Creativiteit, copyright en crowdfunding

hoe crowdfunding werkt

Auteursrecht en octrooien zouden de bedenker van een idee bescherming geven tegen ondermijning van de mogelijkheid om opbrengsten te genereren met behulp van dat idee. Zonder bescherming van het intellectueel eigendom zouden muzikanten geen muziek meer kunnen produceren, filmproducenten geen films meer kunnen maken, onderzoekers geen medicijnen kunnen ontwikkelen, et cetera. Er is echter één probleem: creativiteit en innovatie bouwt altijd op eerdere ideeën. Door beperkingen te leggen op het gebruik van eerdere ideeën, is er minder ruimte voor innovatie. Copyrightwetgeving werkt innovatie juist tegen, en geeft macht aan zij die geld hebben. De farmaceutische industrie, de entertainment industrie, de proprietary software industrie en de financiële industrie zijn allemaal voor verdergaande copyrightwetgeving, omdat zij er ontzettend veel belang bij hebben.

De oplossing voor het probleem dat het grote geld hiermee creëert is om copyright los te laten. Maar hoe kunnen mensen met ideeën die dan verwerkelijken zonder bescherming van het auteursrecht en octrooien? Door in plaats van naar de bank toe te stappen, de gemeenschap er bij te betrekken. Om de middelen aan te schaffen die nodig zijn voor de uitwerking van het idee wordt in steeds grotere mate gebruik gemaakt van crowdfunding. Crowdfunding is gedecentraliseerd financieren, en gaat enerzijds over het bij elkaar brengen van financiële middelen, maar anderzijds ook over het samenbrengen van ervaring, vaardigheden, netwerken en eventueel materiële middelen. De software wereld heeft al decennia lang een variant op crowdfunding gebruikt, onder de naam free and open-source software, hoewel het daarbij in eerste instantie niet draait om financiële middelen, maar om vrijwilligers vrije en gratis software te laten ontwikkelen. Vrije mensen kunnen samen alles bereiken wat zij wensen, en hebben daar geen disfunctioneel rechtssysteem voor nodig. Crowdfunding staat overigens los van het disfunctionele financiële systeem, daar er iedere vorm van ruilmiddelen gebruikt kan worden. De nadruk ligt op een inclusieve gemeenschap, in tegenstelling tot exclusieve private belangen.

 

Video over crowdfunding (in afwachting van een crowdfunded documentaire over crowdfunding, Capital C, die momenteel in productie is):

Voorbeeld met uitleg over de werking van crowdfunding tegenover andere vormen van financiering (die middels intellectueel eigendom de creativiteit beperken):

Onderstaande documentaire laat de vele complicaties zien die copyrightwetgeving met zich mee brengt. De documentaire begint in de setting van het grijze gebied van muziek auteursrecht, maar beschouwt intellectueel eigendom ook in een breder perspectief van een vrije wereld. RiP: A remix manifesto (Nederlands ondertiteld):

 

Zie ook: Docu v/d week #32 – Steal This Film II, Docu v/d week #58 – Revolution OS, Bitcoin als ruilmiddel, Intellectueel eigendom bestaat niet (dAdD)

    Deel dit bericht:

1 reactie

  1. denk eens aan Right To Copy ipv copyright, want, wie ben jij om dat van een ‘ander’ gratis te nemen en gebruiken (sofware misschien, of heb je alles zelf gemaakt) en dan een ander te verbieden dat van jou omniet te gebruiken?!
    http://www.uqd-edu.eu/righttocopy.html

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *