Wat te doen met de criminelen? (dAdD)

criminelen

“If the American people really knew what we had done, we would be chased down the street and lynched.” — President George H.W.Bush tegen Witte Huis correspondent Sara McClendon, 1992

Wat te doen met de criminelen? (dAdD)

Naar verwachting zullen in de nabije toekomst veel spelers van de controleurs gearresteerd en uit hun machtsposities verwijderd worden.

Wat te doen met de criminele samenzweerders die getracht hebben een globale concern dictatuur te faciliteren, en in haar machtshonger genocide en andere misdrijven tegen de menselijkheid hebben gepleegd?

Het eerste dat ondernomen dient te worden is een massale verwijdering van deze mensen (en niet-mensen) uit invloedrijke posities waarin ze schade kunnen aanrichten. Vervolgens dient er et ontneming van de door hen onrechtmatige verhaalde goederen plaats te vinden. Deze dienen terug gegeven worden aan de personen waarvan het geroofd is.

Dit zijn alleen neutrale handelingen die geen schade aanrichten jegens de misdadigers zelf. Nadat deze voorafgaande handelingen verricht zijn kunnen we kijken of verdere vervolging gewenst is.

Velen zijn gevuld met haat tegen de controleurs vanwege de door haar gepleegde misdaden. Echter zal het niet verstandig zijn om de controleurs zo te behandelen zoals ze ons millennia lang behandelt hebben.

Vervolging onder het strafrecht

Er zijn genoeg feiten gepleegd die gekwalificeerd kunnen worden als strafbare delicten.
Genocide, diefstal, fraude, moord, etc. zijn allemaal vervolgbare delicten onder het huidige strafrecht.
Als men kiest voor een strafrechtelijke afhandeling van dit drama zal het gaan om vergelding door middel van straf of maatregel.

Gezien de toestand van ons rechtssysteem zien wij echter de rechterlijke macht niet als capabel om deze kwestie af te handelen. De lange historie van corruptie en invloed van de controleurs op de rechterlijke macht maakt het dat wij sceptisch zijn over mate van onafhankelijkheid zowel bij het openbaar ministerie en de zittende rechters in Nederland.

Johannes 8:7: “Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.”


Waarheids-commissies

Wij staan het voor, dat er civiele waarheids-commissies worden opgericht. Zij die volledige openheid geven over de gepleegde misdrijven en oprecht berouw tonen voor hun betrokkenheid zal amnestie verleend worden. Als men zou kiezen voor een strafrechtelijke benadering, zal dit betekenen dat de verdachte minder geneigd is een boekje open te doen over wat er aan onrecht gebeurd is. Als de verdachte open kaart zou spelen, dan zouden er namelijk meer strafbare feiten aan het licht komen en dit zal ongetwijfeld uitdraaiden in een langere straf, wat niet in het eigenbelang is van de verdachte. Een vooruitzicht van amnestie als men alle geheimen openbaart is veel aantrekkelijker voor de verdachte, het levert de maatschappij meer kennis op en is tevens een veel eenvoudiger proces, dan een strafrechtelijk onderzoek met een verdachte die zich (doorgaans) vijandig opstelt.

Op zijn minst zullen bepaalde klokkenluiders immuniteit van strafvervolging moeten krijgen, zodat ze geneigd zijn coöpereren met de waarheidsvinding.

Voorwaardelijke amnestie

Hoe weten we dat ze de waarheid zullen spreken? Ze hebben ons immers al zo vaak voorgelogen. Deze kwestie is geen onbelangrijke.
Als garantie voor absolute openheid zou men een levenslange voorwaardelijke amnestie kunnen opleggen met als voorwaarde dat als er andere misdaden (uit het verleden en toekomstige) waarbij die persoon betrokken is aan het licht komen, dat de persoon waaraan voorwaardelijke amnestie verleend is, alsnog bestraft wordt.

Vergeef uw vijand
Het ongekende leed dat veroorzaakt is door deze figuren is natuurlijk vreselijk, en emoties van wraak en vergelding komen op bij veel mensen. De zaak ligt echter complexer dan de goeden tegen de slechten.
Wat velen niet realiseren is dat vele controleurs slachtoffer zijn van een sekte die mind control toepast op haar leden. De mishandeling van leden door andere hoger geplaatste leden is geen uitzondering. Velen van hen worden in de sekte geboren door hun familie banden. Velen van hen zouden graag uit het genootschap stappen, maar weten dat ze waarschijnlijk vermoord worden als ze dit doen.

Binnenkort meer dAdD …

Zie ook: De Aard der Dingen – een analyse van de bronnen, Boodschap aan de controleurs

  Deel dit bericht:

5 reacties

 1. DouweDabbert schreef:

  Er begint een alinea over ‘Waarheidscommissies’ en vervolgens komt er een logisch en overbodig verhaal over amnestie verlening. Dat lijkt me allemaal vrij voor de hand liggend

  De moeilijke vragen worden niet beantwoord. Wie gaan er in die commissies? Wie bepalen er wat oprecht berouw is? Hoe wordt het volgens jou incapabele rechtssysteem vervangen? Wie word de handhavende macht?

 2. HET_SYSTEEM schreef:

  Kent Hovind vertelde vaak dingen in zijn presentaties over ontmantelingen de leugens in het middelbaar onderwijs, waht ik ook al vele jaren hier vertelde:
  “Hitler heeft niemand neergeschoten.”
  Zelf vertelde ik altijd:
  “De kampbeulen in Auswitch, Bergen Belsen, Dachau ed, hadden het goed bedoeld.”
  Deze waren er namelijk van overtuigd door propaganda, dat er een Joodse samenzwering was achter het verdrag van Versailles. Maar nu zou ik dat voorbeeld niet gebruiken, want individuele kampbewakers zijn welliswaar medeplichtig, maar waren in he geheel niet zoals de propaganda in de Geallieerde landen hen voorgesteld hadden. Zyklon-B was in gebruik om luizen en andere ziekten te bestrijden, te vergelijken met DDT, meestal werd er gemoord door stoppen van voeding geven, de kogel, of mishandelingen zoals de Katholieken in Joegoslavie dat deden.

  Maar toch.
  De misdaden worden begaan door de lieden die zich laten controleren.
  Controleurs hebben geen kans, als niemand zich laat controleren.
  Deze controle vindt plaats door leugens, of zoals dit gedaan wordt, door menswetenschappen als Psychologie, Sociologie, Politicologie, Theologie, Geschiedenis onderwijs manipulatie, ingenieurs die ontslagen worden, of vermoord nadat hun uitvindingen gestolen of vernietigd zijn.

  Oplossing lijkt me dan, om de waarheid boven tafel te krijgen.
  Maar dat is niet gemakkelijk, want de meeste mensen in Nederland stellen geen belang in de waarheid, maar in overleven. Overleven is niet mogelijk als men de waarheid trouw is in dit land, ter illustratie, steun aan Afrikaanse Apartheid is gebaseerd op waarheid, maar men wordt ernstig gediscrimineerd, veliest baan of leven, zoals Drs. Janmaat en Pim Fortuyn, als men de waarheid in Nederland verteld over de Apartheid.

  De Hypocrisie van het volk is het probleem.
  Vooral de ambtenarij, want de ambtenarij is minder met feiten bezig dan een bakker, bouwvakker of visser, want voor eerlijke bedrijven zijn de feiten van belang om te overleven.
  Voor ambtenarij, tollenaars dus, zijn feiten niet belangrijk om een inkomensgarantie te hebben.
  Alle bestuur zou vrijwilligerswerk moeten zijn, maar dat levert dan weer nieuwe problemen op.

  Propaganda past in het bijgeloof, twijfel daar aan veroorzaakt excommunicatie in de gemeenschap.
  De romanistische antichrist behoeft slechts de hypocrisie te erkennen, want deze romeinen passen hun propaganda aan met geloofwaardigheid. En met het woord “geloofwaardigheid”, kan men al snel op zoek gaan naar onwaarheiden, leugens, propaganda.

  Alle mensen zijn zondaren.
  Wat zijn criminelen?
  Naast Jezus Christus was een man gekruisigd omdat ie een dief was. Jezus vertelde dat hij welkom was in het Koninkrijk der Hemelen. Maar de romeinse soldaten, van wie Jezus Chirtus zelfs nog een dochter van hun controleurs genezen had, van een centurion, lijkt me toch dat die de hel, of het vuur der vernietiging in ieder geval, te wachten staat.

  Vergeving is een optie na berouw.
  Vergeven zonder berouw is dwaas.

  Ouders van kinderen die verkracht worden, maar hun kind uitmaken voor leugenaars als ze er over vertellen, wat moet daar mee gebeuren? Helpen? Deze helpen nochthans niet hun eigen kinderen, niet de gemeenschap. Dergelijke kan men op riskante manier als slaaf gebruiken, maar behoren zich niet voort te planten!

  Ik weet verder niet wat de oplossing is.
  Wat voor mij vast staat, is dat de waarheid, de feiten, het fundament moet zijn voor aanpakken van elk probleem. Zoals, MH17 feiten, 9/11 feiten, revisie feiten, feiten achter de leugens van de heidenen die onze Staten Generaal bezetten, vele dingen meer!

 3. Ingrid schreef:

  Waar heb je nog een waarheidscommissie voor nodig? We weten wat ze gedaan hebben, wie het zijn en waar ze zitten. Aangezien het psychopaten zijn is het totaal onverantwoord om zelfs maar aan amnestie te denken!
  Psychopaten kunnen namelijk heel makkelijk oprecht berouw veinzen. Als ze dan vrij worden gelaten beginnen ze weer opnieuw.
  Zelfs levenslang opsluiten vind ik nog een risico, omdat sommigen misschien niet menselijk zijn en daardoor misschien ouder kunnen worden dan hun bewakers.
  Ik weet het niet, maar ik zou zeggen laten we ze voor de zekerheid maar eerst fusilleren en daarna vergeven.

 4. Kathleen Seret schreef:

  Toren van Babel : Denver, Menwith hill and NZ base. 2nd life uploads in Social media profiles,
  Illuminati sect.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *