Tags: Schumann resonantie (1 bericht)

Resonance: Beings of Frequency (documentaire)

Documentaire over Schumann resonantie, 7.83 Hz. De frequentie tussen de aarde en de rand van de ionosfeer, maar ook de frequentie van menselijke alfa hersengolven. Elektromagnetische velden spelen een grote rol bij leven op aarde, zowel planten en dieren waaronder mensen. De enorme hoeveelheid elektromagnetische straling van radio tot telefoon en internet wereldwijd zijn een verstorende factor voor al het leven dat daar dagelijks aan blootgesteld wordt. Vooral de mobiele… Lees meer