De logica van wijsheid (dAdD)

Nikola Tesla
Alle informatie die we nodig hebben om tot een wetenschappelijk (empirisch) formeel logisch model te komen voor absolute vrijheid is beschikbaar. Het grootste obstakel is de fragmentatie van deze informatie.
Om tot een werkend model te komen dienen we verschillende disciplines te bestuderen en tot de conclusie te komen dat er niet zoiets bestaat als verschillende disciplines binnen de ware wetenschap. Als men de “wet van een” begrijpt zal zich het pad tot illuminatie openbaren.

Er is een geheel, dat terugkeert in alle afleidingen van dit geheel (God/natuur). De blauwdruk van alles bevindt zich in alles en iedereen. Als iets een beginpunt heeft (een metaforische big bang) komt alles wat daarna gebeurd voort uit dit begin. En daarmee is de relatie tussen de bron en de afleidingen daarvan logisch geredeneerd.

Kunstmatige schaarste en vrije energie

Zoals aangegeven op deze website is de kerncomponent van het huidige paradigma de kunstmatig in stand gehouden schaarste. Schaarste valt terug te leiden tot schaarste van energie. Om het paradigma te veranderen dienen we deze schaarste van energie op te heffen. Als alles energie is met een bepaalde frequentie (hierover is redelijke consensus onder natuurkundigen) dan kan er zoiets als energie schaarste in ons universum niet (echt) bestaan.

Als men enig geschiedkundig onderzoek heeft gedaan naar deze energie schaarste, zal men tot de conclusie komen dat de moderne mens al minimaal 100 jaar lang over de kennis van “vrije energie” beschikt (technologie die meer output geeft, dan input verreisd is).

Vooral bekend zijn de uitvindingen van Nikola Tesla. Van vrije energie tot draadloze energie, al deze uitvindingen zijn met succes getest.
Het bestaan van Tesla maakt dat de huidige concepties in het gehele maatschappelijke spectrum niet logisch zijn. We zijn dus niet natuurlijk (logisch) aan het leven. We leven niet in lijn met de wiskunde van al dat is. We voelen dit, omdat deze logische natuurlijke blauwdruk in ons allen zit.

Vrije energie apparaten zijn een geschiedkundig feit, los van Tesla zijn er honderden uitvinders en wetenschappers geweest die dit onomstotelijk aangetoond hebben.De vraag die dan rijst is: Waarom is deze technologie dan niet publiekelijk beschikbaar? Het antwoord op deze vraag introduceert een speler: de controleurs.

Als men even redeneert wat de invloed van vrije energie op onze gelimiteerde samenleving (mondiaal) zal zijn, zal men snel op het volgende uitkomen: de afbrokkeling van alle machtsstructuren. Daarom willen de controleurs niet dat deze technologie op een grote schaal gebruikt wordt. Het zal de wereldbevolking soeverein en vrij maken van energie netwerken, gas en olie, regeringen, sociale zekerheid en alle andere controle mechanismen. Alles waaraan de controleurs duizenden jaren gewerkt hebben zal instorten.

ENTER internet

Nu informatie niet langer geheim kan worden gehouden binnen het priesterschap (geheime genootschappen), en de lekken van deze informatie door klokkenluiders en fouten gemaakt door het priesterschap aan een ieder verspreid kunnen worden op het internet, zal er een zekere bewustwording komen over het bestaan van deze kennis. Uiteindelijk zal er een doorbraak zijn, en zal het waarheidsembargo jegens de ongeïnitieerden (het publiek) opgeheven moeten worden. Dit is niet een kwestie van of dit gaat gebeuren, maar een kwestie van wanneer dit gaat gebeuren.

Het UFO vraagstuk

De UFO kwestie heeft een bijrol als men het geheel abstract bekijkt. Het is geen essentiële kwestie, het is enkel een ondersteunend bewijs dat “vrije energie” technologie bestaat. Er is geen verbranding in een Anti-zwaartekracht schip. Dus er moet sprake zijn van een andere technologie, een soort van vrije energie aandrijving.
Als we er van uit gaan dat sommige schepen niet uit dit zonnestelsel zijn, betekend dit dat sommige schepen van vele lichtjaren ver dienen te komen . Als men zulke afstanden zou moeten afleggen had men zoveel brandstof nodig dat het technisch onmogelijk zou zijn deze afstanden met een verbrandingsraket af te leggen. De brandstofraketten zouden groter moeten zijn dan het gehele schip. Het moet dus gaan om een andersoortige aandrijving.
Wederom is het logica die ons helpt de realiteit te verkennen en ons bewustzijn te verruimen.

We hebben dus geschiedkundig bewijs voor vrije energie.Tevens hebben empirisch bewijs van vliegende schotels(zonder uitlaatgassen) in ons zonnestelsel, waaruit we het bestaan van vrije energie kunnen deduceren. We weten tevens dat er een kabal bestaat dat niet de controle willen verliezen en er alles aan doet om ons deze technologie en kennis te ontzeggen. Dit is onomstotelijk bewezen in de literatuur en bevestigd door de realiteit waarin we ons nu bevinden.

Als men al deze factoren samenneemt kan men tot een logische oplossing van de formule komen. Het is niet moeilijk, want het is allemaal logisch.

Wat hebben we nodig en wat hebben we niet nodig in een vrije energie maatschappij?

Ten eerste vrije energie voor een ieder. Dit lijkt mij het eenvoudigst te realiseren door het militaire industriële complex (MIC) om te vormen tot een vrije energie industrieel complex. Als men eenmaal de schaarste overwonnen heeft of een technologie in het vooruitzicht heeft dat de schaarste gaat oplossen, zal men snel inzien dat oorlogvoering nutteloos is, er is immers niets om over te vechten, er zijn geen vijanden meer, er is genoeg voor een ieder. Het in stand houden van een wapenindustrie is totaal overbodig geworden.

Als er genoeg is voor iedereen, en vrij snel daarna een overvloed aan alles, dan betekend dit ook dat er geen monetair systeem hoeft te zijn. Geld is niet meer nodig.Alles is gratis en alles wat u nodig heeft kunt zelf u produceren of wordt voor u geproduceerd of is er al in overvloed. Er zal een einde komen aan het fractioneel reserve bankieren (oplichting), en de daarmee gepaarde slavernij.

Als men in staat is totaal vrij te zijn zonder dat men anderen tot last valt, door technologische en spirituele ontwikkeling, zal er ook snel geen regering meer bestaan. Men mag niet regeert worden volgens het natuurrecht, omdat het tegen de vrije wil van een ieder ingaat. In de natuurlijke toestand van overvloed is er dus ook geen plaats voor een ander bestuur dan zelfbestuur. Dit houdt in dat het bestuur zich veelvuldig zal decentraliseren, totdat het individu zijn soevereiniteit heeft terug genomen. Vrije energie voor een ieder, zal het natuurrecht faciliteren en het natuurrecht zal de vrijheid faciliteren. Wederom zijn dit logische gevolgen.

Als criminelen wetten maken

De prevalerende en de enige vorm van echt recht in het nieuwe paradigma, zal het natuurrecht zijn. Het recht dat afgeleid is van de mens zelf. Dit zal niet de monstruositeit zijn die we in ons huidige positieve recht geschapen hebben. Wij kunnen geen recht scheppen en we kunnen geen natuurrechten wegnemen, het recht staat vast, verankerd in de natuur, inherent aan de mens. Als men deze inherente rechten aantast -zelfs als dit door democratische misleiding d.m.v. formele wetgeving gebeurd- constitueert dit tot onrecht, hoe legaal de criminele formele wetgever dit onrecht ook gemaakt heeft. De drager van deze rechten heeft vanaf dit moment een recht tot noodweer om deze aantasting van zijn inherente rechten ongedaan te maken (behalve als deze ermee heeft ingestemd, de drager van de rechten kan deze toestemming echter ten alle tijden intrekken). Wat ik zonet heb beschreven is beter bekend als burgerlijke ongehoorzaamheid beschreven vanuit het natuurrechtelijke uitgangspunt. We moeten een halt zeggen aan de criminelen die de formele wetten maken die tegen het natuurrecht ingaan.

Binnenkort meer…

Vrije Wereld (www.vrijewereld.org)
zie ook: De Aard der Dingen – een analyse van de bronnen

    Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *