Civiele inlichtingendienst Geopolitiek en exopolitiek

Bezoekers en graancirkels (documentaires)

graan cirkel
Graan cirkels zijn niet allemaal gemaakt door mensen met planken onder hun voeten.  Waarom dit niet het geval is, komt aan bod in de volgende documentaire over het graan cirkel fenomeen.

Crop Circles: Quest for Truth (van William Gazecki)

http://www.youtube.com/watch?v=a4e_wlLb_kk

Crop Circles: The Hidden Truth (van Richard D. Hall)

http://www.youtube.com/watch?v=A9J_to9tbCE&list=PLEDFE49BACB2A2EEF

Zie ook: Boodschap in Graancirkel, Docu v/d week #38 – Crop Circles – Hyperspace Gateways

UFO doofpot documentaires van kwaliteit


De UFO cover-up door de geheime regering loopt nu al ongeveer 60+ jaar lang. Steeds meer mensen ontwaken en zien de waarheid over hun plaats in de kosmos,  en de technologie die achter wordt gehouden door de geheime regering.

De volgende documentaires hebben ruwweg dezelfde inhoud en behandelen de UFO doofpot in een goed overzicht.

Out of the blue
Herkomst: USA
Taal: Engels

http://www.youtube.com/watch?v=cYPCKIL7oVw

UFO: The greatest story ever denied
Herkomst: USA
Taal: Engels
bron: Jose Escamilla

Stanton Friedman – Flying Saucers Are Real
Een lezing van nucleair fysicus Stanton Friedman over het wetenschappelijke bewijs omtrent het bestaan van vliegende schotels.
Herkomst: USA
Taal: Engels
Bron: UFOtv / Stanton Friedman

http://www.youtube.com/watch?v=vefpDSDvpPk

Zie ook: programmering van het ego en nieuwe informatie, “Phoenix lights” 13 maart, 1997 (en later…), Docu v/d week #21 – Fastwalkers

binnenkort meer…

De Agenda van de “Nieuwe Wereld Orde” (NWO)

(laatste update: 06-10-2011)

Voordat men zich zorgen gaat maken om de samenzwering die aangeduid wordt als NWO, dient men te begrijpen dat het grote plan voor een nieuwe wereld orde mislukt is en dat ook dit imperium op het moment aan het instorten is en de controleurs hun macht steeds sneller verliezen. Dus wees gerust en vol goede moed dat deze misdadigers niet veel langer de dienst zullen uitmaken over uw vrije leven in een vrije wereld.

logo van de illuminati - het oog van horus

Novus Ordo Seclorum = Nieuwe Wereld Orde


Nieuwe Wereld Orde (NWO)

New World Order, we hebben deze term vaker gehoord, geuit door politici, op de federal reserve banknotes van de V.S. staat het logo van de illuminati met daaronder de woorden: novus ordo seclorum (latijn voor: nieuwe wereld orde).

Wat betekend deze term?
Wat is de agenda van de NWO?

Dit zal een korte uiteenzetting zijn van de hoofddoelen die behaald moeten worden volgens de Luciferanen om een nieuwe wereld orde te stichten.

1. Depopulatie van de wereldbevolking.
2. Globale (concern-)dictatuur en vernietiging van alle natiestaten.
3. Vernietiging van de grote wereld religies en het opzetten van een luciferaanse wereld religie.
4. Afschaffing mensenrechten en natuurrechten
5. opzetten van een totale elektronische bewakingsstaat
6. verhinderen van spirituele massa-ontwaking van het volk

Dit zijn de hoofddoelen van de luciferanen en aanhangers van de NWO. Om deze doelen te bereiken zijn duizenden kleinere complotten gesmeed om het “Grote werk” van wereld dominantie door de luciferanen te bereiken. Als men schrijft over de NWO kan men doorgaans slechts een klein onderdeel daarvan belichten omdat het een uiterst groot en complex complot tegen de mensheid is. (Dit stuk zal niet ingaan op de hiërarchische verhoudingen tussen bepaalde ET fracties en de aardse illuminati fracties.)

De actoren

Om de wereldregering te begrijpen dient men een overzicht van de actoren te hebben.
Hieronder een link naar een .pdf bestand met een algemeen overzicht van de wereldregering.
wereld regering
klik hier voor de overzichts-kaart     bron: (c) bureau d’etudes.org 2005
jesuiten logo IHS
Al deze lokale en internationale actoren worden geleid door enkele (Aardse) kernfracties (die doorgaans overlap hebben met elkaar), dit zijn sowieso:

 • Het Vaticaan, met name de Jezuïeten (deze hebben niets met de ware Jesus te maken)
 • De luciferaanse Zionisten (Israël)
 • The Knights Templar (Tempeliers)
 • De Teutoonse bloedlijnen (Europese adel)
 • De ridders van Malta
 • De NAZI’s (jawel die van Adolf Hitler en Co.)

Voor het gemak noemen wij alle luciferaanse fracties: de controleurs.

Velen spreken van de illuminati, echter deze term wordt door veel verschillende facties gebruikt, die niet de zelfde (geschiedkundige/politieke/ideologische) oorsprong hebben.

Het gebruik van deze term is daarmee niet een nauwkeurige omschrijving van met wie we te maken hebben als we het hebben over een (geheime) wereldregering.

Het zelfde geld voor de term NWO (new world order). De term door de oorspronkelijke architecten bedacht, had meer gelijkenis met de idealen van New Age beweging, dan de connotatie van een absolute politiestaat, die we nu hebben bij de term NWO.  Er is dus een oude NWO en de nieuwe NWO. De oude versie is die van een Utopia, de nieuwe conceptie (door de huidige controleurs) is een Hel op Aarde voor de mensheid (ook wel eens aangeduid als de Old World Order ).

Het leiden van deze actoren gebeurd door een aantal denktanks/non democratische organen:

 • Bilderberg Groep (ET/vrije energie technologie, Globalisatie, oorlog)
 • Club van Rome (milieu en eugenetica)
 • Council on foreign Relations (CFR)
 • Rhodes round table
 • Trilateral Commission
 • Chatham House (voormalig bekend als RIIA)
 • Bohemian grove club

etc.

Vanuit de top van de piramide (the council of 13 en hoger) worden er bepaalde doelen en richtlijnen meegegeven die agenten lager op de piramide implementeren in hun hoedanigheid.

De oude bloedlijnen zijn veelvuldige te vinden binnen de controleurs:
http://www.youtube.com/watch?v=bOnV1DDPQQg

Allemaal werken ze aan het grote werk. Ieder verantwoordelijk voor zijn bijdrage aan het aan het grote werk. Zo is men erin geslaagd om maatschappijen over de gehele wereld te infiltreren en illuminati agenten op cruciale posities te plaatsen en de wereld te controleren. Dit betekend niet dat alle facties samenwerken, onderling is er veel frictie.  Intern vindt er sinds jaren een machtsstrijd plaats tussen verschillende spelers.

Hieronder een lezing van onderzoeker David Icke over de NWO:

http://www.youtube.com/watch?v=0rOC6-DUYFs

De Europese illuminati kent zijn oorsprong in de Bavariaanse Illuminaten orden. Hieronder een documentaire over de originele bavariaanse illuminati (officieel opgericht op 1 mei 1776) en haar invloed tot op heden.

(Video: The Enemy Within – A Global Conspiracy bron: UFOTV)

http://www.youtube.com/watch?v=PNFOv_mbbLQ

Binnenkort meer…

Zie ook: De transhumanistische agenda, William Guy Carr – Pawns in The Game (lezing + boek), Interconnecties van de geheime regering (afbeelding)

Vijanden van het Nederlandse volk

Beatrix en haar nazi vader
Deze lijst is voor mensen die geïdentificeerd zijn als kwaaddoeners als het gaat om schade aan het Nederlandse volk. Deze lijst is bij lange na niet compleet en zal veelvuldig aangepast en vernieuwd worden. Deze lijst waarschuwt de Nederlandse (en wereldburger) voor de acties en agenda’s van deze personen. Vertrouw deze slangen niet!
Wanneer u op de lijst genoemd wordt en wilt van deze lijst verwijderd worden dient u ons eerst te overtuigen hiervan en berouw tonen voor uw misdaden tegen de Nederlandse en wereld bevolking. Op geen enkele wijze ondersteunen wij gewelddadige actie tegen de op de lijst genoemde personen.

Deze lijst bevat namen van personen die in hun hoedanigheid acties uitvoeren die de Nederlandse bevolking en de wereld bevolking schaden, velen van hen staan op de lijst voor hoogverraad, diefstal, fraude en genocide:

 • Beatrix von Amsberg aka “konigin” der Nederlanden, Bilderberg lid
 • Willem Alexander von Amsberg
 • Maxime Verhagen
 • Jan Peter Balkenende
 • Ernst Hirsch Balin
 • Piet Hein Donner
 • Neelie Kroes
 • Victor Halberstadt,  Professor of Economics, Leiden University; voormalig Honorary Secretary General van de Bilderberg conferenties
 • Camiel Eurlings
 • Ruud Lubbers, voormalig premier Minister (CDA)
 • Wim Kok, voormalig Premier Minister (PvdA)
 • jaap de hoop scheffer, NAVO
 • Max van der Stoel, voormalig Minister
 • Joris Demmink (pedofiel)
 • Mat Herben
 • Mariko Peters
 • Geert Wilders, zionistische agent
 • Nout Wellink, lid van de Trilateral Commission (TLC)
 • Ronald Maurice (Ronny) Naftaniel
 • Frits Bolkenstein
 • Jeroen van der Veen (Royal Dutch Shell)
 • Klaas de Vries (PvdA)
 • Ab Osterhaus
 • Carla Eradus
 • Benk Korthals
 • Frits van Straelen
 • Uri Rosenthal
 • Jaap W. Winter
 • Marc E. Chavannes (NRC/universiteit Groningen)
 • Tim Kuik (BREIN)
 • Johan Friso von Amsberg
 • Peter-Hans Kolvenbach (voormalig ‘zwarte paus’)
 • Constantijn von Amsberg
 • Mabel Wisse Smit
 • H. Onno Ruding
 • Karel van Wolferen
 • Frank H.G. de Grave
 • Klaas Knot (DNB)
 • Liesbeth Spies
 • Chris Hensen (corrupte rechter)
 • Ivo Opstelten
 • Ger van Roon
 • Lodewijk de Waal (ex-FNV)
 • Kees Lunshof (Telegraaf)
 • Heleen Dupuis
 • Lidewijde M.C. Ongering
 • Dick Berlijn
 • Mark Rutte (Bilderberg)
 • Diederik Samson
 • Guus Pareau Dumont
 • Erik van den Emster
 • Adrianus Herman (Ad) van Luyn is de bisschop-emeritus van Rotterdam en beschermer van kinderverkrachters
 • Sharon Dijksma (Bilderberg crimineel)
 • Jozias van Aartsen
 • Pauline Krikke

De lijst zal aangevuld worden met meer geïdentificeerde misdadigers.

Noot: houd van uw vijanden, zij maken het leven een uitdaging en spannend, vergeef hen voor hun wandaden en begrijp de rol die ze gespeeld hebben.

Behold a Pale Horse en het topje van de ijsberg (boek)

Behold a pale horse door William Cooper

vorm: boek .pdf formaat / audioboek formaat
Bron: Light Technology Publishing / www.hourofthetime.com
herkomst: USA
Taal:Engels
jaar:1991

Milton William Cooper ofwel Bill Cooper was een onderzoeker die is doodgeschoten op zijn eigen land door de politie. Hij is een voormalig naval intelligence officier en radio presentator. Hij voorspelde de valse vlag aanval van 11 september 2001 maanden van tevoren op zijn radioprogramma (luister fragment)
Zijn bekendste werk is het boek behold a pale horse. Het boek belicht het topje van de ijsberg als het gaat om thema’s zoals de geheime regering, E.T. Contact (bezoekers) en gerelateerde onderwerpen. Het is een goed boek als introductie tot deze materie. Voor diegenen die zich nog maar net in deze materie verdiept hebben geeft het een redelijk accuraat overzicht, al worden vele belangrijke facetten van het geheel niet besproken. Zoals gezegd het is het topje van de ijsberg vanuit het perspectief van een patriot, christen en vrijheidsstrijder.

https://www.youtube.com/watch?v=xTbBMFKPFuc

Specifieke informatie weergegeven kan gedateerd zijn, maar de hoofdlijnen zijn altijd bevestigd. Doordat hij zijn bevindingen altijd met gedocumenteerde feiten onderbouwde, werd hij aangeduid door president Bill Clinton (“illuminati” marionet) als Amerika’s gevaarlijkste radio persoonlijkheid. Gevaarlijk voor de machthebbers, valt te verstaan.
Pogingen om zijn karakter te besmeuren zijn irrelevant, wat deze man gedaan heeft om het grote publiek te verlichten is opzienbarend, vooral zijn werk over de mysterie religies is zeer aan te raden voor hen die de luciferanen willen begrijpen in hun denken en methoden.

overzicht van de inhoud:
INTRODUCTION

FOREWORD

1 ) SILENT WEAPONS FOR QUIET WARS
2 ) SECRET SOCIETIES AND THE NEW WORLD ORDER
3 ) OATH OF INITIATION OF AN UNIDENTIFIED SECRET ORDER
4 ) SECRET TREATY OF VERONA
5 ) GOOD-BY USA, HELLO NEW WORLD ORDER
6 ) H.R. 7049 & FEMA
7 ) ANTI-DRUG ABUSE ACT OF 1988
8 ) ARE THE SHEEP READY TO SHEER?
9 ) ANATOMY OF AN ALLIANCE
10) LESSONS FROM LITHUANIA
11) COUP DE GRACE
12) THE SECRET GOVERNMENT
13) TREASON IN HIGH PLACES
14) A PROPOSED CONSTITUTIONAL MODEL FOR THE NEWSTATES OF AMERICA
15) PROTOCOLS OF THE WISE MEN OF ZION
16) THE STORY OF JONATHAN MAY
17) DOCUMENTATION: U.S. ARMY INTELLIGENCE CONNECTION WITH SATANIC CHURCH

APPENDIXES
A) WILLIAM COOPER’S MILITARY RECORD
B) UFOs AND AREA 51
C) ALIEN IMPLANTS
D) AIDS
E) NEW WORLD ORDER
F) U.S. GOVERNMENT DRUG INVOLVEMENT
G) KURZWEIL vs. HOPKINS

Hieronder een link naar de Engelstalige .pdf gratis aangeboden op www.hourofthetime.com. link naar het boek

De belangrijkste passages uit het boek zijn als audio boek te beluisteren op youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=lRvGXt1w-mA

Zie ook: Mystery Babylon serie (door William Cooper), William Cooper – interview, Docu v/d week #9 – The Hour of Our Time, Bill Cooper over Majestic 12 en de geheime regering (lezing), Bill Cooper in California – The Porterville Presentation, Bill Cooper over de moord op JFK, Bill Cooper (lezingen), Bill Cooper over de geheime regering en de UFO doofpot (lezing)

Programmering van het ego en nieuwe informatie

ufo's bestaan get over it vrijewereld.org

Het ontwaken van mensen met informatie

Het ego maakt de werkelijkheid. Het individuele ego is geprogrammeerd met regels en commando’s. Deze regels en commando’s zijn de formules die de werkelijkheid van het individu manifesteren. Deze regels zijn sterk verankerd in het ego, dit is om continuïteit van deze werkelijkheid te bewerkstelligen. Als er nieuwe informatie aan het individuele ego gepresenteerd wordt die niet strookt met de in het ego verankerde regels en commando’s, dan zal het ego deze informatie proberen aan te vallen (om zichzelf te beschermen tegen de afbraak van de gevestigde regels en commando’s). Het ego zal proberen de informatie te verwerpen en in diskrediet te brengen. Dit gebeurd doorgaans door de bron te ridiculiseren. Als dit echter niet mogelijk is omdat het ego geconfronteerd wordt met onomstotelijke feiten dan is de laatste mogelijkheid de informatie te compartimentaliseren en ver weg te stoppen van de regels die in het hedendaagse leven het vaakst gebruikt wordt. Zo kan men verder in het oude ego leven totdat men klaar is om het oude ego te verlaten.

Feiten (informatie) zijn dus essentieel om het oude ego te transformeren naar een nieuw geprogrammeerd ego. Feiten zijn doorgaans de enige programmering die het ego accepteert.

Feiten zijn porties van licht (informatie) die duisternis doen verdwijnen, daar waar licht is kan geen duisternis zijn. En als er eenmaal licht is kan de duisternis niet meer binnentreden. De horizon (het bewustzijn) is verbreedt door de nieuwe informatie.

 

Informatie en het internet

Het internet of “enternet” is te beschouwen als een grote bibliotheek met alle boeken op aarde. Het is de nieuwe bibliotheek van Alexandrië. Als het op het internet staat is het beschikbaar voor diegene die het zoekt, en uiteindelijk zal het door de zoekende gevonden worden. (Matthew 7:7 king james bible :”Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:”)

Is de informatie eenmaal opgenomen zal hij zijn zoekende bereiken. Het internet is dus het middel voor klokkenluiders om aandacht te vragen voor de misstanden (zo nodig anoniem). Vandaar dat we ook in een tijd van grote onthullingen leven, vooral als het gaat om het bewustzijn van de massa’s ongeïnitieerden.

Het is pas sinds vrij recent mogelijk om grote hoeveelheden informatie te vergaren buiten de gecontroleerde massa media om. Dit is de reden voor de tsunami van informatie die ons bereikt, er is immers een hoop achterstand in te halen en deze achterstand wordt in een grote golf over ons heen gespoeld.

Het ego heeft het dus zeer druk in deze tijd en wordt van alle kanten aangevallen, daar waar het ego zich transformeert wordt de nieuwe informatie aangewend als bouwsteen voor het nieuwe ego, daar waar de informatie niet sterk genoeg bleek te zijn is het oude ego nog actief wachtende op de volgende aanslag op de heersende programmering, wetende dat ook dit gedeelte van het oude ego het zal begeven en zich zal omvormen door middel van nieuwe kennis en ervaring, resulterend in een groter bewustzijn en een kleiner (getransformeerd) ego.

 

De bronnen

De onderstaande video’s zijn naar onze mening bronnen die door niemand effectief geridiculiseerd, ontkend of debunked kunnen worden. En zijn een goed middel tegen ignorantie over de deze specifieke onderwerpen. Ze zijn ignorantie vernietigend. Ze brengen licht waar voor velen voorheen duisternis heerste (beperkte programmering van het ego). Illuminatie van het bewustzijn, is mogelijk te bereiken zonder dat men een geheim genootschap toetreedt, zonder dat men anderen met deze geheimen bevecht hem benadeeld, illuminatie is voor iedereen en iedereen heeft het recht en de kans verlicht te worden tot op het niveau dat het individu wenst te ervaren.

 

Disclosure project 2001 persconferentie

Persconferentie voor de verzamelde media om verzamelde getuigen aan het woord te laten komen over hun ervaringen met de wereld wijde UFO cover-up samenzwering door de geheime regering.

Credibiele hoge officieren binnen alle delen van de krijgsmacht en werknemers binnen het militair industrieel complex en haar industrieën komen eveneens aan woord en zelfs NASA medewerkers verklaren dat UFO’s een feit zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=7vyVe-6YdUk

 

Out of the Blue 2011 persconferentie

Zelfde setting en inhoud als voorgaande video echter bijna tien jaar later.

http://www.youtube.com/watch?v=uDRkJn2NkE4

Zie UFO doofpot documentaires van kwaliteit voor de documentaire zelf.

 

Disclosure project 2 uur durende getuigen verklaringen

Getuigen betrokken bij het disclosure project geven uitvoerige verklaringen op camera.

http://www.youtube.com/watch?v=dUOTF7NQlwQ

 

Korte speech van nucleair fysicus Stanton Friedman op het 2011 Global Competetiveness Forum

http://www.youtube.com/watch?v=c7fqDpBvV_4

 

Interview met Dr. Ir. Coen Vermeeren hoofd van de afdeling Studium Generale van de TU in Delft.

http://www.youtube.com/watch?v=s02WEyLPgHY

 

UFO’s geregistreerd in Noorwegen

http://www.youtube.com/watch?v=B-M_RJw-Qk4

 

Binnenkort meer…

 

Zie ook: ‘UFO Disclosure’: De zoveelste ronde, Cognitieve Dissonantie, UFO doofpot documentaires van kwaliteit