
  http://www.spirituallysmart.com/alberto.html

  Het doel van het Katholicisme is de vervolging van mensen met kennis van de waarheid omtrent Jezus Christus, om de leugen over Jezus Christus doorgang te doen vinden. Katholicisme is de geheime dienst die werkelijke Christenen in een slechts daglicht tracht te plaatsen, dit wordt ook gebruikt door Atheistische intellectuelen als Richard Dawkins, die het Katholicisme als de definitie voor Christendom nemen.

  Enkele feiten over Christenen:
  1. Christen doen niet aan Zondag
  2. Christenen doen niet aan Kerstmis
  3. Christenen doen niet aan Pasen
  4. Bijeenkomsten van Christenen hebben organisatie van hun gemeente tot doel, niet aanbidding van wie of wat dan ook.
  5. Christenen worden door Katholieken als heksen gedefinieerd, want de Sabbath is een gebod uit de 10 geboden, te vinden in Exodus hoofdstuk 20, en Jezus Christus vertelde de geboden te onderhouden.

  Katholieken laten ALLE organisatie van de gemeente over aan de priesters, die hun orders krijgen van hun meesters en vaders, de deken, de bisschop, de kardinaal, de paus, de Jezuieten. Dit is het tegendeel van wat een gemeente is, want een tirannie.

  Als de waarheid doorgang gaat vinden, dan zal de Katholieke versterkingen laten overkomen uit het buitenland. De duisternis die het licht schuwt is niet te genezen, het licht zal die duisternis niet verlichten maar vernietigen, aldus de papist.

  Ik moet Santos Bonacci wel grotendeels gelijk geven, alles wat de mensen geloven in Nederland is het papisme. Aflaten noemt men Euro’s, Protestanten noemt men criminelen, omkoperij is het motief voor moord niet door burgers maar door papisten die zich militair noemen. Een soldaat doorziet propaganda, maar men verwacht dat een eventuele soldaat die in het Nederlandse leger werkt daar altijd in de gevangenis zal zitten, omdat hij weigert orders de volgen van Fascistische Italianen.

  • Guus schreef:

   Die gast maakt nog meer fouten.
   De Talmoed wet is niet uit de Bijbel.
   De Talmoed is een boek dat is gepubliceerd lang nadat de Bijbel is gepubliceerd, 2000 jaar geleden. Ik zal eens opzoeken wanneer…
   https://en.wikipedia.org/wiki/Talmud
   The oldest full manuscript of the Talmud is from 1342, known as the Munich Talmud
   Oudste bekende geschrift van de volledige Talmoed is de Talmoed van Muenchen ANNO 1342.

   Volgens mij is de Talmoed propaganda, maar als je het fijne over de Talmoed wil weten, kan je dat beter aan Joden vragen, want ik ben geen deskundige op het gebied van Frankisme, Zionisme enzomeer. Volgens mij is Zionisme een infiltratie van het Jodendom door de RKKerk, ik heb daar duidelijke aanwijzingen voor. De romanisten willen alles bespioneren en naar hun hand zetten, maar joden willen overleven en laten zich regelmatig gekmaken door romanistische infiltranten.

   Santos Bonacci laat de wetboeken uit de Bijbel helemaal weg. Dat zijn Exodus, Numeri, Deuteronium. Deze boeken hebben niets met de Talmoed te maken.
   Wel andersom, want de Talmoed is een boek voor Joden. Wel over veel andere boeken die Frank O’Collins in ze boekenlijst heeft staan, er zitten erg veel fouten in het onderzoek van Frank O’Collins, het onderzoek waar Santos Bonacci zich op baseert. Maar voor zover ik kan overzien, die fouten werden gemaakt door een gebrek aan kennis, niet uit verkeerde bedoelingen. Dit is logisch, want in Australie de geschiedenis van de andere kant van de planeet onderzoeken is een onmogelijke taak.

   Mel Ve komt uit Zuid Afrika, ook dat is ver van Europa vandaan.
   Mijn gevoel is, ik ben dankbaar voor hun werk in dit gebied, ik meen dat deze lieden ook dankbaar zouden zijn voor feedback vanuit Europa.
   Maar behalve vrije wereld.org en Freedomcentral ken ik geen oprechte informatie hier over in Nederland, we zijn met erg weinig.
   De website van Mel Ve hier:
   http://www.freedomcentral.info
   Zij, of haar man, heeft ook een indrukwekkend interview gedaan met Marcel Vervloesem, Eric Jon Phelps, en zelfs enige vragen aan Bisschop Tutu. Ook het baanbrekende interview met Toos Nijenhuis is van Mel Ve en Freedomcentral, belangrijke zaken werden daar gepubliceerd. O, en Francis Capelle, maar dat is nogal off topic hier.

   Ik adviseer ook de documentaire die Mel Ve maakte over de Boerenoorlogen, want dat is haar vaderland, daar weet Mel Ve en haar adviseurs weer meer van dan wij.

   Alleen, ik meen meer te begrijpen van Zuid Afrika dan Mel Ve.
   De Boeren Oorlogen waren een gecompliceerde toestand, want het Katholicisme is het gelukt om te opereren onder dekmantel van Anglikanisme, waardoor Mel Ve ook niet begreep wat Bisschop Tutu zei in Nederland, maar ik begreep het volledig. Een poging om het te citeren wat Bisschop Tutu zei: “Jullie in Nederland laten jullie nogal gemakkelijk gekmaken HAHAHAH!”. Een diep satanische opmerking, woorden van genocide en haat, ondersteund door alle PvdA stemmers hier.
   “hallo meneer de Uyl, waar brengt u ons naar toe?”
   NAAR FABELTJESLAND HAHAHAHA
   Naar Fabeltjesland?
   Jaja, naar Fabeltjesland…. (en nu niets meer vragen slaven!)
   En leest u ons dan voor uit de NRC, AD, Volkrant, Parool, enz, de Fabeltjeskrant?”
   Jaja, de Fabeltjeskrant!

   100% propaganda. Een kinderprogramma om een minister president te ondersteunen. Zo ernstig is de propaganda in Nederland. En de burgemeester zoog het rooms kruis van Bisschop Tutu, totdat het hemelse zaad verspild werd in de delta van Europa. Wat ik figuurlijk bedoel natuurlijk, of dat ook feitelijk zo was is mij niet bekend. Het sperma van de RK priesters is het zaad van God, moet u weten.
   Ja, dat vertellen ze de nonnen, als ze daar op bezoek gaan met een fles sterke drank onder de toga.
   http://www.youtube.com/watch?v=a6yDuxzjpxE

   • Guus schreef:

    Zat ik nog te denken, misschien denkt de bezoeker dat de Rooms Katholieke professor in papistische (anti)theologie op de Universtiteit gelijk zou hebben gehad dat ik slecht ben, omdat het Katholicisme past in de definitie die de inquisitie geeft aan “sekte”. Nou, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat Rooms Katholicisme geen sekte is, maar een onderdeel van een geheime dienst, die begonnen is als infiltratie van Christelijk geinspireerde gemeentes, met als doel deze lieden uit de gemeentes te verbranden in het circus en op te laten eten door wilde dieren in gevangenschap.

    Of ik goed of slecht ben, daar laat ik de HEERE over oordelen. Net zoals Adam, voordat die at van de vrucht van het oordelen over dingen die men niet begrijpt. En als ik slecht zou zijn, dan is dat zo omdat DE HEERE mij zo geschapen had, dus zelfs dat zou nog Goddelijk zijn. Goed zijn probeerde ik in het verleden, maar het is onmogelijk voor een mens om goed te zijn, alleen Vader is Goed. Hierin deel ik de mening met zijn Zoon, de Messias volgens sommigen.

    Mochten mensen willen weten wat werkelijke theologie is, als universitaire discipline, niet de leugens van Thomas van Aquino en de inquisite, ik heb erg veel Theologische verhandelingen bekeken op Youtube en andere websites, na dit vak te hebben gestudeerd op de universiteit. Ik kwam tot de conclusie, dat de enige theologen die ik als zodanig erken, Joodse theologen waren. Joden zijn eerlijk in Godsgeleerdheid, al zal men dat vreemd vinden vanwege de verhalen over Farizeeen en Schriftgeleerden in de bijbel. Het is in ieder geval mijn ervaring, Joodse theologen zijn betrouwbaar, alle christelijk theologen acht ik onbetrouwbaar.

    In Nederland zijn er eigenlijk geen theologen, de inquisitie hier is te zwaar. In de VS vallen alle predikanten door de mand, omdat ze zichzelf na enige tijd te luisteren ontpoppen als papisten, die zondag willen vieren met de paus. En tegen Abortus zijn, net als de paus en Ante Pavelic.

    Nou, ik geniet nog wel erg van deze prediking hier:
    http://www.john1429.org
    Maar dat is vanwege het antipapisme daar. Antipapisme is wel dan weer een kwalitiet die Amerikaanse predikanten soms goed beheersen, antipapisme is altijd overvol met waarheid. Het is niet antipapisme, maar zo noemen Katholieken de waarheid. Mensen die de waarheid vertellen over Katholicisme worden uitgemaakt voor anti-katholiek, wat zeker niet zo is. Ook niet pro-katholiek, waarheid heeft geen mening.

    Begint wat off toipic te worden, mijn excuses daar voor.
    Ja, maar het Katholicisme is in ieder geval geen sekte, wat Alberto Rivera vertelt is consistent met het rare anti-waarheids gedrag van de Katholieken. Vijanden van de waarheid, want door waarheid zijn de Katholieken te ontmantelen als de leugenaars die ze zijn. Satan wordt wel de meester der leugen genoemd, dus katholicisme is satanisme is een terechte vaststelling.

 2. Raimond Delnoy schreef:

  Guus geschreven 2014. maar zo actueel als de aftrap 2020. naar 2030. en de start agenda van die geheime satanisten. Vaticaan Jezuieten freemasons Masonry. van de fabeltjeskrant , de muppetjes uit denhaag fabeltjesland. heb er genoten van je schrijven. top. totaal zonder fouten. wel denk ik met dit mooie nederlandse paradijs nu de hof. mag ik een appel dan mag ik . Weg hier. het land der dwazen. ze maken ons (gek). blij dat zij de waarheid hebben gevonden lieve beeldbuis kinderen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *