Covid-19 maatregelen en “the Great Reset” agenda

Het Chinese virus is een biologisch wapen.

De controleurs worden steeds verder in het nauw gedreven. Om het grote werk van de Nieuwe wereld Orde te versnellen was besloten om een gemodificeerd virus in de USA te verspreiden, met het doel om de Amerikaanse economie en de wereld economie te ontwrichten.

“A Small Pandemic Will Allow
The Establishment Of
A World Government”

Jacques Attali (Bilderberg lid)

Dit virus SARS-CoV-2 veroorzaker van covid-19 ziekte ontsnapte echter eind 2019 onbedoeld in Wu Han (China) uit het level 4 laboratorium waar het virus verder gemodificeerd was.

Dr. Limeng Yan over covid19 biologisch wapen.

Zoals vaker worden de acties van de controleurs van te voren aangekondigd.

De corona PCR test is fraude

PCR tests zijn incapabel om corona virus besmettingen te diagnosticeren.

De PCR (Polymerase Chain Reaction) test is de test die het RIVM gebruikt om corona gevallen in Nederland vast te stellen.

”….dat een positieve PCRtest betekent dat je genetisch materiaal aantoont, maar niet per definitie dat je levend virus aantoont.” Jaap van Dissel (RIVM)

De uitvinder van de test die daarvoor de Nobelprijs won Kary Mullis (overleden) heeft zelf verklaard dat de PCR test niet kwantitatief gebruikt kan worden om daadwerkelijke virus besmettingen te diagnosticeren.

“Kwantitatieve PCR is een oxymoron.” – Kary Mullis

De test is zo gevoelig dat vrijwel elke aanwezigheid van (dood) RNA als positief getest wordt.

Een positieve test betekend nog lang niet of iemand besmet, geïnfecteerd of ziek is.

Dus als ze meer Covid-19 gevallen melden is omdat er meer mensen getest zijn niet omdat er zoveel meer mensen daadwerkelijk besmet/ziek zijn.

Ondanks dat zelfs de WHO lockdowns ter bestrijding en preventie van Covid-19 afraad gaan vele landen toch door met de lockdowns omdat haar politici medeplichtig zijn aan de uitvoering van de NWO plannen.

“We in the World Health Organization do not advocate lockdowns as the primary means of control of this virus.” – Dr David Nabarro (WHO)

Soros marionet Mark Rutte dictator van Nederland in naam van de ‘koning’.

Er wordt dus wetenschappelijke fraude gepleegd om de bevolking angst aan te jagen om hen zover te krijgen dat ze alle vrijheden opgeven om veilig te zijn voor het ‘gevaarlijke’ virus. Ondertussen plegen mensen zelfmoord omdat hun bedrijf kapot is gemaakt door ongrondrechtelijke maatregelen, niet covid-19 patiënten die dringende operaties nodig hebben sterven door het uitstel van medische behandelingen. Nog maar te zwijgen van de psychologische schade die lockdowns bij de bevolking hebben veroorzaakt .

Weiger het vaccin!

Natuurlijk worden belasting fondsen gebruikt en niet werkende vaccins ingekocht om de farmaceutische industrie te verrijken. Men is niet eens in staat om een werkend griep vaccin te produceren, hoe zouden ze dan plots een werkend corona virus vaccin kunnen produceren?

Weiger elk ‘vaccin’! Het komt neer op meer sofkill destructie. Een messenger RNA vaccin (mRNA) verandert uw genetica. Een gezonde levensstijl en gezonde voeding doen meer voor uw immuunsysteem dan een gevaarlijk vaccin. Zorg dat u voldoende vitamine D en C in neemt.

“Scientists are doing an awful lot of damage to the world in the name of helping it. I don’t mind attacking my own fraternity because I am ashamed of it.” –Kary Mullis, uitvinder van de Polymerase Chain Reaction (PCR test)

Sterfte cijfers ten gevolge van Covid-19 zijn zeer laag en vergelijkbaar met die van de seizoensgriep zoveel mogelijk overleden mensen worden aangeduid als Covid-19 doden om de illusie van een gevaarlijk virus in stand te houden.

De seizoensgriep doden en alle andere mogelijk doodsoorzaken worden als Covid-19 doden gemeld om de cijfers te overdrijven. Dit is duidelijk te zien in de onderstaande WHO grafiek. In 2020 zijn er duidelijk minder andere corona griep virussen geregistreerd ten opzichte van 2019.

Het SarsCOv2 corona virus heeft alle andere griepvormen vrijwel uitgeroeid blijkt uit cijfers van de WHO.

De massa media zijn medeplichtig aan het propaganderen van de leugens om de bevolking in een staat van angst te houden.

https://youtu.be/SwlkumcRf6w
(Video: Spaanse arts is eerlijk over de ernst van de covid-19 griep golf.)

Mensen met een afwijkende mening dan de staatspropaganda worden op het internet gecensureerd en gearresteerd voor hun meningsuiting.

politiestaat Australië

The Great Reset Agenda

Jezuït Klaus Schwab

In oktober 2019 vlak voor de covid-19 uitbraak organiseerden Bill Gates, het Wereld economisch Forum (WEF) en de John Hopkins Universiteit Event 201 een bijeenkomst betrekkende een pandemie simulatie.

De destructie van Nederland door Bilderberg slaaf Mark Rutte en het WEF.

Tijdens deze bijeenkomst werden mogelijke (economische) gevolgen van een pandemie besproken en hoe hier mee om te gaan. Zoals bij elke valse vlag operatie worden er eerst simulaties geoefend voordat men de operatie uitvoert.

De Covid-19 lockdown maatregelen hebben geen enkel positief medisch effect en zijn enkel bedoeld om de wereldwijde economie te doen instorten om de agenda van the Great Reset uit te kunnen voeren. De financiële controleurs weten dat het huidige systeem van onbeperkt fiat valuta drukken op instorten staat. Ze proberen de onvermijdelijke Global Currency Reset (GCR) te kapen om hun instortende imperium te laten herrijzen onder hun eigen naam: the Great Reset.

Committee of 300 lid ‘Prince’ Charles.

The Great Reset is een Jezuïten NWO plan van de controleurs om de globale concern dictatuur in te voeren.

The great reset aganda
(Video: The Remnant, THE GREAT RESET: Davos & the Plot to Cancel Trump)

Een mondkapjes plicht en sociale afstand regels zijn er niet voor uw veiligheid.

Uw reguliere mondmasker biedt geen bescherming tegen Covid-19.

Zij die er geen mondkapje dragen kunnen door AI gezichtsherkenning snel geïdentificeerd worden als dissidenten en gericht aangepakt worden.

Door afstand te houden is het makkelijker om individuen met biometrische camera’s te surveilleren en te arresteren.

Het plan is om de Westerse wereld totaal te de-industrialiseren d.m.v. lockdowns onder de valse voorwendselen van bescherming tegen klimaatverandering en als maatregel om de gemodificeerde griep tegen te gaan.

Communisme.

Dit moet uiteindelijk leiden tot onder andere volgende situaties:

 • Bedrijven/individuen belasten met idiote CO2 heffingen.
 • Verplichte schadelijke vaccinaties met computerchip implantaten.
 • Digitale identiteit gekoppeld aan uw bankrekening en uw medische informatie voor totale staatscontrole over het individu.Het aan banden leggen van reizen en mobiliteit.
 • Het inperken/afschaffen van vrijheidsrechten.
 • het opsluiten van mensen in gevangenis steden vol met 5G surveillance terwijl de natuur enkel voor de heersende klasse beschikbaar is.
 • Het afschaffen van eigendomsrechten.
Het WEF roept op twitter dat ze uw dieet gaan bepalen en dat u uw slavernij zult toejuichen onder eco-fascisme.
Tracing apps in combinatie met vaccinaties zullen worden verplicht om te reizen na ‘The Great Reset’.

Het plan van “The Great Reset” zal falen!

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò

Uitgesproken tegenstander van Jezuïeten paus Bergolio en ondergedoken Aartsbisschop Carlo Maria Viganò schreef op 25 oktober 2020 een open brief aan president Donald J. Trump waarin hij waarschuwt voor The Great Reset agenda.

Open brief van aartssbisschop Carlo Maria Viganò aan president Donald J. Trump (PDF):

(Hieronder volgt een Nederlands vertaling door VrijeWereld.org notities in blauw zijn door VrijeWereld.org.)

OPEN BRIEF
AAN DE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
DONALD J. TRUMP


Zondag 25 oktober 2020
Hoogfeest van Christus de Koning

Meneer de president,


Sta mij toe u toe te spreken op dit moment waarin, het lot van de wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid. Ik schrijf u als aartsbisschop, als opvolger van de apostelen, als de voormalige Apostolische nuntius van de Verenigde Staten van Amerika. Ik schrijf u te midden van de stilte van zowel burgerlijke als religieuze autoriteiten. U kunt mijn woorden zien als de “stem van iemand die roept in de woestijn” (Joh. 1:23).
Zoals ik al zei toen ik u in juni mijn brief schreef, dit historische moment
ziet de krachten van het Kwaad op een lijn in een meedogenloze strijd tegen de krachten van Goed; de krachten van het Kwaad lijken machtig en georganiseerd, terwijl ze vechten tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, verlaten door hun wereldse en geestelijke leiders.
Dagelijks voelen we de aanvallen toenemen van degenen die de grondslag van de samenleving willen vernietigen: het nucleaire gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor het vaderland, vrijheid van onderwijs en ondernemerschap. We zien staatshoofden en religieuze leiders die toegeven aan deze zelfmoord van de westerse cultuur en haar Christelijke
ziel, terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen geschonden worden in de naam van een gezondheidsnoodsituatie die zich steeds vollediger openbaart als een instrument voor het vestigen van een onmenselijke gezichtsloze tirannie.


Een globaal plan genaamd the Great Reset is in uitvoering. De architecten zijn een wereldwijde elite die de hele mensheid wil onderwerpen door dwangmaatregelen op te leggen waarmee individuele vrijheden en de vrijheden van gehele populaties drastisch kunnen worden beperkt. In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd; in andere landen bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders
die medeplichtig zijn als uitvoerders van dit helse project, verbergen zich de gewetenloze karakters die het World Economic Forum (WEF) en Event 201 financieren om hun agenda promoten.

Het doel van de Grote Reset is het opleggen van een gezondheids-
dictatuur gericht op het opleggen van vrijheidsberovende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften van het veiligstellen van een ​​universeel basis inkomen en het kwijtschelden van individuele schulden.
De prijs voor deze concessies van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
zal het afstand doen van privé-eigendom en het volgen van een van
vaccinatie programma tegen Covid-19 en Covid-21 gepromoot door Bill Gates met de samenwerking van de belangrijkste farmaceutische groepen zijn. Buiten enorme economische belangen die de initiatiefnemers van de Grote Reset motiveren, is er het opleggen van de vaccinatieplicht gaat gepaard met de eis van een gezondheidspaspoort en een digitale ID, met de daaruit voortvloeiende contactopsporing van de hele wereldbevolking. Degenen die deze maatregelen niet accepteren, zullen worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest worden geplaatst, en al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.

Meneer de President, ik kan me voorstellen dat u dat al weet dat in sommige landen de Grote Reset zal worden geactiveerd tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021. Hiervoor zijn al verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd met een veronderstelde tweede en derde golf van de pandemie. U bent goed op de hoogte van de middelen die zijn ingezet om paniek te zaaien en draconisch individuele vrijheden te beperken om een wereldwijde kunstmatige economische crisis uit te lokken. De bedoeling van de architecten van dit plan is, dat deze crisis zal leiden de toevlucht van naties tot de Grote Reset onomkeerbaar te maken en daarmee de genadeslag toebrengen aan een wereld waarvan ze het bestaan ​​en de herinnering eraan volledig willen annuleren. Maar deze wereld, meneer de president, omvat mensen, genegenheid, instellingen, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die niet als automaten werken, die niet gehoorzamen als machines, omdat ze een ziel en een hart hebben, omdat ze met elkaar zijn verbonden door een spirituele band die zijn kracht van boven put, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net zoals Lucifer deed in het begin van tijd met zijn “non serviam. (Ik zal niet dienen)


Veel mensen – zoals we goed weten – irriteren zich aan de verwijzing naar de botsing tussen goed en kwaad en het gebruik van “apocalyptische” boventonen, die irriteert volgens hen geesten en vergroot de verdeeldheid. Het is niet verrassend dat de vijand woedend is omdat hij ontdekt wordt op het moment dat hij dacht dat hij het kasteel wat hij wilde veroveren ongestoord bereikt had . Wat echter verrassend is,
is dat er niemand is om alarm te slaan. De reactie van de deep state
tegenover degenen die haar plan afkeuren, is gebroken en onsamenhangend, maar dit is begrijpelijk. Net toen de medeplichtige reguliere media erin slaagde de overgang naar de Nieuwe Wereld Orde vrijwel pijnloos en onopgemerkt te maken komen er allerlei soorten bedrog, schandalen en misdaden aan het licht.

Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk degenen die deze vreselijke plannen, die we nu zien worden uitgevoerd, tot in het kleinste detail aan de kaak hebben gesteld af te doen als ‘complottheoretici’.
Niemand zou voor afgelopen februari ooit gedacht hebben dat in al onze steden burgers zouden worden gearresteerd omdat ze over straat willen lopen, om te ademen, omdat ze hun bedrijven open willen houden, zondag naar de kerk willen. Maar nu gebeurt het over de hele wereld,
zelfs in een ansichtkaart Italië dat veel Amerikanen als klein beschouwen
betoverde land, met zijn oude monumenten, zijn kerken, zijn charmante
steden, zijn karakteristieke dorpen. En terwijl de politici gebarricadeerd zijn in hun paleizen waarin ze decreten uitvaardigen als Perzische satrapen (wetmakers), terwijl bedrijven falen, winkels sluiten en mensen niet kunnen wonen, reizen, werken en bidden. De desastreuze psychologische gevolgen van deze operatie zijn al zichtbaar, te beginnen met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, gescheiden van vrienden en klasgenoten, die verteld worden om hun lessen te volgen terwijl ze alleen thuis achter een computer zitten.
In de Heilige Schrift spreekt de heilige Paulus tot ons over “de tegenstander” de manifestatie van het mysterie van ongerechtigheid, de kathèkon (2 Thess 2: 6-7).

In de religieuze sfeer, is dit obstakel voor het kwaad is de kerk, en in het bijzonder het pausdom; op politiek gebied zijn het degenen die de stichting van de Nieuwe wereld Orde (NWO) tegenhouden.


Zoals nu duidelijk is, heeft degene die de stoel van Peter bekleedt (paus Bergolio) deze rol vanaf het begin verraden om de globalisten te verdedigen en hun ideologie te promoten, ter ondersteuning van de agenda van de diepe kerk (deep church), die hem uit haar gelederen koos.


Meneer de President, u heeft duidelijk verklaard dat u de
natie wilt verdedigen – Eén natie onder God , inclusief de fundamentele vrijheden en niet onderhandelbare waarden die vandaag worden ontkend en bestreden. U bent degene, beste president,
“die tegenstand biedt” tegen de diepe staat, de laatste aanval van de kinderen der duisternis.

Om deze reden is het noodzakelijk dat alle goede mensen
overtuigd zijn van het baanbrekende belang van de aanstaande verkiezingen: niet zozeer omwille van het ene of andere politieke programma, maar vanwege de algemene
inspiratie van uw acties die – die wereld, onze wereld in deze specifieke historische context – het beste belichaamt, die ze willen opheffen door middel van de lockdown. Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de vijand van de mensheid, hij die “was een mensenmoorder van den beginne” (Joh. 8:44).
Om u heen zijn degenen verzameld die nadenken met geloof en moed
u bent het laatste garnizoen tegen de werelddictatuur. Het alternatief is stemmen voor een persoon die wordt gemanipuleerd door de diepe staat, ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie, hij zal de Verenigde Staten aandoen wat Jorge Mario Bergoglio de kerk aandoet, wat premier Conte Italië aandoet, president Macron Frankrijk aandoet, premier Sanchez Spanje aandoet, enzovoort. De chantabele aard van Joe Biden – net als die van de prelaten (een seculier of regulier geestelijke in de Katholieke kerk die krachtens zijn ambt een bijzondere bestuursmacht bezit over een bepaald kerkelijk rechtsgebied namelijk de prelatuur.) van de De ‘magische cirkel’ van het Vaticaan – zal hem blootstellen om gewetenloos gebruikt te worden, toelatende dat onwettige machten zich zowel in de binnenlandse politiek kunnen mengen als internationale aangelegenheden. Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren al iemand anders klaar hebben staan die erger is dan hij, met wie ze hem zo snel als de gelegenheid zich voordoet zullen vervangen.

En toch, te midden van dit sombere beeld, van de blijkbaar niet te stoppen vooruitgang van de ‘onzichtbare vijand’, komt er een element van hoop naar voren. De tegenstander weet niet hoe lief te hebben, en hij begrijpt niet dat het niet genoeg om een een universeel basis inkomen te garanderen of om hypotheken te annuleren om de massa’s te overtuigen hen als vee te brandmerken. Dit volk, dat te lang het misbruik van een hatelijke en tirannieke macht heeft doorstaan, herontdekt dat het een ziel heeft; het is begrijpelijk dat het niet bereid is om zijn vrijheid in te ruilen voor de homogenisering en annulering van zijn identiteit; het volk begint de waarde van familiale en sociale banden, van de banden van geloof en
cultuur die eerlijke mensen verenigt in te zien. Deze grote reset is voorbestemd om te mislukken omdat degenen die het hebben gepland, niet begrijpen dat er nog steeds mensen bereid zijn de straat op te gaan om hun rechten te verdedigen, hun dierbaren te beschermen, een toekomst te geven aan hun kinderen en kleinkinderen. De nivellerende onmenselijkheid van dit globalisten project zal jammerlijk versplinteren in het aangezicht van de standvastige en moedige
oppositie van de kinderen van het licht. De vijand heeft Satan aan zijn zijde, Hij die alleen weet hoe te haten. Maar aan onze kant hebben we de Almachtige Heer, de God
met legers opgesteld voor de strijd, en de Allerheiligste Maagd, die het hoofd zal verpletteren van de oude slang. “Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Rom 8:31).


Meneer de President, u weet heel goed dat in dit cruciale uur
de Verenigde Staten van Amerika beschouwd worden als de verdedigende muur waartegen de oorlog is verklaard door de voorstanders van globalisme. Vertrouw op de Heer, gesterkt door de woorden van de apostel Paulus: “Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.”(Fil. 4:13). Om een instrument van God te zijn, is een zegen en een grote verantwoordelijkheid, waarvoor u zeker alle gratie zult ontvangen voor de staat van zijn die u nodig hebt, aangezien er fervent voor u zal worden gesmeekt door de vele mensen die u steunen met hun gebeden.

Met deze hemelse hoop en de zekerheid van mijn gebed voor u, voor
de First Lady, en voor uw medewerkers, met heel mijn hart stuur ik u mijn zegen.


God zegene de Verenigde Staten van Amerika!

Carlo Maria Viganò
Tit. Aartsbisschop van Ulpiana
Voormalig apostolische nuntius van de Verenigde Staten van Amerika

(Einde brief)

The Great Reset propaganda.

Zie ook: Agenda 21, Q anon, Planned Chaos: Days of Disclosure (Documentaires), Antropomorfe klimaatverandering bestaat niet, George Soros NWO agent, Demoralisatie door cultureel Marxisme, De transhumanistische agenda

  Deel dit bericht:

9 reacties

 1. Ben As schreef:

  Te zot voor woorden. De schrijver van dit artikel raad ik aan om een afspraak te maken bij de psychiater. Als is dit nu wel wat moeilijker vanwege ‘corona’.. ;)

 2. Nannie schreef:

  @Ben As: Misschien kan je voor zelf een afspraak maken.

  @ Vrije wereld: Fantastisch in kaart gebracht.

  Jammer dat ik geen nieuwsbrief meer ontvang.

 3. A Tika schreef:

  Beste Schrijver/Schrijfster van dit artikel, ik zal U aanraden om hierboven de informatie over de afkomst van het virus bij te werken. Dit (of andere) virus(sen) waren NOOIT geisoleerd. De genetische sequencing is een roulette spelletje die geeft geen enkele betrouwbare resultaat aan zonder enkel relatie aan besmettelijke organismen en kan aan niets gekoppeld worden. Ik raad U aan om na te kijken/lezen in wetenschappelijke journalen. Een super voorbeeld met uitleg is gegeven door Dr Andrew Kaufman, logisch, helder en absoluut wetenschappelijk, te zien op bitchute (u kunt op naam zoeken). Hij vermeldt ook de bronnen ter info. Zou U toch beschikken over een wetenschappelijke bewijs waaruit het duidelijk blijkt dat een virus geisoleerd was, en minstens de Kochs postulen of de Rivers criterien zijn opgevolgd, graag hier posten. Beste wensen voor 2021

 4. Ali t schreef:

  Verbazingwekkend dat deze site nog niet uit de lucht is gehaald, of tenminste het inhoud ervan getuned, door deze transnationale machten waar u het over heeft. Er zijn dus mensen die de wereld tot in de puntjes controleren maar niet kunnen googelen. De wereld wordt dus gemanipuleerd door de domste mensen uit de geschiedenis. Wat zegt dat over ons?

 5. Anoniem schreef:

  Reactie op waarom dit nog online staat? Omdat ze hun eigen server hebben (de vrijewerekd) kan dit niet verwijderd worden. Dat is denk ik de reden. Mooi overzichtelijk compleet verhaal! Ik ga wat delen!

 6. Ydnew Dear schreef:

  Ik ben het eens met A. Tika. De herkomst van het virus en toevallige ontsnapping klopt niet. Dit is een zeer bewuste actie. Ik mis 5G in dit betoog. Het zou fijn zijn dit bij te werken. Verder wel informatief.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *